ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟY ΚΗΡΕΩΣ

Ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη το χωροταξικό σχέδιο των Νέων Δήμων της Ελλάδας σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Σε ότι αφορά την περιοχή μας διαπιστώνονται τα εξής:1. Παρά τη σημαντική μείωση των Δήμων της αρχικής πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών

(από τους 380 σε 333) και την προσπάθεια κάποιων για έναν Δήμο σε όλη τη Βόρεια Εύβοια με έδρα την Ιστιαία, θεωρούμε σημαντικό ότι υιοθετήθηκε η πρότασή μας για συνένωση των τριών Δήμων Κηρέως, Νηλέως, Ελυμνίων,2. Το Υπουργείο Εσωτερικών όρισε ως έδρα του νέου Δήμου τη Λίμνη, με το ισοπεδωτικό «επιχείρημα» ότι πανελλαδικά (;) επιλέχθηκε η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη από τους συνεννούμενους Δήμους με βάση την απογραφή του 2001. Από την άλλη πλευρά όμως το ΥΠΕΣ αγνόησε ότι ο Δήμος Κηρέως είναι μεγαλύτερος πληθυσμιακά με 6.671 κατοίκους έναντι 5.648 του Δήμου Ελυμνίων και είναι μεγαλύτερος και σε έκταση και σε αριθμό χωριών. Κυρίως όμως αγνόησε τα ουσιαστικά επιχειρήματα ότι το Μαντούδι διαθέτει όλες τις κτιριακές υποδομές και σύγχρονο Δημαρχείο, ότι στο Μαντούδι βρίσκονται τα κεντρικά τμήματα των περισσότερων Υπηρεσιών και το Κέντρο Υγείας, ότι το Μαντούδι διαθέτει λιμάνι, ότι το Μαντούδι βρίσκεται στο κέντρο του νέου Δήμου άρα απαιτούνται μικρότερες μετακινήσεις των δημοτών και ότι το Μαντούδι βρίσκεται πάνω στο οδικό άξονα προς Χαλκίδα, προς την οποία κατευθύνονται οι περισσότερες οικονομικές και διοικητικές συναλλαγές των κατοίκων της περιοχής μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών αν και δηλώνει ότι ο «Καλλικράτης» σχεδιάστηκε για εξοικονόμηση χρημάτων, δυστυχώς δεν έλαβε καθόλου στο σχεδιασμό του τα παραπάνω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και αγνόησε επιδεικτικά την παντελή έλλειψη κτιριακών υποδομών στη Λίμνη, το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Οι πολίτες διαπιστώνοντας ότι η Λίμνη δεν έχει υποδομές θεωρούν ότι η επιλογή του Υπουργείου δεν στηρίζεται σε λειτουργικά και αντικειμενικά κριτήρια.3. Η φιλοσοφία του Προγράμματος «Καλλικράτης» είναι ένα νέο αποκεντρωμένο κράτος, μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση και η εξυπηρέτηση των πολιτών κοντά στην κατοικία τους. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Νέος Δήμος οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις κτιριακές υποδομές και να κατανείμει τις Υπηρεσίες του αναλογικά και στους τρείς Δήμους. Ο Νέος Δήμος πλέον των ΚΕΠ που παραμένουν στα παλαιά Δημαρχεία και των καινούργιων που θα δημιουργηθούν στους μεγάλους οικισμούς, θα διαθέτει μεταξύ των άλλων οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία, Πολεοδομικό Γραφείο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Οικονομική Υπηρεσία, Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Πρόνοιας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δημοτική Αστυνομία, κλπ. Αυτές οι Υπηρεσίες οφείλουν να εγκατασταθούν και στους τρείς Δήμους αξιοποιώντας όλα τα υπάρχοντα δημοτικά κτίρια με βάση την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των δημοτών.4. Θεωρούμε λανθασμένη και εντελώς άστοχη την πρόταση του ονόματος «Δήμος Λίμνης». Η Λίμνη ούτε αντιπροσωπεύει, ούτε προσδιορίζει το νέο Δήμο, ούτε καν την περιοχή του παλαιού Δήμου Ελυμνίων.Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, την ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά το έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τον «Καλλικράτη» στις 3.5.2010, θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κηρέως προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση, να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει υπόψη του τα παραπάνω αντικειμενικά και λειτουργικά κριτήρια στην επιλογή της έδρας και να προτείνει το οριστικό όνομα του νέου Δήμου.Τέλος, θα επιδιώξω συνάντηση των τριών Δημάρχων ώστε να προτείνουμε στα Δημοτικά Συμβούλια Κηρέως, Νηλέως και Ελυμνίων:1. Να υπάρξει η δέσμευση ότι εκτός των Υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν σε κάθε Δήμο, οι νέες Υπηρεσίες που θα προκύψουν με τον «Καλλικράτη» θα εγκατασταθούν αναλογικά στις έδρες των παλαιών Δήμων και σε όποια Δημοτικά Διαμερίσματα υπάρχει κατάλληλη κτιριακή υποδομή.

2. Να οριστεί το όνομα του νέου Δήμου που θα αντιπροσωπεύει όλους τους δημότες και θα προσδιορίζει το νέο Δήμο.

Η απόφαση θα επιδιωχθεί να είναι ΟΜΟΦΩΝΗ προκειμένου η πρόταση να τύχει της αποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ

Σχόλια