τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Τοπικής Κοινότητας Λίμνης, την Δευτέρα 21 /2/ 2011  και ώρα 18.00  μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:


 1. Ενημέρωση  από τον εργολάβο για την διακοπή των εργασιών στον Δημοτικό Κινηματογράφο Λίμνης.

 2. Αίτημα κ. Κοντογιάννη Ιωάννη για τροποποίηση απόφασης πρώην Δήμου Κηρέως.

 3. Αίτημα Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής κι Εκπολιτιστικού Συλλόγου

 4. Αίτημα κ. Mπεκράκη Ιωάννη

 5. Αίτημα της Εταιρείας WATER FOR PEOPLE AND PEACE για λύση της σχετικής σύμβασης.

 6. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Κυμασιώτης.

 7.  Λήψη απόφασης για τοιχίο αντιστήριξης στο δρόμο Κεχριές – Σκεπαστή.

 8.  Έγκριση Κανονισμού διαβούλευσης του Δήμου.

 9.  Αίτημα ΟΤΕ για εργασίες εντός του οικισμού Πηλίου.

 10.  Μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Δήμου

 11.  Συγχώνευση σχολικών επιτροπών και σύσταση νέων.

 12.  Ορισμός ορκωτού  ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ετών 2009 και 2010 πρώην Δήμου Ελυμνίων        14. Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά


        15. Ορισμός εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ευβοίας


        16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Συνεταιριστική Τράπεζα  


               Εύβοιας                                                                             

                                                                             Ο Πρόεδρος


                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                


                                                                    Τζαχρήστος Χρήστος

Σχόλια