Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παρατηρείται στην απογραφή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.


από τη Βόρεια Εύβοια που κυκλοφορεί την Τετάρτη 2-2-2011


Καθυστερεί η Απογραφή στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού


Επιστολή του Πετσή στον Υπουργό Εσωτερικών

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παρατηρείται στην απογραφή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.


 Αυτά προκύπτουν  σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού Ηλίας Πετσής, προς τον Υπουργό Εσωτερικών.


Πιο συγκεκριμένα ο Η. Πετσής αναφέρει στην επιστολή του ότι «…Στις 3.1.2011 έπρεπε να συνταχθεί

το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των ταμειακών διαθέσιμων των συνενωμένων Δήμων στον Ταμία του νέου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Γεγονός που δεν συνέβη ποτέ. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Απογραφής συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 21.1.2011 αναφορικά για την Α΄ φάση της απογραφής. Κατά την συνεδρίαση αυτή δεν κατέστη δυνατόν να συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής διότι, όπως δήλωσε στην επιτροπή ο υπόλογος Ταμίας του πρώην Δήμου Αρτεμισίου Χαυλίδης Ευριπίδης, δεν γνώριζε τον αριθμό των χρηματικών ενταλμάτων που εξεδόθησαν στο οικονομικό έτος 2010. Ανέφερε ότι κατά προσέγγιση τον αριθμό 554, εκ των οποίων τα 272 ακυρώθηκαν και δεν πληρώθηκαν. Σε ερώτηση της Επιτροπής γιατί δεν εκτελέσθηκαν, δόθηκε η απάντηση ότι δεν υπήρχαν πιστώσεις…» συνεχίζοντας ο κ. Πετσής ζητά να διεξαχθεί οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος από αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή.


Επισημάνει παράλληλα ότι οι χρονικοί περιορισμοί δεν τηρούνται «…Η ολοκλήρωση δε της συνεδρίασης της Επιτροπής Απογραφής για την Α΄ φάση παράδοσης – παραλαβής των ταμειακών διαθέσιμων αναβλήθηκε για τις 27.1.2011, η οποία και δεν πραγματοποιήθηκε.


Επειδή μέχρι σήμερα 28.1.2011 δεν συντελέσθη από την Επιτροπή Απογραφής ούτε η Α΄ φάση, η οποία έληγε στις 3.1.2011, αλλά ούτε και η Β΄ και Γ΄ φάση που έληγαν στις 10.1.2011 και 28.1,2011 αντίστοιχα, καλούμε κάθε αρμόδιο για την διασφάλιση των συμφερόντων και την τήρηση των νόμων και διατάξεων να αναλάβει τις ευθύνες του για την τυπική και ουσιαστική ολοκλήρωση της απογραφής…»


Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα ταμειακά διαθέσιμα των πρώην Δήμων, όπως κατατέθηκαν στην επιτροπή απογραφής, έχουν ως εξής:

Ιστιαίας: 1.914.000


Αιδηψού: 323.000


Αρτεμισίου: 37.000


Ωρεων: 450.000


Λιχάδας: 174.000

Σχόλια