Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

δημοπρασία για μίσθωση χώρου για την στάθμευση αυτοκινήτων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2961-Λίμνη 24/3/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Διακηρύσσει ότι :

Θα διενεργηθεί δημοπρασία για μίσθωση χώρου για την στάθμευση

αυτοκινήτων του Δήμου για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και

καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας για ως κάτωθι:

1. Το προσφερόμενο ακίνητο να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Δήμου και

συγκεκριμένα μεταξύ των οικισμών Δάφνης και Στροφυλιάς που αποτελείτο κέντρο του νέου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας .

2. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει

α) να έχει επιφάνεια το ελάχιστο 2,5 στρέμματα

β)να είναι περιφραγμένο

γ) να έχει κτίσμα το οποίο θα στεγάσει την γραμματειακή υποστήριξη του

τμήματος καθαριότητας.

δ) Να είναι συνδεδεμένο με όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας ( ΔΕΗ – ΟΤΕ-

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ )

3. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να φέρουν

κλειστή προσφορά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα

δημοσίευσης της διακήρυξης , στην Επιτροπή Εκτίμησης άρθρου 7

του Π.Δ 270/81, δηλαδή από 2 Δημοτικούς Συμβούλους και από έναν

Τεχνικό της ΤΥΔΚ Ν. Ευβοίας , η οποία να περιλαμβάνει λεπτομερή

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό

βρίσκεται. Η Επιτροπή Εκτίμησης μετά από επιτόπιο έρευνα , κρίνει

την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν

αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης και συντάσσει

σχετική Έκθεση , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των

προσφορών . Η Έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στον οικείο Δήμο .

4. Μπορούν να στείλουν αίτηση τους και με πληρεξούσιο, ο οποίος θα

προσκομίσει έγγραφο πληρεξουσιότητας το οποίο θα επισυναφτεί στα

δικαιολογητικά .

5. Ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

καλώντας επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των

οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα από την επιτροπή

εκτίμησης. Η δημοπρασία είναι φανερή και μειοδοτική.

6. Αυτός που θα αναδειχθεί εκμισθωτής υποχρεούται, μετά από

πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής να προσέλθει για τη σύνταξη του

μισθωτηρίου συμβολαίου.

7. Ο εκμισθωτής υποχρεούται μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου

συμβολαίου να παραδώσει το οίκημα καθ' όλα έτοιμο για χρήση.

8. Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από το Δήμο εάν

αυτός προ της λήξεως της μισθώσεως μεταφέρει τις υπηρεσίες του σε

ιδιόκτητο η άλλο οίκημα.

9. Η χρησιμοποίηση του οικήματος από το Δήμο για οποιονδήποτε λόγο

πέραν από το χρόνο της μισθωτικής συμβάσεως και μέχρι 3 μηνών,

θεωρείται ως σιωπηρά παράταση της μισθώσεως, καταβάλλεται, δε γι'

αυτή τη χρησιμοποίηση ενοίκιο ίσο προς το ενοίκιο της μισθώσεως που

έληξε.

10. Ως ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται οι 600,00 € και κάθε έτος θα

προσαυξάνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις .

11. Η εγγύηση ορίζεται σε 5% επί του ανωτάτου μηνιαίου μισθώματος.

12. Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από την υπογραφή της

σύμβασης, θα γίνεται κάθε μήνα από τη Ταμειακή Υπηρεσία του

Δήμου μας με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και οι πάσης φύσεως

κρατήσεις θα βαρύνουν τον εκμισθωτή.

13. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει από το Δημοτικό

Συμβούλιο και ακολούθως θα υπογραφεί η σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …