ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Κύριε Υπουργέ,

Το Σχέδιο «Καλλικράτης» προβλέπει ότι στη Βορειοκεντρική Εύβοια θα
συνενωθούν οι Δήμοι Κηρέως, Νηλέως και Ελιμνύων αλλά χωρίς καμία
διαβούλευση προτείνετε ως έδρα τη Λίμνη και το όνομα ως «Δήμος
Λίμνης».

Η Λίμνη είναι στην άκρη του Νέου Δήμου, μακριά

από τα περισσότερα
χωριά του Νέου Δήμου με αποτέλεσμα να απαιτούνται μεγαλύτερες
μετακινήσεις και έξοδα για τους δημότες. Η Λίμνη δεν διαθέτει καμία
κτιριακή υποδομή για να στεγάσει υπηρεσίες, ενώ αντιμετωπίζει τεράστιο
κυκλοφορικό πρόβλημα και ανυπαρξία χώρων στάθμευσης. Η έδρα του Νέου
Δήμου πρέπει να εξυπηρετεί του δημότες και όχι να τους ταλαιπωρεί.

Αντίθετα το Μαντούδι βρίσκεται στο κέντρο του νέου Δήμου, πάνω στον
κεντρικό δρόμο προς Χαλκίδα, διαθέτει όλες τις κτιριακές υποδομές,
σύγχρονο Δημαρχείο, σχέδιο πόλης με άνετους δρόμους και χώρους
στάθμευσης. Το Μαντούδι διαθέτει Κέντρο Υγείας, Λιμάνι, είναι το
εμπορικό και διοικητικό κέντρο όλης της περιοχής, και πληθυσμιακά
είναι ισοδύναμο της Λίμνης. Το Μαντούδι ως έδρα του νέου Δήμου θα
εξυπηρετεί τους περισσότερους κατοίκους της Βορειοκεντρικής Εύβοιας
και δεν χρειάζεται έξοδα για νέα κτίρια.

Για όλους τους αυτούς λόγους ζητάμε

να επανεξετάσετε την επιλογή της έδρας και να ορίσετε το ΜΑΝΤΟΥΔΙ
 να αλλάξετε το όνομα του νέου Δήμου έτσι ώστε να εκπροσωπεί όλους
τους κατοίκους.

Ακολουθούν οι υπογραφές εκπροσώπων Συλλόγων & Φορέων του Δήμου Κηρέως:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΤΟΕΒ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΕΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ
Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε. ΚΗΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΧΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
15μελές ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
15μελές ΤΕΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Σχόλια