Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Νομικά ζητήματα γύρω από το γυμναστήριο


Μεγάλη συζήτησις γίνεται τον τελευταίο καιρό όσον αφορά στην λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Ιστιαίας.


Αφού διαβάσαμε όσα καταγγέλθηκαν και απαντήθηκαν ένθεν κακείθεν θα ήθελα να κάνουμε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, συζητώντας ψύχραιμα, άνευ αλαλαγμών.


Παραθέτω λοιπόν τα εξής:Ένα Δημοτικό Γυμναστήριο συνιστά Δημοτική Επιχείρηση ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.


Διαβάσαμε πως «....ο Δήμος μας δεν έχει Δημοτική Επιχείρηση μέχρι τώρα...», συνεπώς:

Βάσει Υπουργικής Αποφάσεως δημοσιευμένης στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1362 τεύχος Β’ 18/10/2001) η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν διατάξεις Νόμων και αποφάσεις Πρωθυπουργού, Υπουργού Εσωτερικών, Υπουργού Πολιτισμού και Υφυπουργού Αθλητισμού, όλοι οι Δημοτικοί Χώροι Άθλησης που συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)  διοικούνται από 5μελές τουλάχιστον Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Δήμαρχο ή άλλο πρόσωπο, αιρετό ή μη, οριζόμενο από τον Δήμαρχο.


Διοικείται το Γυμναστήριο κατά τις προσταγές του Νόμου;


Ποιοι το διοικούν;

Ο σκοπός και η λειτουργία του κάθε Νομικού Προσώπου (γυμναστήριο κλειστό ή ανοικτό στάδιο) είναι:


Α) η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού


Β) η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού


Γ) η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισμού και


Δ) η υποστήριξη εκδηλώσεων πολιτιστικών κ.ά.


(άρθρο 2)


Υποστηρίζονται σκοπός και λειτουργία;

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του γυμναστηρίου, η έγκριση ετησίου προϋπολογισμού, ο απολογισμός και ο ισολογισμός, οι τακτές (μετά πρακτικών όπου καταγράφονται  οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας και προσυπογράφονται από όλα τα μέλη) συνεδριάσεις αυτού.


(άρθρο 4)


Τηρούνται τα παραπάνω από την Δημοτική αρχή;

Τα ΝΠΔΔ Δημοτικοί Χώροι άθλησης λειτουργούν οπωσδήποτε τις ώρες από 7:00-22:00 τις καθημερινές.


Οι ώρες λειτουργίας τους όμως πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, προγράμματα ΓΓΑ και Δήμων, τις προπονήσεις των αθλητικών συλλόγων, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται με απόφασή του στον Γενικό Γραμματέα  Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 89 Ν. 1188/81) για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει σχετική έγκριση.


Χωρίς έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας λειτουργία των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.


(άρθρο 7)


Υπάρχει έγκριση;


Έχει υπαλλήλους το γυμναστήριο;


Ποιες οι ώρες λειτουργίας του;

Κάθε Υπηρεσία Δημόσια, αθλητικός φορέας, ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου το οποίο οφείλει να αποφασίσει και να απαντήσει σε κάθε αίτημα εντός 15 ημερών.


(άρθρο 8)


Εάν κάνουν αίτηση 10 μεμονωμένα άτομα θα λάβουν και ισάριθμα κλειδιά εφόσον δεν υπάρχει υπάλληλος  στο γυμναστήριο;


Θα γίνουν οι πολίτες συνένοχοι;


Ποιός ελέγχει την ορθή χρήση του χώρου;

Στην περίπτωση που τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή για την προετοιμασία των αγώνων τους, τότε το αίτημα για χρήση των χώρων υποβάλλεται από την αντίστοιχη Αθλητική Τοπική Ομοσπονδία στην δύναμη της οποίας ανήκει κάθε αθλητικό Σωματείο, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου.


Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων τότε το αίτημα-πρόγραμμα αγώνων υποβάλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα.

Η Διεύθυνση κάθε γυμναστηρίου όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης πρέπει να φροντίζει ώστε να υπάρχουν ώρες για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται μα κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύλλογο.


(άρθρο 9)


Η Δημοτική αρχή, απαιτεί τα άνωθεν από τα σωματεία;


Εάν ζητηθούν, θα επιδειχθούν;


Έχουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού;

Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό του Συμβούλιο  και γιατρό.


Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών Συλλόγων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο του κάθε Νομικού προσώπου και φέρει τα χαρακτηριστικά:


1.     επωνυμία του Νομικού Προσώπου


2.     επωνυμία αθλητικού σωματείου


3.     ονοματεπώνυμο αθλητή


4.     άθλημα


5.     αθλητική περίοδο.


Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική ταυτότητα.


Η αθλητική ταυτότητα μετά την λήξη της περιόδου επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.


(άρθρο 10)


Η Δημοτική αρχή, απαιτεί τα άνωθεν από τα σωματεία;


Έχει εκδώσει αθλητικές ταυτότητες;


Χορηγεί σε μεμονωμένα άτομα ταυτότητα;


Εάν ζητηθεί η αθλητική ταυτότητα, θα επιδειχθεί;
Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα η οποία γνωστοποιείται στο Νομικό Πρόσωπο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.


Στις περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό του Γυμναστηρίου ή του Σταδίου απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων, και γενικά η χρήση των χώρων του Νομικού Προσώπου.


(άρθρο 14)


Ασχολίαστο...

Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα τον αρμόδιο ιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό.


Ασχολίαστο επίσης...


Το Νομικό Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ΙΑΤΡΕΙΟΥ, καθώς και διαθέσιμο ιατρό σε όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα καλείται όποτε παραστεί ανάγκη.


(άρθρο 15)


Με ποιόν ιατρό είναι συμβεβλημένο το Γυμναστήριο;

Για να διεξαχθεί αγώνας σε ανοικτό γήπεδο ισχύουν όσα και για το κλειστό γυμναστήριο καθώς και η υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλου του σταδίου διαφορετικά απαγορεύεται η διεξαγωγή του.


(άρθρο 15 Γ’)


Ποιός υπάλληλος του ΝΠΔΔ παρευρίσκεται στους αγώνες;

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού Χώρου Άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμοδίου Προϊστάμενου.


(άρθρο 18)


Είναι υπάλληλοι του ΝΠΔΔ όσοι κατέχουν κλειδιά αυτού ή τους έχουν παρασχεθεί παρανόμως;
Όλα τα παραπάνω αποσπάσματα της Υπουργικής Απόφασης  αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών Χώρων Άθλησης.

Διευκρινίζω ότι τα ερωτήματα που παρατίθενται ως σχόλια δεν έχουν στόχο να θίξουν ή να προσβάλουν κανέναν, ζητούν όμως απάντηση.

Θα συνιστούσα δε, φιλικώς, σε όσους αναφέρονται δημοσία σε θέματα που άπτονται των Νόμων του Κράτους, την δέουσα προσοχή, διότι ως γνωστόν, το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να επικαλούνται άγνοια νόμου προκειμένου να "δικαιολογήσουν" τις παραβάσεις στις οποίες, ενδεχομένως, υποπίπτουν.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να ανοίξει για όλους τους Δημότες το Γυμναστήριο, να προαγάγει προγράμματα μαζικού αθλητισμού και να υποστηρίξει, υπό τις προϋποθέσεις που ο νόμος απαιτεί, τον σωματειακό αθλητισμό.


Υπεράνω όλων, επιβάλλεται να πράξει συννόμως.

Ευχαριστώ και ευελπιστώ να βοηθηθεί μέσω της παρεμβάσεώς μου η συζήτησις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.