Μεγάλη ικανοποίηση του Συμεών για την υπογραφή της ΚΥΑ και από τα δύο υπουργεία σχετικά με την ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών.

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη και παραδόθηκε

σήμερα στην ειδική γραμματεία δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος η

τροποποίηση της ΚΥΑ, με την οποία διατίθεται όλο συνολικά, και όχι

μειωμένο, το ποσό για τους ρητινοκαλλιεργητές, δηλαδή 2.590.000€,

σύμφωνα με επικοινωνία του βουλευτή με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.

Σαχινίδη.Ο βουλευτής δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί συνέβαλε με τις

ενέργειες και την πίεση που άσκησε προς τα δύο υπουργεία να ανατραπεί

μια ήδη ληφθείσα το Μάρτιο του 2010 απόφαση και έτσι, στη δεδομένη

μάλιστα ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ποσό της ενίσχυσης

στους ρητινοκαλλιεργητές να επανέλθει στο αρχικό του ύψος.

Η υπογεγραμμένη ΚΥΑ θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να

δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ώστε αμέσως μετά η

οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κόψει το ένταλμα

πληρωμής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα

ή σε δέκα ημέρες, πάντως σε κάθε περίπτωση ο βουλευτής σημειώνει ότι

το ένταλμα πρέπει να κοπεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Ο κ. Κεδίκογλου έχει τη διαβεβαίωση τόσο της ηγεσίας όσο και των

αρμόδιων υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων ότι το ζήτημα κινείται

ταχύτατα και δηλώνει αισιόδοξος για την ευόδωση των προσπαθειών του με

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ρητινοκαλλιεργητές,

παραμένοντας δίπλα τους μέχρι να λάβουν στα χέρια τους την ενίσχυση.

Σχόλια