Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


Από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού – στο πλαίσιο της αποστολής του για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων από τις πλημμύρες, τις χιονοπτώσεις και τον παγετό – μνημονεύονται και επισημαίνονται τα εξής:

Η ιδιόμορφη γεωμορφολογία της χώρας μας συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές λεκάνες απορροής, με έντονες κλίσεις οι οποίες συντελούν στην ταχεία απορροή τους, και στη δημιουργία πλημμύρων όταν εκδηλώνονται καταιγίδες και βροχοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σημειώνονται στη χώρα μας, χιονοπτώσεις, που διαρκούν από μερικές ώρες μέχρι και μερικές μέρες, που συχνά συνοδεύονται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες προκαλούν παγετό.

Ο Δήμος μας, για την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών, που προκαλούνται από τα ανωτέρω δυσμενή καιρικά φαινόμενα, έχει συντάξει μνημόνια ενεργειών με βάση τα οποία:

1) Λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και εφαρμόζει τα σχέδια δράσης όταν απαιτείται, μέσω του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) στην περιοχή του Δήμου. Με την επίσημη εφαρμογή σχεδίου έκτακτης κατάστασης, τίθεται στη διάθεση του Σ.Τ.Ο. το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.( Συγκροτημένα συνεργεία από προσωπικό και μηχανήματα του Δήμου αλλά και ιδιωτών, με τις οδηγίες υπευθύνων που συντονίζουν τις ενέργειες τους, επεμβαίνουν σε περιοχές που εντοπίζουν τα προβλήματα).

2) Συνεργάζεται με άλλους Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες και Δ.Ε.Κ.Ο. για την εφαρμογή όλων των σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.

3) Μεριμνά για την προμήθεια απαραίτητων εξοπλισμών, εφοδίων και υλικών, καθώς επίσης για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση τους, τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των σχεδίων.

4) Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας και τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κατάστασης έκτακτης ανάγκής.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρών και χιονοπτώσεων-παγετού είναι καθήκον όλων μας και ο Δήμος πρωτοστατεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι για τη ζωή και τις περιουσίες των δημοτών, οι καταστροφές στην αγροτική οικονομία και στις υποδομές και ταυτόχρονα να κατακτηθεί ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής για όλους.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του ως δύναμη πολιτικής προστασίας.

Η πληροφόρηση του κοινού, για το πώς πρέπει να αντιδρά σε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και φυσικής καταστροφής, ώστε να είναι σε θέση να αυτοπροστατευτεί, αποτελεί βασικό άξονα του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εάν κατοικείται σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από
πλημμύρες:

 • Βεβαιωθείτε
  ότι τα φρεάτια έξω  από το σπίτι σας
  δεν είναι φραγμένα.

 • Βεβαιωθείτε
  ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

 • Περιοριστείτε
  στις αναγκαίες μετακινήσεις.

 • Αποφύγετε την
  εργασία και παραμονή σε παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι
  απαραίτητο.


2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 • Εγκαταλείψτε
  υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

 • Μη
  διασχίζεται χείμαρρους πεζός ή με το αυτοκίνητό σας.

 • Εγκαταλείψτε
  το αυτοκίνητό σας σε περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται
  να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

 • Μείνετε
  μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

 • Μην
  πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.


3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ

Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να
πλημμυρίσουν ξανά τις επόμενες ώρες.

·         
Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει χαρακτηριστικά
γνώριμων περιοχών, καθώς τα νερά μπορεί να παρασύρουν μέρη των δρόμων, των
πεζοδρομίων κλπ.


·         
Υπάρχουν κίνδυνοι από σπασμένο οδόστρωμα, περιοχές
με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ.


·         
Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν
παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα.


·         
Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα
συνεργεία διάσωσης.


·         
Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί
κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.


·         
Ελέγξτε αν το σπίτι σας ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει
από πιθανή πτώση βράχων.


 Αν πρέπει οπωσδήποτε να
βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει:


·         
Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος


·         
Αποφύγετε νερά που ρέουν


·         
Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει
πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση


·         
Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Μπορεί να
είναι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια
ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις.


Αποκατάσταση
των ζημιών στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας:


Πριν
αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας:


·         
Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα.


·         
Κλείστε την παροχή νερού καθώς το δίκτυο
μπορεί να έχει υποστεί βλάβες.


Για
να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή:


·         
Να φοράτε κλειστά παπούτσια, ώστε να
αποφύγετε χτυπήματα από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από
τα νερά.


·         
Εξετάστε τοίχους, πόρτες και παράθυρα.


·         
Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος,
νερού και αποχέτευσης. 


 ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Οι κίνδυνοι από
την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.
Β.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ


1.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ Η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ


Εάν
κατοικείται σε περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα από χιονοπτώσεις:


·         
Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (κυρίως
ορεινοί οικισμοί), τρόφιμα και φάρμακα για αρκετές ημέρες.


·         
Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, φροντίστε
να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιονιού (π.χ. φτυάρια,
πλαστικά υποδήματα, αδιάβροχα, γάντια κτλ.).


·         
Φροντίστε για την δημιουργία αποθεμάτων
ζωοτροφών (αφορά κτηνοτρόφους), ή μεταφέρετε τα ζώα σε ασφαλέστερες περιοχές.


·         
Καλή προστασία (μόνωση) των σωληνώσεων του
δικτύου άρδευσης που είναι εκτεθειμένες.


2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ         


Αν
βρίσκεστε στο σπίτι:


·         
Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και
παραμείνετε μέσα, όσο αυτό είναι δυνατό.


·         
Μην αφήνεται τα παιδιά να βγουν έξω
ασυνόδευτα.


·         
Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και
τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.


Αν
βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:


·         
Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές
περιοχές.


·         
Αλλάξτε πορεία αν βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο
και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.


·         
Τηρείται τις αποστάσεις ασφαλείας από τα
προπορευόμενα οχήματα.


·         
Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί.
Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα, για να σας
εντοπίσουν οι διασωστιικές ομάδες. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και
διατηρείστε την εξάτμιση του οχήματος καθαρή από το χιόνι.


Αν
βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:


·         
Οδηγηθείτε σε ασφαλές μέρος.


·         
Μην εκτίθεστε στη χιονοθύελλα. Αν χρειαστεί
να βρεθείτε σε εξωτερικό χώρο, ντυθείτε κατάλληλα και προτιμήστε πολλά στρώματα
από ελαφριά και ζεστά ρούχα, παρά ένα βαρύ ρούχο. Φροντίστε το εξωτερικό ρούχο
να είναι αδιάβροχο. Φορέστε ζεστές και αδιάβροχες μπότες.


·         
Όταν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε με
αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ταξιδέψτε κατά προτίμηση
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προτιμήστε τους κεντρικούς δρόμους και ενημερώστε τους
οικείους σας για τη διαδρομή που θα κάνετε.


·         
Εάν μετακινείστε συχνά με το αυτοκίνητο σας
κατά τη χειμερινή περίοδο, καλό θα είναι στο αυτοκίνητό σας να έχετε πάντοτε
ένα αδιάβροχο, γάντια, κάλτσες, αλυσίδες, φακό και ένα μικρό πτυοσκάπανο.


ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ


Σε
περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν
οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε
αντιολισθητικές αλυσίδες.


Αν
μετακινείστε πεζοί, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς
λόγω της ολισθηρότητας.


ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ


Προληπτικά
μέτρα για την προστασία των σωληνώσεων από ενδεχόμενο παγετό:


·         
Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να
απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο. Επίσης, προσπαθήστε να περιορίσετε τις καθημερινές
δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (όπως πλυντήρια ρούχων
κλπ.)


·         
Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή
τα καζανάκια.


·         
Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια
και τις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.


Αν
παρ ΄όλα αυτά παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


·         
Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής
νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί
(«γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο σας. Κλείστε το διακόπτη της
κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.


·         
Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο
οι ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις και απομονώστε τις.


·         
Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ.
ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά να
φροντίσετε ώστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.


·         
Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες,
αρχίστε από το μέρος του σωλήνα που είναι κοντά στον διακόπτη έτσι ώστε η
θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα
επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.


·         
Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο
οι ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις και απομονώστε τις.


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ


Εάν
βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο:


·         
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο,
γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Οι συσκευές τηλεόρασης
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτείνεται να
αποσυνδέονται από την κεραία κ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.


·         
Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (
κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι μεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του
ηλεκτρισμού.


Εάν
βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:


·         
Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή
αμάξι.


·         
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο
έδαφος. Αν βρίσκεστε σε δάσος, προστατευθείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών
δέντρων-ποτέ μη στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε έναν ανοιχτό χώρο.


·         
Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες,
ψηλά δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος.


·         
Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά
αντικείμενα, όπως αμάξια, ποδήλατα κλπ.


·         
Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε μια επίπεδη
έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας ( γεγονός που δηλώνει ότι
σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα
πόδια  ( ώστε να ελαχιστοποιήσετε την
επιφάνεια του σώματος σας και την επαφή σας με το έδαφος) και πετάξτε ότι μεταλλικό
αντικείμενο έχετε πάνω σας.


·         
Μην ξαπλώνετε στο έδαφος.


Εάν
βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:


·         
Σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του
δρόμου και μακριά από δέντρα τα οποία μπορεί να πέσουν στο αυτοκίνητο.


·         
Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο.


·         
Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ


·         
Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της
αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα.


·         
Διαιρέστε αυτόν το χρόνο που μετρήσατε με το
3 για να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα.


·         
Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η
καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα
μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή που βρίσκεστε.3.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


·         
Λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τα δελτία καιρού της
Ε.Μ.Υ. και προγραμματίστε τα ταξίδια σας, έτσι ώστε να μην συμπέσουν με την
αιχμή των καιρικών φαινομένων.


·         
Πειθαρχείτε στις οδηγίες της Τροχαίας.


·         
Εκτελέστε προληπτικό έλεγχο του αυτοκινήτου
σας (ελαστικά-μπαταρία-αντιολισθητικές αλυσίδες) και φροντίστε να έχετε
απαραίτητο εξοπλισμό (αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, φαρμακείο κλπ.)


·         
Καθαρίζετε τις σκάλες του σπιτιού σας με
προσοχή, από το χιόνι.


·         
Καλό επίσης είναι να έχετε φανούς θυέλης σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ
ΑΝΕΜΟΙ


·         
Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να
παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή
τραυματισμούς.


·         
Απομακρύνεται έγκαιρα με τη βοήθεια των
αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, κλαδιά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με
ηλεκτροφόρα καλώδια.


·         
Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα.


·         
Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και
παράκτιες  περιοχές.


·         
Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από μεγάλα
δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου μπορεί
ελαφρά αντικείμενα να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από
μπαλκόνια , όπου μπορεί να πέσουν διάφορα αντικείμενα, όπως γλάστρες, σπασμένα τζάμια
κλπ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


·         
Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική
μέριμνα για παιδιά και ηλικιωμένους.


·         
Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα Μ.Μ.Ε.
(ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ.) για την εξέλιξη των φαινομένων.


·         
Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνομία (22260
52235) ή την Πυροσβεστική (22260 55201).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


             ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ


                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΖΑΧΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ


                ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Τηλ. 22263 50051


                ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τ.Κ. 34200


Στο
ανωτέρω τηλέφωνο μπορούν οι δημότες μας να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να
συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …