Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας :άμεση εκτέλεση συγκεκριμένων έργων υποδομής

Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα του Κέντρου

Νεότητας στη Λίμνη, σήμερα την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους

2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το

Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ.430/13-1-2011 έγγραφηπρόσκληση του Προέδρου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους δημοτικούς

συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Δήμου

Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας και η εκπρόσωπος του συμβουλίου Νέων κα

Κόη Δέσποινα.

Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (27/2) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, που

πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, κρίνεται επιβεβλημένη η

άμεση εκτέλεση συγκεκριμένων έργων υποδομής που στερείται η περιοχή

μας.

Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται:

* Κατασκευή του οδικού άξονα Ψαχνών-Μαντουδίου-Αγίας Άννας

* Αποπεράτωση εργασιών στο Λιμάνι Μαντουδίου (Γ΄Φάση)

* Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων Ροβιών και Αγίας Άννας

* Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λίμνης - Μαλεσίνας

* Αρδευτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση του αγροτικού

εισοδήματος.

* Κατασκευή σφαγείου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την

ενίσχυση των παραγωγών-κτηνοτρόφων

Το παρών ψήφισμα να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο

Υποδομών, Βουλευτές Νομού και Μ.Μ.Ε.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Τζαχρήστος Χρήστος Ανδρίτσος Ιωσήφ Παπαντωνίου Κων/νος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγγελάρας Αγγελής

Γεωργατζής Ευάγγελος

Γιαννίος Κων/νος

Ανδρέου Γεώργιος

Δράκος Ιωάννης

Κανελλόπουλος Ιωάννης

Καντζούρας Ιωάννης

Κατσούρας Δημήτριος

Κομποθανάσης Χρήστος

Λεοντής Αθανάσιος

Λιαγκάκης Ευστάθιος

Μουστάκας Νικόλαος

Barrett Anthony

Μπρατζίκου - Χριστοδούλου Άννα

Παναγιώτου Κων/νος

Παπαμήτσος Κων/νος

Περήφανος Ιωάννης

Ριτσώνης Άγγελος

Στάμου Ιωάννης

Στεργίου Ιωάννης

Στέφου Κυριακή

Τσούμαρης Αθανάσιος

Φραγκογιαννάκης Κων/νος

Χαλιούλιας Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 σχόλια:

 1. Με τόσα αλιευτικά καταφύγια η αλιεία είναι το μέλλον μας, θα λύσει την ανεργία και θα αυξήσει τα εισοδήματα μας. Καλές οι υποδομές άλλα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Περιοχές που έχουν αυτές τις υποδομές δεν βλέπω να υποφέρουν λιγότερο από την ανεργία και την κρίση απο οτι εμεις. Θα περίμενα ένα σχέδιο με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους για τόσες θέσεις εργασίας , τότε, εκεί κλπ. πιο συνεκτικές προτάσεις επικεντρωμένες σε τομείς που μπορούν να μας ανακουφίσουν από την κρίση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους ήλθε η ώρα για την δημιουργία ενός συλλόγου αναπτυξιακού προβληματισμού που να καταθέσει σύγχρονες και δημιουργικές προτάσεις για την οικονομική κύρια αναβάθμιση της περιοχής στα πλαίσια μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  Ο σύλλογος αυτός θα μπορούσε, μεταξύ των άλλων,
  • να ασχοληθεί με θέματα ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και να προβάλει βέλτιστες πρακτικές από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και του εξωτερικού,
  • να ενισχύσει τον προβληματισμό αλλά και τις υπάρχουσες προτάσεις με την διεξαγωγή ημερίδων, θεματικών συνεδρίων αλλά και την ανάθεση μελετών σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση,
  • να στηρίξει τις αναπτυξιακές προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κάθε άλλου αναπτυξιακού φορέα.
  Σήμερα μέσα στην δίνη της σοβαρής οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που πλήττει την περιοχή μας αλλά και την πατρίδα μας είναι επιτακτική ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη αλλά και επαγγελματική διέξοδο των νέων αλλά και κάθε άνεργου ή υποαπασχολούμενου κατοίκου της περιοχής μας αν θέλουμε να σταματήσει η εντεινόμενη εσωτερική μετανάστευση και η ερήμωση της περιοχής.
  Η στήριξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και ασχολιών, η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός του αντικειμένου τους αλλά και η προβολή και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου μας.
  Μέσα στις άμεσες δράσεις του συλλόγου θα πρέπει να είναι η καταγραφή της σημερινής εικόνας των οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων, των προβλημάτων που υπάρχουν και των όποιων άλλων επαγγελματικών δυνατοτήτων και το ισχύον αναπτυξιακό θεσμικό καθεστώς. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας πολύτιμη θα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους της περιοχής.
  Όραμα μας πρέπει να είναι η συγκέντρωση του σκεπτόμενου δυναμικού της περιοχής σε μία συλλογική προσπάθεια που θα προχωρήσει σε προβληματισμό, καταγραφή και τεκμηρίωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής και την προώθηση τους στην τοπική αυτοδιοίκηση για υιοθέτηση και διεκδίκηση.
  Εμπρός όχι μόνο λόγια και κριτική αλλά και συγκεκριμένες χειροπιαστές πρωτοβουλίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.