εκπαιδευτικό σεμινάριο του προγράμματος Paws-Med στο Δασικό Χωριό Παπάδων.


Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο του προγράμματος Paws-Med που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Δασικό Χωριό Παπάδων. 


Το πρόγραμμα Paws-Med (Paws for Mediterranean Forests) υλοποιείται στα πλαίσια του “Lifelong Learning Program”, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δράσης «Leonardo da Vinci - Μεταφορά Καινοτομίας » (DE/09/LLP-LdV/TOI/147245). Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και έχει διάρκεια υλοποίησης 2

έτη. Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από τη Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.


Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βελτιώσει τις ικανότητες των δασολόγων και δασοπόνων στα πεδία της ολιστικής παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επικοινωνίας και να τους εκπαιδεύσει στην προετοιμασία και σχεδιασμό παιδαγωγικά κατάλληλων και αποδοτικών ξεναγήσεων στο δάσος. 


Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν διάρκειας τεσσάρων ημερών και περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση σε θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο. Οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν οι δασολόγοι του ΥΠΕΚΑ, Ειρήνη Νικολάου και Άννα Δερβένη, ενώ ειδική παρουσίαση στις αρχές Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας έκανε ο Αναστάσιος Χοβαρδάς, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 


Οι εκπαιδευόμενοι ήταν δασολόγοι και δασοπόνοι από όλη την Ελλάδα που μετακινήθηκαν στην Εύβοια για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Την τελευταία ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Δασικής Παιδαγωγικής στο δάσος κοντά στους Καταρράκτες Δρυμώνα, σε 42 παιδιά του Γυμνασίου Λίμνης


 Παρά τη βροχή και το κρύο που περιόρισαν το εύρος του μαθήματος, τα παιδιά του Γυμνασίου Λίμνης συμμετείχαν πρόθυμα σε κάθε δραστηριότητα. Την επόμενη φορά που θα γίνει μάθημα Δασικής Παιδαγωγικής από τον συμμετέχοντα του Δασαρχείου Λίμνης κ. Ζίγκηρη, με καλύτερες καιρικές συνθήκες, θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν την εμπειρία και να μάθουν περισσότερα.Σχόλια