Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ο Συμεών στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Βόρειας Εύβοιας

Το θέμα της ανέγερσης Αρχαιολογικού Μουσείου Βόρειας Εύβοιας στους

Ωρεούς θέτει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

στις 10 Νοεμβρίου 2010, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ευβοίας Συμεών

Κεδίκογλου.

Ο βουλευτής επισημαίνει αρχικά ότι στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας

υπάρχει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που το συνθέτουν αρχαιολογικά

ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή έως και τους Βυζαντινούς χρόνουςκαι τονίζει ότι η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της και η ίδρυση

Αρχαιολογικού Μουσείου είναι ζωτικής σημασίας για την τουριστική αλλά

και ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία προς το Υπουργείο που

αποδεικνύουν ότι παλαιότερες ηγεσίες του στο παρελθόν έχουν λάβει

αποφάσεις για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου και απευθύνει

τα εξής ερωτήματα προς τη σημερινή ηγεσία:

1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για την ίδρυση του Αρχαιολογικού

Μουσείου της Βόρειας Εύβοιας στους Ωρεούς και αν διατίθεται να το

προχωρήσει;

2. Αν μπορεί το έργο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης

και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση.

3. Τέλος, δεδομένου ότι οι δημοτικές αρχές έχουν προτείνει

εναλλακτικές προτάσεις ως προς την εξεύρεση του χώρου που θα στεγάσει

το Μουσείο, αναζητά ενημέρωση για την τοποθέτηση του Υπουργείου ως

προς αυτές τις εναλλακτικές προτάσεις.

Ο κ. Κεδίκογλου αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση του Πολιτισμού με τον

Τουρισμό αναγνωρίζει την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βόρειας

Εύβοιας ως ένα σημαντικό και μεγάλο βήμα για την ευρύτερη ανάπτυξη της

περιοχής και αναμένει με έντονο ενδιαφέρον την ενημέρωση από το

Υπουργείο, που θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή κ. Συμεών

Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑ.ΣΟ.Κ.
22 Νοεμβρίου 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ YΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: Ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Βόρειας Εύβοιας στους Ωρεούς

Κύριε Υπουργέ,
Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές των Ωρεών, έδρα του ομώνυμου
Καποδιστριακού Δήμου και πόλη πλέον του Καλλικράτειου δήμου Ιστιαίας,
με πληθυσμό περίπου 22.750 κατοίκους, αλλά και όλη η ευρύτερη περιοχή
της Βόρειας Εύβοιας έχουν πάγιο αίτημα από σειρά ετών την ανέγερση
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόρειας Εύβοιας στους Ωρεούς.
Στην περιοχή υπάρχει πράγματι σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που το
συνθέτουν αρχαιολογικά ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή έως και
τους Βυζαντινούς χρόνους, ενώ η σημερινή πόλη των Ωρεών είναι κτισμένη
στη θέση της αρχαίας Ιστιαίας. Τους δε νεότερους Ρωμαϊκούς και
Βυζαντινούς χρόνους, η <<Ωρεός>> είχε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια
του Ελλαδικού χώρου και ήταν μία από τις τέσσερις Επισκοπές της
Ελλάδας.

Αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση του Πολιτισμού με τον τουρισμό, οι
δημοτικές αρχές της πόλης έχουν θέσει ως στρατηγικό στόχο την
κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου Β. Εύβοιας προκειμένου για την
τουριστική αλλά και ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό τον σκοπό
εδώ και δέκα περίπου χρόνια έχουν απευθύνει αιτήματα για τη
χρηματοδότησή του προς αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κ.α.) και έχουν γίνει
προσπάθειες για ένταξη των έργων σε σχετικά προγράμματα, όπως το
πρόγραμμα <<HABITAT AGENTA>>.

Πιο συγκεκριμένα, από το 1983 έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Υπάρχει η θετική γνωμοδότηση και έγκριση της ίδρυσης του
Αρχαιολογικού Μουσείου στους Ωρεούς από το ΚΑΣ με την υπ' αριθμ. 10 /
28-3-83 <<περί ίδρυσης Αρχαιολογικού Μουσείου στους Ωρεούς.
2. Η ίδρυση του Μουσείου εγκρίνεται λίγους μήνες αργότερα και με
υπουργική απόφαση ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α2/Φ21/303/1446/3-6-83.
3. Η δημοτική αρχή αποφασίζει τη δωρεά οικοπέδου 2.653,80 τ.μ. στη
θέση <<Περιβολάκια>>, εντός της πόλης των Ωρεών, για την ανέγερση του
Αρχαιολογικού Μουσείου. Η έκταση που παραχωρήθηκε από το δήμο κρίνεται
κατ' αρχάς κατάλληλη από τη Δ/νση Μελετών Μουσείων του Υπουργείου με
τη απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΜΜ/433/32678/14-8-87 και έτσι
4. Το Υπουργείο κάνει αποδεκτή τη δωρεά του οικοπέδου για την ανέγερση
του Αρχαιολογικού Μουσείου με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΦΟ4
Α-131/15832/30-9-90 και δίνεται εντολή στην ΙΑ Εφορεία Αρχαιοτήτων για
την έναρξη της διαδικασίας της σύνταξης του κτιριολογικού προγράμματος
του Μουσείου.
5. Με το υπ. αριθ.2727/11-06-2001 έγγραφο του Δήμου Ωρεών προς το
Υπουργείο Πολιτισμού ζητείται η χρηματοδότηση της ανέγερσης του
Μουσείου και
6. Με το υπ.αριθμ.3829/51835/08-10-2001 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου, και αφού προηγήθηκε νέα αυτοψία της ΙΑ
ΕΠΚΑ Ευβοίας, κρίνεται η θέση του παραχωρηθέντος οικοπέδου μη
κατάλληλη.

Έκτοτε, η δημοτική αρχή έχει προτείνει εναλλακτικές προτάσεις ως προς
την εξεύρεση κατάλληλου χώρου χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει
σημειωθεί κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως πρόταση
αφορά την επισκευή και διαμόρφωση των <<Οχυρών>> των Ωρεών στη θέση
<<Κάστρο>>. Τα κτίρια αυτά έχουν χτισθεί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
και χρησίμευαν ως κτίρια στρατωνισμού των δυνάμεων των κατακτητών που
έδρευαν στην περιοχή. Αποτελούνται από τέσσερα κτίσματα συνολικού
εμβαδού περίπου 400τ.μ. στους πρόποδες του λόφου του <<Κάστρου>>, στην
κορυφή του οποίου βρίσκονται τα ερείπια του Κάστρου των Ωρεών, μνημείο
από τους Προϊστορικούς χρόνους. Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλο
αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, η οποία έχει κηρυχθεί
αρχαιολογική με τέσσερις υπουργικές αποφάσεις.
Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού
Μουσείου Βόρειας Εύβοιας αφενός χωροθετεί το Μουσείο στη φυσική του
περιοχή και αφετέρου, με την παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου, εξασφαλίζει την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
αφού στην ευρύτερη περιοχή συνυπάρχουν Κλασσικές και Βυζαντινές
αρχαιότητες, όπως το <<Κάστρο Ωρεών>>, το άγαλμα του <<Ταύρου των Ωρεών>>,
η <<Εύρεση του Αγίου Βασιλείου>>, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και η
εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Κύριε Υπουργέ,
Στον τομέα των Μουσείων έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη σημαντική
πρόοδος, καθώς ένα πανελλαδικό δίκτυο Μουσείων καλύπτει πλέον το
σύνολο της Επικράτειας. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ορατά
στην ετήσια ανοδική τάση των επισκεπτών των μουσείων στη χώρα.
Δικαιολογημένα λοιπόν η ανέγερση Μουσείων θεωρείται εργαλείο για την
ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Η περιοχή των Ωρεών συνδυάζει αξιόλογο φυσικό τοπίο με
ιστορικο-πολιτιστικό πόρο. Δεδομένου ότι η αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου της περιοχής και η ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου είναι ζωτικής
σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την οικονομική επιβίωση
της περιοχής, αλλά και ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες αφορούν
ειλημμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο κατά το
παρελθόν για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βόρειας
Εύβοιας στους Ωρεούς, ερωτάσθε:
1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για την ίδρυση του Αρχαιολογικού
Μουσείου της Βόρειας Εύβοιας στους Ωρεούς; Διατίθεσθε να λάβετε υπόψη
σας τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις και να το προχωρήσετε;
2. Αν μπορεί το έργο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης,
όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013>>, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 - <<Αειφόρος Ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας>>, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και ποιες
ενέργειες πρέπει να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση.
3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να αξιοποιηθεί η
ευκαιρία για την ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραμμα, Σε ποια φάση
βρίσκεται η διαδικασία εξεύρεσης χώρου για την ανέγερση του Μουσείου;
Έχει τοποθετηθεί επίσημα το Υπουργείο στις εναλλακτικές προτάσεις του
δήμου;

22 Νοεμβρίου 2010 Ο Ερωτών
Συμεών Κεδίκογλου
Βουλευτής Ν. Ευβοίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …