Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρχή με προσλήψεις εποχικού προσωπικού
από τη Βόρεια Εύβοια-132


Η συνεδρίαση της 24 Ιανουαρίου, ήταν ουσιαστικά η πρώτη του νέου δήμου,
αφού εκτός του ορισμού των επιτροπών για την λειτουργία του δήμου, υπήρχαν και
θέματα για συζήτηση, καθώς και «προ Ημερησίας Διατάξεως».


Ορισμοί μελών επιτροπών.


Υπήρξαν ορισμοί μελών σε 14 επιτρο­πές όπως : Σφράγισης Καταστημάτων Υγει­ονομικού
Ενδιαφέροντος, Εισήγησης Αντι­κειμενικών Αξιών Ακινήτων, Εκποίησης Πραγμάτων,
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, Παραλαβής και Εκτέλε­σης έργων,
Προμηθειών, κλπ. Τις επιτρο­πές αυτές πλαισιώνουν σύμφωνα με το νόμο, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Δικηγόροι, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και σε κάποιες και
εκπρόσωποι πολιτών.


Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού
Πετσής πρότεινε την ανάπλαση των ήδη δημοτικών χώρων, όπως πχ το Νηπιαγω­γείο
και Δημοτικό Σχολείο στα Καμάρια, η

στο Νεοχώρι, με το σκεπτικό ότι είναι
κατάλληλα με χώρους πάρκινγκ, χωρίς να αναγκάζεται ο Δήμος κάθε μήνα να
κατα-βάλει ποσά για ενοικίαση σε ιδιώτες. Επικαιροποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου Ιστιαίας
Μετά τις καταγγελίες για
τον τρόπο λει­τουργίας του Γυμναστηρίου στην εφημερί­δα μας, το Δημοτικό
Συμβούλιο αναγκά­στηκε να το φέρει ως θέμα ημερήσιας διά­ταξης. Παρά την
απουσία του δήμου στην λειτουργία του και την έλλειψη της Κανονι­στικής του
λειτουργίας όπως προβλέπει ο νόμος για τα Γυμναστήρια, το Συμβούλιο αποφάσισε
να δώσει παράταση στην υπάρ­χουσα κατάσταση (απουσία του δήμου, μη λειτουργία
δηλαδή), με την δέσμευση να λυθεί σε δύο μήνες με τον αθλητικό οργανισμό που θα
δημιουργήσει.    Παρόντες στην συζήτηση
ήταν και οι γυμναστές, που δραστηριο­ποιούνται στο γυμναστήριο.
Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβού­λιο προγραμμάτισε τις προσλήψεις προ­σωπικού,
οκτάμηνης διάρκειας προκειμέ­νου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του Δήμου κυρίως
το καλοκαίρι. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών στηρίχθη­κε στο
οργανόγραμμα των πρώην Δήμων. Έτσι αποφασίστηκε η πρόσληψη, 98 ατό­μων
κατανεμημένα ως εξής :


Λουτρά Αιδηψού : 60, Αρτεμίσιο : 16, Ιστιαία : 10, Ωρεοί : 8, Λιχάδα : 4


Στις ειδικότητες προβλέπεται θέση Κηπουρού (4) και υπηρεσία Πρασίνου.


Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση υπη­ρεσιών


Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σπύρος Ζάχαρης έθεσε θέμα συστέγασης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και της Πολεοδομίας, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρ­χει η
κατάλληλη υποδομή στο υπάρχων δημοτικό κτίριο. Πρόταση που τελικά ψηφί­στηκε. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας


Προ Ημερησίας Διατάξε­ως Θέματα


Παραχώρηση αίθουσας στην


Πολιτιστική Κίνηση Μονοκαρυάς.


Το θέμα τέθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο Παντε­λή Αγγέλου, παρόντος του
συλλόγου. Τελι­κά αποφασίστηκε να παραμείνουν τα κλει­διά στο σύλλογο, με τον
όρο να υπάρξει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παρα­χώρηση.


Ενημέρωση για την απογραφή


Ενημέρωση για την απογραφή ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Πετσής, τονί­ζοντας
ότι δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Η πλειοψηφία απο­φάσισε
το θέμα να μην συζητηθεί.


Ψήφισμα για την παροχή υπηρεσιών υγείας


Ψήφισμα
για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας
έφερε ο δημοτικός σύμ­βουλος Δημήτρης Περπατάρης. Το ψήφι­σμα δεν έγινε
αποδεκτό από το δημοτικό συμβούλιο.

1 σχόλιο:

  1. Από την μια μας λέτε ότι δεν έχει χρήματα η δημαρχεία και από την άλλη προσλήψεις? άντε πάλι θα βολευτούν οι ψηφοφόροι σας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.