Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17-1-2010
Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας συνεδριάζει την Δευτέρα 17η Ιανουαρίου 2011 ώρα 17.00 μ.μ  προκειμένου να πάρει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:


 


1.Καθορισμός χώρου διενέργειας συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου.
2.Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου


3.Έκδοση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.


4.Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσυχνάστων


5.Σχέδιο ενεργειών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης


6.Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης  απομάκρυνσης  ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων


7.Ορισμός μελών επιτροπής  η οποία εξετάζει  τα είδη και τον αριθμό εκμισθουμένων θαλασσίων μέσων αναψυχής, την οριοθέτηση διαύλου για μηχανοκίνητα  εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής και άλλα συναφή θέματα


8.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών


9.Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα


10.Σύμβαση με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας


11.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Κατασκευή τοιχείου περίφραξης Δ. Σχολείου Ροβιών και τσιμεντόστρωσης παρακείμενου δρόμου»


12.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Επισκευή δημοτικής οδού και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε αυτή περιμετρικά της εκκλησίας δ.δ. Αχλαδίου»


13. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Τσιμεντροστρώσεις οδών Δήμου Νηλέως»


14.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Πλακόστρωση –διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην κεντρική οδό οικισμού Αγίας Άννας.


15. Αίτημα μείωσης ενοικίου Δασικού Χωριού στις Παπάδες Ευβοίας


16.Συγκρότηση οργάνου επιβολής διοικητικών ποινών για παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων


17. Συγχώνευση Δημοτικών Επιχειρήσεων


18. Καθορισμός Δημοτικών Τελών


19. Παραχώρηση ασθενοφόρου Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης  στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και αγορά καινούργιου


20.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Υπουργείο Περιβάλλοντος –Ενέργειας και κλιματικών αλλαγών


   21.Χώρος συνεδρίασης επόμενου δημοτικού συμβουλίου


                                                                               


                                                                                 Ο Πρόεδρος


                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου


 


                                                                

                                                                    Τζαχρήστος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.