το ΦΕΚ με τον τελικό νόμο του Καλλικράτη.

όλα όσα πρέπει οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Δημότες των νέων Δήμων να γνωρίζουν!

Διαβάστε το για να μη λέτε αερολογίες στα καφενεία και στις προεκλογικές κουβέντες και συγκεντρώσεις!N.3852-2010-Καλλικράτης, ο τελικός νόμος

Σχόλια