Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κακό το αποτυγχάνειν, χείριστο το μη επιχειρείν.


από τη Βόρεια Εύβοια -134---2-3-2011

Του Χρήστου Ι. Εμμανουήλ

Βρισκόμενοι στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και αναμένοντας την κορύφωση της περί τα μέσα του 2012 είναι παραπάνω από εμφανή τα σημάδια μείωσης της επιχειρηματικότητας ,απουσίας νέων επενδύσεων, μη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων επιχειρήσεων και στασιμότητας όλων των παραγωγικών κλάδων. Το πάζλ συμπληρώνεται από έναν σημαντικό αριθμό εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων που  φυτοζωούν, και που δεν αναμένεται η ανάκαμψη τους πριν τις αρχές του

επόμενου έτους. Έτσι οι εγχώριες επιχειρήσεις -και ειδικά οι μικρές και οι πολύ μικρές-έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πρόβλημα, αυτό της ρευστότητας. 


Η αρχική και συνάμα τεχνοκρατικά ενδεδειγμένη μεθοδολογία αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων είναι η δημιουργία επενδύσεων τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις αλλά και τις πολιτικές της Ευρωζώνης και της Ελλάδας για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη, θα αναλυθούν σε μεταγενέστερο άρθρο.


Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και η δημιουργία νέων, σύγχρονων, καινοτόμων επενδύσεων   είναι τα μόνα όπλα που έχει ο κάθε επιχειρηματίας/επενδυτής και η καλύτερη απάντηση στην κρίση όσον αφορά το επίπεδο της αγοράς. Για να γίνει το παραπάνω πιο κατανοητό η κάθε επιχείρηση είτε πολύ μικρή, είτε μικρή, είτε μεσαία, είτε μεγάλη δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την κρίση του τραπεζοπιστωτικού συστήματος ,ή το ζήτημα της επαναγοράς του χρέους μας ή του «κουρέματος» του κ.α. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά.


Ο νέος επενδυτικός νόμος έχει ήδη ψηφιστεί στην Βουλή και αναμένουμε τις σχετικές ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του, στα μέσα Μαρτίου. Αντίστοιχα αναμένονται αρκετά ακόμη προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τους επόμενους μήνες. Τα τρέχοντα προγράμματα επιχορηγήσεων κεφαλαίου συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:


Ι)ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι α)η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, β)η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, γ)η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, δ)η διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα),ε)η ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων, στ)η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική κ.α.),ζ) η προβολή και διαφήμιση. Έτσι με το πέρας της επένδυσης  επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση στα λειτουργικά κόστη των καταλυμάτων και ταυτόχρονα τα τελευταία αποκτούν και προβάλλουν τον πράσινο χαρακτήρα τους πράγμα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην τουριστική αγορά και συμβάλλει τα μέγιστα στην προβολή των ξενοδοχειακών μονάδων σε μεγάλους διαδικτυακούς τόπους (sites) που αποτελούν την καλύτερη δυνατή προβολή του τουριστικού κλάδου σήμερα. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού ορίζεται στο 40% Το πρόγραμμα θα δέχεται επιχειρηματικά σχέδια μέχρι τις 31/3/2011.ΙΙ)DIGI-RETAIL - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρήσεις - Υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του λιανεμπορίου.

Χρηματοδοτούνται :

1)H αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεικτικά παραδείγματα: α)Πλήρης αυτοματοποίηση και παρακολούθηση ηλεκτρονικά προϊόντων και αποθεμάτων –Ολοκληρωμένη διαχείριση λιανικής -(κωδικοποίηση προϊόντων, διαχείριση πελατών, προμηθευτών ,αποθήκης προσωπικού κ.α.),β)Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης, γ)Τεχνολογίες RFID,δ)Ηλεκτρονική τιμολόγηση(e-invoicing),ε)Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags),στ)Διάθεση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ,ζ)Συστήματα διαχείρισης πληρωμών με πιστωτικές κάρτες κ.α.

2)Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεικτικά παραδείγματα: α)Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών για προσωποποιημένη προώθηση ((loyalty schemes και smart loyalty cards),β)Προώθηση στο διαδίκτυο, γ)Ψηφιακή σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage) κ.α.

 Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ


ΜΙΚΡΗ


ΜΕΣΑΙΑ


ΜΕΓΑΛΗ


Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου*


Από 5.000€ έως 20.000€


Από 10.000€ έως 100.000€


Από 10.000€ έως 150.000€


Από 10.000€ έως 300.000€


Από 10.000€ έως 500.000€


Ποσοστό Επιχορήγησης


60%


60%


60%


50%


40%
*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).Το πρόγραμμα θα δέχεται επιχειρηματικά σχέδια μέχρι τις 11/3/2011. ΙΙΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες. Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή της.


IV) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών με κύρια χρήση κατοικίας (επιλέξιµη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα).


Χρηματοδοτούνται: α)Η αντικατάσταση κουφωμάτων και η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, β)Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, γ)Η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος παροχής ζεστού νερού. Τα ποσοστά των ενισχύσεων διαμορφώνονται από το δηλωθέν εισόδημα του κάθε νοικοκυριού, με ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 30%.Πέραν αυτού επιδοτούνται έως 100% οι τόκοι του δανείου που θα λάβει ο ωφελούμενος της πράξης για να συμπληρώσει το χρηματοδοτικό σχήμα των δαπανών. Το πρόγραμμα θα δέχεται επιχειρηματικά σχέδια μέχρι τις 31/3/2011.

  


 


 
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …