Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

να μην καταργηθούν ή συρρικνωθούν δημόσιες υπηρεσίες

Από δημοσιεύματα και πληροφορίες φαίνεται ότι προγραμματίζεται

συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών στο Δήμο μας, όπως για παράδειγμα

κατάργηση της ΔΟΥ Λίμνης και αποδυνάμωση των Αστυνομικών Τμημάτων

Λίμνης-Μαντουδίου, Λιμενικών Σταθμών Λίμνης-Μαντουδίου καιΠυροσβεστικών Σταθμών Λίμνης-Μαντουδίου.

Σε περίπτωση που συντελεστούν τα ανωτέρω δυσάρεστα γεγονότα , θα

ενταθεί η κρίση και θα βρεθούμε ενώπιον απρόβλεπτων γεγονότων και

κοινωνικών εκρήξεων.

Για το λόγο αυτό ζητούμε όχι μόνο να μην καταργηθούν ή

συρρικνωθούν δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου μας αλλά και να στελεχωθούν

με περισσότερο

προσωπικό ώστε να επιτελούν με μεγαλύτερη επιτυχία το έργο τους.

Το παρών ψήφισμα να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης ,Λάρισα ,στο Υπουργείο

Οικονομικών, Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, Υπουργείο Εμπορικής

Ναυτιλίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Βουλευτές Νομού και ΜΜΕ.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Τζαχρήστος Χρήστος Ανδρίτσος Ιωσήφ Παπαντωνίου Κων/νος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγγελάρας Αγγελής

Γεωργατζής Ευάγγελος

Γιαννίος Κων/νος

Ανδρέου Γεώργιος

Δράκος Ιωάννης

Κανελλόπουλος Ιωάννης

Καντζούρας Ιωάννης

Κατσούρας Δημήτριος

Κομποθανάσης Χρήστος

Λεοντής Αθανάσιος

Λιαγκάκης Ευστάθιος

Μουστάκας Νικόλαος

Barrett Anthony

Μπρατζίκου - Χριστοδούλου Άννα

Παναγιώτου Κων/νος

Παπαμήτσος Κων/νος

Περήφανος Ιωάννης

Ριτσώνης Άγγελος

Στάμου Ιωάννης

Στεργίου Ιωάννης

Στέφου Κυριακή

Τσούμαρης Αθανάσιος

Φραγκογιαννάκης Κων/νος

Χαλιούλιας Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.