ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο Συλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως kireas.org θεωρεί ότι οι ανάγκες και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των δημοτών του νεου δήμου που προβλέπει το προσχέδιο νόμου Καλλικράτης για την Βορειό-κεντρική Εύβοια εξυπηρετούνται καλύτερα με έδρα στο

Μαντούδι. Το Μαντούδι πληρεί όλα τα αντικειμενικά ανθρωπό-γεωγραφικά και κοινωνικό-οικονομικα κριτήρια που έθεσε η ΚΕΔΚΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι άξιο απορίας που δεν επιλέχτηκε σαν έδρα του νεου δήμου. Έκτος από εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο το Μαντούδι διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές ( υγείας, τράπεζες, λιμάνι , δημοτικό κατάστημα, κλπ.) για την καλύτερη και με λιγότερες μετακινήσεις εξυπηρέτηση των πολιτών του νεου δήμου. Πέρα από αυτό οποιαδήποτε επιλογή θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη και να προωθεί ισότιμα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε εδαφικής περιφέρειας.


Η ονομασία «Δήμος Λίμνης» δεν είναι αντιπροσωπευτική των κατοίκων και της ιστορίας της περιοχής. Το όνομα του νεου δήμου θα πρέπει να είναι συναινετικό και να σέβεται την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα και των τριών δήμων.
Ο σύλλογος στα πλαίσια της πολυδιαφημισμένης ανοιχτής διακυβέρνησης καλεί στελέχη από το πρόγραμμα Καλλικράτης¨του υπουργείου εσωτερικών να ενημερώσουν όπως οφείλουν τους δημότες και των τριών δήμων για τα πλεονεκτήματα της επιλεγμένης έδρας.


Ο σύλλογος χαιρετίζει τις ενέργειες της όλων των φορέων της περιοχής και ιδιαίτερα την στήριξη της οργάνωσης ΠΑΣΟΚ του δήμου Νηλέως . Σημειωτέον, ότι οι δυο δήμοι (Κηρέως και Νηλέως) για 37 χρόνια ήταν ένας δήμος (δήμος Κηρονηλέων) και έχουν πολλά κοινά. Είναι ευκταίο ότι όλοι θα αφήσουν κατά μέρος, προσωρινά τουλάχιστον, τα μικρό-συμφέροντα και μικρό-υπολογισμούς ενόψει των δημοτικών εκλογών και να αναλάβουν κοινή δράση. Τα περιθώρια μέχρι το προσχέδιο να πάει στην βουλή για ψήφιση είναι ελάχιστα και οι οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να είναι αποφασιστικές και καταλυτικές. Με αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς ο σύλλογος ζητά εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων.

Καλείται η δημοτική αρχή Κηρέως να οργανώσει χωρίς χρονοτριβή τις επόμενες ημέρες μια μεγάλη δυναμική συγκέντρωση στην πλατεία Μαντουδίου .
Συλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως kireas.org

Σχόλια