Σίμος Κεδίκογλου:Να ανακληθούν οι παράνομες εκδοθείσες πράξεις ορισμού προϊσταμένων στις δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου κατά της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κας  Γερακούδη όσον αφορά στην απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων στις δασικές Υπηρεσίες, καθώς και όσων εισηγητών έχουν προσυπογράψει την εν λόγω παράνομη απόφαση ζητά ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ, υπεύθυνος τομέα ΜΜΕ, Σίμος Κεδίκογλου. Επίσης, καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να ανακαλέσει τις παράνομες εκδοθείσες πράξεις ορισμούπροϊσταμένων, καταγγέλλοντας, παράλληλα, ότι  η Γενική Γραμματέας παραπλανά τη Βουλή των Ελλήνων.


Ο Σίμος Κεδίκογλου σε νέα  ερώτηση που κατέθεσε αναφέρει, ότι παρά τις αρχικές απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενη ερώτησή του περί τήρησης των νόμιμων διαδικασιών για τον ορισμό των προϊσταμένων των δασικών Υπηρεσιών, εντούτοις η Γενική Γραμματέας στην προσπάθειά της να αποκρύψει ψευδή στοιχεία δεν απέστειλε τους πίνακες των προϊσταμένων που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31-12-2010, καθώς και τους πίνακες των νεοτοποθετηθέντων από την ίδια και τι καθήκοντα ασκούσαν.


Ο βουλευτής υπογραμμίζει, ότι από την προσκόμιση των αιτηθέντων πινάκων θα προκύψει με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι πολλοί από τους νεοτοποθετηθέντες δεν ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, αλλά καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος (Διεύθυνση Δασών Εύβοιας, Δασαρχεία Χαλκίδας, Ιστιαίας, Αλιβερίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Λαμίας, Καρπενησίου) κατά παράβαση του άρθρου 51 του Ν.3905/2010.


Η ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση έχει ως ακολούθως:


«Με το αριθμ. 7930/16-2-2011 έγγραφό σας απαντήσατε προς τη Βουλή των Ελλήων στην αριθμ. 9745/25-1-2011 ερώτησή μου ότι όπως σας ενημέρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 όσον αφορά τον ορισμό των προϊσταμένων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τοποθετήθηκαν οι ίδιοι που ασκούσαν καθήκοντα την 30-12-2010.


Με το αριθμ. 13634/21-3-2011 έγγραφό σας προς τη Βουλή των Ελλήνων σε απάντηση της αριθμ.12032/24-2-2011 ερώτησής μου με ταυτόχρονη αίτηση κατάθεσης εγγράφων ενημερώσατε τη Βουλή κοινοποιώντας το αριθμ.3494/20939/3-3-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τον ορισμό των προϊσταμένων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Όμως η Γενική Γραμματέας παρέλειψε να σας αποστείλει τους πίνακες των προϊσταμένων που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31-12-2010 ως και τους πίνακες των νεοτοποθετηθέντων από την κα Γερακούδη και τι καθήκοντα ασκούσαν αυτοί ( οι νεοτοποθετηθέντες την 31-12-2010).


Η παράλειψη οφείλεται προφανώς στην προσπάθεια απόκρυψης του ψευδούς περιεχομένου όλων των έως σήμερα εκδοθέντων εγγράφων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τον ορισμό των προϊσταμένων, με το οποίο παραπλανά τη Βουλή των Ελλήνων. Εκτός αυτού και για έναν (1) επιπρόσθετο λόγο που είναι να αποφευχθεί να διατάξετε ως προϊστάμενος Υπουργός την ανάκληση των παρανόμως εκδοθεισών πράξεων ορισμού προϊσταμένων στις δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διότι έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010.


Είναι γνωστό πως η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας είναι μετακλητός δημόσιος υπάλληλος που διορίζεται και παύεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι δε και υπάλληλος σύμφωνα με τα άρθρα 13α και 263 του Ποινικού Κώδικα.


Ερωτάται ο κος Υπουργός


  1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την ανάκληση της εκδοθείσας με αριθμ. 470/4064/19-1-2011 απόφασης με την οποία τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας χωρίς την επίκληση του όρθρου 101 του Συντάγματος διότι πρόκειται περί παράνομης πράξης.

  2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για τον πειθαρχικό έλεγχο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ως και των εισηγητών της ανωτέρω απόφασης τοποθέτησης εάν την έχουν προσυπογράψει.

  3. Ζητείται να κατατεθεί ο πίνακας όλων των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31-12-2010 ( οι πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί από τις Δ/σεις Διοίκησης των πρώην Περιφερειών κατ' εντολή σχετικής εγκυκλίου του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Ντόλιου).

  4. Ζητείται να κατατεθεί ο πίνακας όλων των προϊσταμένων που τοποθετήθηκαν με την υπ' αριθμ. 470/4064/19-1-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως κας Γερακούδη κα τι καθήκοντα ασκούσαν οι νεοτοποθετηθέντες την 31-12-2010.

  5. Ζητείται να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σε απάντηση ερωτήσεων βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανωτέρω παρανόμως εκδοθείσα απόφαση(470/19-1-2011).Από την προσκόμιση των αιτηθέντων πινάκων θα προκύψει με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι πολλοί από τους νεοτοποθετηθέντες δεν ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, αλλά καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος (Διεύθυνση Δασών Εύβοιας, Δασαρχεία Χαλκίδας, Ιστιαίας, Αλιβερίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Λαμίας, Καρπενησίου) κατά παράβαση του άρθρου 51 του Ν.3905/2010».


  
Σχόλια