Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

κατασκευή δύο ακόμα κυματοθραυστών στη θαλάσσια περιοχή Πευκί-Ασμηνίου
Απάντηση δόθηκε σε αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ, υπεύθυνος τομέα ΜΜΕ, Σίμος Κεδίκογλου, η οποία αφορούσε έγγραφο του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Κεφάλες Ασμηνίου», με το οποίο ζητούσαν την  κατασκευή δύο ακόμα κυματοθραυστών στη θαλάσσια περιοχή Πευκί-Ασμηνίου-Κεφάλες, προκειμένου να προστατευθούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες.


Επίσης, λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την προσθήκη τους, παρακαλούσαν άμεσα για την κατασκευή χερσαίου κυματοθραύστη με λιθοριπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το έργο της τοποθέτησης κυματοθραυστών έγινε για την προστασία από τη διάβρωση που προκαλεί η θάλασσα σε εδάφη αστικών-οικιστικών περιοχών Πευκί-Ασμηνίου, ωστόσο, διαπιστώθηκε ζημιά πέρα του τρίτου κυματοθραύστη, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα κάλυπτε θαλάσσια έκταση 5 χιλιομέτρων.


Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Διαμαντίδης Ιωάννης απάντησε, ότι για την προστασία από τη διάβρωση των ακτών στην περιοχή από τον οικισμό Κεφάλες Ασμηνίου έως το Πευκί η αρμόδια Υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις:


1.      Επί της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «κατασκευές για την προστασία του παραλιακού δρόμου από Κεφάλες Ασμηνίου έως Πευκί Νομού Ευβοίας».


2.      Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Προστασία οδού προς Κεφάλες Ασμηνίου έως Πευκί».


3.      Επί της οριστικής  μελέτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Προστασία οδού προς Κεφάλες Ασμηνίου έως Πευκί».


4.      Επί εργασιών εκτέλεσης τεχνικού έργου προστασίας από τη διάβρωση έμπροσθεν δύο ξενοδοχείων στον οικισμό Κεφάλες.


Ο υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα τοποθετηθεί επί περαιτέρω μελετών, που θα τις διαβιβαστούν.


Έκανε, επίσης, γνωστά τα εξής:


«Ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλιού αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται σε επίπεδο νομού με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την προβλεπόμενη από το νόμο σύνθεση. Η διάβρωση των ακτών δημιουργεί νέα γραμμή αιγιαλού και παραλίας και κατά το άρθρο 12 του ν. 2971/2001, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα επιτρέπεται η κατασκευή κατά τις διατάξεις περί δημοσιών έργων των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, στην παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης.


Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήμα, μπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει με δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του και με την επίβλεψη μηχανικού, τα ανωτέρω προστατευτικά έργα βάσει μελέτης που έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία θα έχει τον έλεγχο του έργου.


Τα έργα ανήκουν στο Δημόσιο και εκτελούνται κατόπιν αδείας του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, του ΥΘΥΝΑΛ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και απλή γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ύστερα από εμπεριστατωμένη ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και ύστερα από την προβλεπόμενη από το ν. 1650/1986 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση παραδοσιακών οικισμών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για αυτούς υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.


Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΘΥΝΑΛ δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών γνωμοδοτεί μόνο επί προτεινόμενων έργων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.