Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οικονομικός Παράδεισος ή Βιομηχανική Κόλαση; ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. ή ΒΙΟ.ΠΑ.; Τι θέλουμε για τον νέο δήμο;

Στις   12/5/2010 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ  ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι

αδειοδοτικές διαδικασίες για την ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ)

στην περιοχή Μαντουδίου. Για άλλη μια φοράη τοπική κοινωνία παραμένει

στο σκοτάδι  και θύμα παραπληροφόρησης σχετικά με ένα τόσο σοβαρό

θέμα.

Οι υπάλληλοι της ΤΕΡΝΑ στο Μαντούδι  υπόσχονται αφειδώς θέσεις
εργασίας δεξιά και αριστερά λέγοντας

«εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε τα
έργα αλλά δεν μας αφήνουν» (το μας απευθύνεται στο kireas.org). Και
τελείως παραπλανητικά αφού η περιοχή ήταν πάντα βιομηχανική γιατί
τώρα θέλουν διάλογο για την ΒΙΠΕ. Ο δήμαρχος Κηρέως, κ. Ενωτιάδης
δήλωνε σε λαϊκή συνέλευση στις 25/10/09 ότι η ΤΕΡΝΑ  ".... θέλει να
οργανώσει μέσα στην έκταση που έχει μια βιοτεχνική περιοχή  να
μπορέσουν  να στηθούν οργανωμένες βιοτεχνίες...» . Άγνωστο πόσο καλά
ενημερωμένος ήταν ο κ Ενωτιάδης  για τις προθέσεις της ΤΕΡΝΑ  και ότι
δεν χρειάζεται  μια ΒΙΠΕ για να στήσεις Βιοτεχνίες.  Αν η ΤΕΡΝΑ
ενδιαφερόταν για Βιοτεχνίες θα οργάνωνε ένα Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)
όπως της Χαλκίδας, όχι μια ΒΙ.ΠΕ..

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση η οποία  καλλιεργείται πάνω
στην οικονομική ανασφάλεια και απελπισία των ανέργων της περιοχής. Ενώ
η  αξιοπιστία της ΤΕΡΝΑ έχει κλονιστεί με τον λιθάνθρακα και   της
δημοτικής αρχής με τις πρόσφατες απολύσεις στο πολλά υποσχόμενο
ναυπηγείο, η κοινή γνώμη παραμένει σαστισμένη και διχασμένη. Το
ερώτημα στα χείλη πολλών είναι «μα αφού με τον Σκαλιστήρη ήμασταν
βιομηχανική περιοχή». Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή ποτέ δεν είχε
χωροθετηθεί σαν Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) και ότι οι εξορυκτικές
δραστηριότητες στην περιοχή ήταν μέσης  (όχι υψηλής) όχλησης.  Επειδή
δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση για το θέμα και οι δημότες
παραπληροφορούνται  καθημερινά σχετικά με το τι είναι μια χωροθετημένη
Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) και πώς διαφοροποιείται από ένα
Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) και ένα Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.). Σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 οι ΒΙ.ΠΕ , ΒΙ.ΠΑ και ΒΙΟ.ΠΑ.
είναι   χώροι ο οποίοι καθορίζονται, οριοθετούνται, πολεοδομούνται και
οργανώνονται προκειμένου να λειτουργήσουν σαν  χώροι  υποδοχής των
παρακάτω βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Α. Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)

Σε μια  Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)  μπορεί να εγκατασταθεί  κάθε
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα  υψηλής, μέσης και χαμηλής
όχλησης. Σε μια ΒΙΠΕ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω
δραστηριότητες υψηλής όχλησης:

1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου
2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεως καύσεως με ελάχιστη
θερμική ισχύ 300MW
3. Εγκαταστάσεις για την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση
ραδιενεργών καταλοίπων

4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή
ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα.
5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου.
6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις.
7. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με
αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη.

Β. Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.):

Σε ένα  Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) μπορούν να εγκατασταθούν
βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης.
Σε ένα  ΒΙΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω δραστηριότητες μέσης
όχλησης:

1. Εξορυκτικές βιομηχανίες – βιομηχανίες των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

2. Ενεργειακή βιομηχανία. (Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με χρήση
στερεών ή/και υγρών    αποβλήτων, Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.,
Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων, κλπ.)

3. Μεταλλουργία (εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα, Ναυπηγεία, κλπ)

4. Υαλουργία

5. Χημική βιομηχανία (Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών
προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων,
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών
προϊόντων)

6. Βιομηχανία τροφίμων

7. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού

8. Βιομηχανία ελαστικού

9. Σχέδια έργων υποδομής

10. Άλλα σχέδια (Χώροι απόθεσης ιλύος,  Αποθήκευση παλαιοσιδήρων,
Παράγων, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση
φυσιγγίων και καψυλλίων,  Διαλυτήρια πλοίων,  Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση, κλπ)

Γ. Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)

Σε ένα  Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ)  μπορούν να εγκατασταθούν κάθε
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα  χαμηλής όχλησης και
επαγγελματικά εργαστήρια. Σε ένα  ΒΙΟΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι
παρακάτω δραστηριότητες χαμηλής όχλησης:

1.       Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών, πυριμάχων πλίνθων

2.       Αποθήκευση ορυκτών στερεών καυσίμων δυναμικότητας μικρότερης
των 10 τόνων.

3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συσκευασμένων πετρελαιοειδών και χημικών
(μη τοξικών) προϊόντων δυναμικότητας μικρότερης των 10 (δέκα) τόνων
4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης περιορισμένων ποσοτήτων πετρελαιοειδών
(και LPG) συνολικής χωρητικότητας μικρότερης των εκατό (100) τόνων
προκειμένου για υγρά καύσιμα (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων) και των
είκοσι (20) τόνων προκειμένου για αποθήκευση LPG.
5. Έκθλιψη ελαίων (ελαιοτριβεία) με δυναμικότητα μικρότερη των 10
τόνων/ημέρα με προϊόν.
6. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή/και πουλερικών
δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
7. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθυρών
δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
8. Απλή συσκευασία και εμφιάλωση χυμών, ποτών και συναφών υλών
δυναμικότητας μικρότερης από είκοσι (20) τόνους/ημέρα σε προϊόν.
9. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία λαχανικών και φρούτων
δυναμικότητας μικρότερης των δέκα (10) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
10. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με δυναμικότητα μικρότερη των
πέντε (5) τόνων επεξεργασμένου γάλακτος ημερησίως.
11. Οινοποιεία και οξοποιία με δυναμικότητα μικρότερη από 1000 τόνους/έτος.
12. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας, γλυκόζης
(περιλαμβάνονται αρτοποιία, παρασκευή μπισκότων και συναφών ζαχαρωδών
γλυκών, ζωμών, σιροπιών, συμπυκνωμάτων σούπας κλπ.) δυναμικότητας
μικρότερης από δέκα (10) τόνους/ημέρα ετοίμου προϊόντος ή και
εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 100 KW.

Το θέμα γίνεται σοβαρότερο αφού ο νέος αναπτυξιακός νόμος εξετάζει τη
δυνατότητα αδειοδότησης απευθείας από τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ)
[δηλαδή την ΤΕΡΝΑ] για τις επιχειρήσεις, βεβαίως, που εγκαθίστανται
σε οργανωμένες ΒΙΠΕ. Δυνατότητα που προϋποθέτει να παραχωρηθούν
αρμοδιότητες από τα υπουργεία στις ΒΙΠΕ.  Για τον καθορισμό και την
οργάνωση της Β.Ι.ΠΕ. επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, η
παραχώρηση   χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας  καθώς και δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης ζώνης του αιγιαλού-παραλίας για την κατασκευή
λιμενικών έργων   (Άρθρο 14 ν. 2545/1997)

Οι δημότες της ευρύτερης περιοχής  πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
αξιολογήσουν και να αποφασίσουν αν θέλουν μια ΒΙΠΕ ή κάποια άλλη
χωροθέτηση στην περιοχή. Πρέπει να αρχίσει μια διαδικασία κοινωνικού
διαλόγου  για το ΒΙΠΕ. Καλούνται οι αιρετές δημοτικές  αρχές Κηρέως,
Νηλέως και Ελυμνίων  να ξεκινήσουν αυτή την διαδικασία διαλόγου για
ένα θέμα που σαν ένας δήμος  πλέον θα  πρέπει να το αντιμετωπίσουν
μετά τις εκλογές του Νοέμβρη

Σχετικά

Φωτογραφίες:

1. Περιοχή Κυμασίου οπού προγραμματίζεται η ΒΙΠΕ

2. Αποστάσεις των γειτονικών περιοχών από την ΒΙΠΕ

Υπουργική Αποφ. 69269/5387/90  Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
http://www.ggb.gr/licensing/Documents/NOMOI/Apof_69269_5387_90.doc

Νόµος 2545/1997 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 254/15.12.1997).

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+2545+1997.pdf?bodyId=4633


Σύλλογος  Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …