δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου-Δασαρχείο Λίμνης

Το Δασαρχείο Λίμνης διακηρύσσει δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου

της μελέτης: "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων

για την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου: "Προστασία του δασοπονικού

είδους Quercus euboica Pap. στο Συνδιοκατεχόμενο δάσος Κερασιάς Ν.

Εύβοιας περιοχής Δασαρχείου Λίμνης", προϋπολογισμού 78.487,75 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από τον Ειδικό Φορέα Δασών.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2227029107, 2227031218.πηγή:http://www.servitoros.gr/news/view.php/31191/

Σχόλια