Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οικολόγοι Πράσινοι-Τρίτη 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ, ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ

OΧΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

Επικίνδυνο τοπίο με σοβαρές πολιτικές ευθύνες, η σημερινή κατάσταση

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Νερά, στη χώρα μας σκιάζεται από την
ανυπαρξία πολιτικής για τη διαφύλαξη τόσο των υδάτινων πόρων, όσο και
του δημόσιου συμφέροντος. Εκποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης
σε ιδιωτικές εταιρίες, απουσία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον


ευρωπαϊκό στόχο για καλή κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων
νερών μέχρι το 2015, απουσία της προβλεπόμενης διαβούλευσης, κατ'
επίφαση περιβαλλοντικά έργα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για περιοχές
με προβλήματα, εμμονή σε επικίνδυνα και φαραωνικά έργα όπως η εκτροπή
του Αχελώου, συνθέτουν ένα επικίνδυνο τοπίο με σοβαρές πολιτικές
ευθύνες.

Αναλυτικότερα:

Μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, το ενδεχόμενο πώλησης των
υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης των κυριότερων πόλεών μας σε ιδιωτικούς
ομίλους, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από
δημόσια περιουσία για τη μείωση του χρέους. Παρόλο που οι υπηρεσίες
αυτές έχουν ήδη παύσει να είναι Οργανισμοί του Δημοσίου, η εξ
ολοκλήρου πώληση τους σε ιδιώτες θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στις
υπηρεσίες που προσφέρουν. Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση εταιρειών
ύδρευσης-αποχέτευσης δεν ενισχύει τον ανταγωνισμό, καθώς από τη φύση
τους είναι μονοπωλιακές εταιρείες. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί, για
παράδειγμα, η μη καταχρηστική αύξηση στα τιμολόγια νερού-αποχέτευσης,
όταν δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη; Οι εφιαλτικές εμπειρίες της Βολιβίας και της
Νότιας Αφρικής από την ιδιωτικοποίηση του νερού, με τους επενδυτές να
εγκαταλείπουν συντήρηση και επέκταση των υποδομών με στόχο γρήγορα
κέρδη αλλά και να διακόπτουν την ύδρευση στους οικονομικά αδύναμους,
μετά από αυξήσεις της τιμής του νερού, θα πρέπει να μας διδάξουν.
Έχουμε ήδη δηλώσει ότι αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας δε μπορεί να
σημαίνει ότι παραδίδουμε <<γη και ύδωρ>>.

Στο θέμα της Διαχείρισης των υδατικών πόρων, έντεκα χρόνια μετά την
υιοθέτηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, η Ελλάδα βρίσκεται
ακόμη κοντά στο σημείο μηδέν. Με ευθύνη όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων, όπως και της νυν, δεν υπάρχει κανένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης
γύρω από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, δηλαδή του πώς θα
φέρουμε σε καλή κατάσταση τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Ελλάδας
ως το 2015. Αντί γι' αυτό, η παρούσα κυβέρνηση -που μας ζητά
οικονομικές θυσίες και αυταπάρνηση- προσφέρει απλόχερα 14 εκατ. ευρώ
σε γραφεία μελετών προκειμένου να καταρτίσουν τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής της Ελλάδας. Η παραγωγή δεδομένων και οι μετρήσεις,
όμως, έχουν μείνει στα χαρτιά και επομένως, χωρίς δεδομένα και
ιδιαίτερα τα οικολογικά δεδομένα, τα Σχέδια Διαχείρισης θα έχουν
ασαφείς ή πολύ περιορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους και δεν θα
υπάρχει τρόπος να κριθεί η επίτευξή τους.

Σοβαρό πολιτικό θέμα είναι και το γεγονός πως η απαραίτητη διαβούλευση
ουσιαστικά ακυρώνεται. Δεν συστάθηκαν Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων
και δεν έχει συνεδριάσει ποτέ το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Χωρίς
εμπειρία και θεσμούς, πώς θα καταφέρουν τα μελετητικά γραφεία ή
οποιαδήποτε υπηρεσία να διεκπεραιώσουν τη διαβούλευση με τους πολίτες
και τους φορείς σε κάθε λεκάνη απορροής για την ανάγκη λήψης μέτρων
στην περιοχή τους, την αποκατάσταση των πόρων ή το ποιος θα πληρώσει
τα μέτρα και τις δράσεις; Απορίας άξιο είναι, τέλος, τι ακριβώς κάνουν
και πώς εμπλέκονται στη διαδικασία η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος -που ζητά πρόσθετο προσωπικό με μετατάξεις-
και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών.

Σε ένα από αυτά τα Σχέδια (;) Διαχείρισης θα κριθεί και η εκτροπή του
Αχελώου, σύμφωνα με τα λόγια της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Εμείς, επιμένουμε

· στην οριστική διακοπή των αποδεδειγμένων οικονομικά
ασύμφορων και περιβαλλοντικά παράλογων έργων εκτροπής του ποταμού
Αχελώου

· στον εξορθολογισμό των υδατικών αναγκών της Θεσσαλίας στην
κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και εξοικονόμησης νερού.

Σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης, ρύπανσης των νερών και υπεράντλησης,
υφαλμύρωσης των υπόγειων νερών υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας
(Ασωπός, Μεσσάπιος, Πηνειός, Αργολίδα, Κορώνεια, Μαλιακός, Ευρώτας
κ.α.). Τα προβλήματα αυτά είναι τόσο περιβαλλοντικά, όσο και θέματα
υγείας, με σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική
δραστηριότητα. Ελάχιστα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί ακόμα και εκεί
όπου προωθήθηκαν κάποια μέτρα (Κάρλα), ενώ αλλού χάθηκαν πόροι
(Κορώνεια) ή σπαταλήθηκαν πόροι (μέτρα από-νιτροποίησης) σε άλλους
σκοπούς. Στην πράξη τα προβλήματα των υδατικών πόρων φαίνεται ότι
αποτελούν ένα ακόμη άλλοθι για κατ'επίφαση περιβαλλοντικά έργα και
κοροϊδία των πολιτών από τους εκάστοτε κυβερνώντες.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούμε:

- Λύσεις στα προβλήματα. Εδώ και τώρα οριστικές λύσεις στα
προβλήματα των κατοίκων που εξαρτώνται από τους πιο υποβαθμισμένους
υδατικούς πόρους (Ασωπός, Κορώνεια, Μεσσάπια) και αποκατάστασή τους
με τρόπο οικολογικό, βιώσιμο και αειφορικό. Το οφείλουμε τόσο στους
κατοίκους, όσο και στα παιδιά μας.

- Διαβούλευση. Η αληθινή διαβούλευση δεν είναι επιλογή, είναι
ανάγκη προκειμένου να αποφευχθούν νέες κοινωνικές συγκρούσεις τύπου
Κερατέας. Να συγκροτηθούν άμεσα τα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων, να
ενεργοποιηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων και να συμμετέχουν από την
αρχή στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής

- Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα νερά. Το να φέρουμε σε καλή
κατάσταση τους υδατικούς μας πόρους μέχρι το 2015 θα έπρεπε πρώτα να
νοιάζει εμάς και ύστερα τους Ευρωπαίους. Να αναλάβει η σημερινή
κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα τέτοιο σχέδιο που θα καλύπτει πραγματικές
ανάγκες και θα ανταποκρίνεται στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα
Νερά.

- Όριο εξασθενούς χρωμίου. Θέσπιση ξεχωριστού, πανελλαδικού
ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό στα επίπεδα του
ανιχνεύσιμου.

Τα νερά μας είναι πολύτιμος δημόσιος πόρος ζωής και προϋπόθεση υγιούς
διαβίωσης ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος-οικοσυστημάτων. Είναι
καθήκον μας να τα διατηρούμε σε επάρκεια στο διηνεκές, σε υψηλή
ποιότητα, υπό τον έλεγχο και προς όφελος της κοινωνίας, όχι της
ιδιωτικής απληστίας και της χρήσης τους ως εμπόρευμα.

Η Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος των
Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Μάντζαρης 6937 324780

Τάνια Γιαννιού
2310 266705

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …