όταν οι αναγνώστες έχουν χιούμορ...

(...πρέπει να έχει και ο Δήμαρχος!)

Σχόλια