τα μπαλώσανε...μετά από την παρέμβαση της ΒΕ για την εγκληματική αδιαφορία στο δρόμο

Βουτά-Ροβιών, οι αρμόδιοι προχώρησαν

σε μπαλώματα με τσιμέντο όλων των

επικίνδυνων σημείων.

Παρ όλα αυτά ο δρόμος όμως δημιουργεί συνεχώς νέα ανοίγματα

προιδεάζοντας για νέες εκπλήξεις.

Η ΒΕ επιδοκιμάζει αυτούς που έδειξαν επιτέλους ενδιαφέρον για την

αποκατάσταση του δρόμου, και σας καλεί τους υπόλοιπους να καταγγέλετε

πάσα νόσο και αδιαφορία γιατί υπάρχει ακόμα ...ελπίδα.

Σχόλια