Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ -124- ΜΑΗΣ 2010

 διαβάστε την έντυπη μορφή της εφημερίδας,τεύχος Μάη 2010

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ -124- ΜΑΗΣ 2010

Οικονομικός Παράδεισος ή Βιομηχανική Κόλαση; ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. ή ΒΙΟ.ΠΑ.; Τι θέλουμε για τον νέο δήμο;

Στις   12/5/2010 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ  ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι

αδειοδοτικές διαδικασίες για την ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ)

στην περιοχή Μαντουδίου. Για άλλη μια φοράη τοπική κοινωνία παραμένει

στο σκοτάδι  και θύμα παραπληροφόρησης σχετικά με ένα τόσο σοβαρό

θέμα.

Οι υπάλληλοι της ΤΕΡΝΑ στο Μαντούδι  υπόσχονται αφειδώς θέσεις
εργασίας δεξιά και αριστερά λέγοντας

«εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε τα
έργα αλλά δεν μας αφήνουν» (το μας απευθύνεται στο kireas.org). Και
τελείως παραπλανητικά αφού η περιοχή ήταν πάντα βιομηχανική γιατί
τώρα θέλουν διάλογο για την ΒΙΠΕ. Ο δήμαρχος Κηρέως, κ. Ενωτιάδης
δήλωνε σε λαϊκή συνέλευση στις 25/10/09 ότι η ΤΕΡΝΑ  ".... θέλει να
οργανώσει μέσα στην έκταση που έχει μια βιοτεχνική περιοχή  να
μπορέσουν  να στηθούν οργανωμένες βιοτεχνίες...» . Άγνωστο πόσο καλά
ενημερωμένος ήταν ο κ Ενωτιάδης  για τις προθέσεις της ΤΕΡΝΑ  και ότι
δεν χρειάζεται  μια ΒΙΠΕ για να στήσεις Βιοτεχνίες.  Αν η ΤΕΡΝΑ
ενδιαφερόταν για Βιοτεχνίες θα οργάνωνε ένα Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)
όπως της Χαλκίδας, όχι μια ΒΙ.ΠΕ..

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση η οποία  καλλιεργείται πάνω
στην οικονομική ανασφάλεια και απελπισία των ανέργων της περιοχής. Ενώ
η  αξιοπιστία της ΤΕΡΝΑ έχει κλονιστεί με τον λιθάνθρακα και   της
δημοτικής αρχής με τις πρόσφατες απολύσεις στο πολλά υποσχόμενο
ναυπηγείο, η κοινή γνώμη παραμένει σαστισμένη και διχασμένη. Το
ερώτημα στα χείλη πολλών είναι «μα αφού με τον Σκαλιστήρη ήμασταν
βιομηχανική περιοχή». Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή ποτέ δεν είχε
χωροθετηθεί σαν Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) και ότι οι εξορυκτικές
δραστηριότητες στην περιοχή ήταν μέσης  (όχι υψηλής) όχλησης.  Επειδή
δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση για το θέμα και οι δημότες
παραπληροφορούνται  καθημερινά σχετικά με το τι είναι μια χωροθετημένη
Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) και πώς διαφοροποιείται από ένα
Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) και ένα Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.). Σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 οι ΒΙ.ΠΕ , ΒΙ.ΠΑ και ΒΙΟ.ΠΑ.
είναι   χώροι ο οποίοι καθορίζονται, οριοθετούνται, πολεοδομούνται και
οργανώνονται προκειμένου να λειτουργήσουν σαν  χώροι  υποδοχής των
παρακάτω βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Α. Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)

Σε μια  Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)  μπορεί να εγκατασταθεί  κάθε
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα  υψηλής, μέσης και χαμηλής
όχλησης. Σε μια ΒΙΠΕ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω
δραστηριότητες υψηλής όχλησης:

1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου
2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεως καύσεως με ελάχιστη
θερμική ισχύ 300MW
3. Εγκαταστάσεις για την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση
ραδιενεργών καταλοίπων

4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή
ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα.
5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου.
6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις.
7. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με
αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη.

Β. Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.):

Σε ένα  Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) μπορούν να εγκατασταθούν
βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης.
Σε ένα  ΒΙΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω δραστηριότητες μέσης
όχλησης:

1. Εξορυκτικές βιομηχανίες – βιομηχανίες των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

2. Ενεργειακή βιομηχανία. (Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με χρήση
στερεών ή/και υγρών    αποβλήτων, Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.,
Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων, κλπ.)

3. Μεταλλουργία (εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα, Ναυπηγεία, κλπ)

4. Υαλουργία

5. Χημική βιομηχανία (Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών
προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων,
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών
προϊόντων)

6. Βιομηχανία τροφίμων

7. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού

8. Βιομηχανία ελαστικού

9. Σχέδια έργων υποδομής

10. Άλλα σχέδια (Χώροι απόθεσης ιλύος,  Αποθήκευση παλαιοσιδήρων,
Παράγων, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση
φυσιγγίων και καψυλλίων,  Διαλυτήρια πλοίων,  Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση, κλπ)

Γ. Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)

Σε ένα  Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ)  μπορούν να εγκατασταθούν κάθε
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα  χαμηλής όχλησης και
επαγγελματικά εργαστήρια. Σε ένα  ΒΙΟΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι
παρακάτω δραστηριότητες χαμηλής όχλησης:

1.       Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών, πυριμάχων πλίνθων

2.       Αποθήκευση ορυκτών στερεών καυσίμων δυναμικότητας μικρότερης
των 10 τόνων.

3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συσκευασμένων πετρελαιοειδών και χημικών
(μη τοξικών) προϊόντων δυναμικότητας μικρότερης των 10 (δέκα) τόνων
4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης περιορισμένων ποσοτήτων πετρελαιοειδών
(και LPG) συνολικής χωρητικότητας μικρότερης των εκατό (100) τόνων
προκειμένου για υγρά καύσιμα (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων) και των
είκοσι (20) τόνων προκειμένου για αποθήκευση LPG.
5. Έκθλιψη ελαίων (ελαιοτριβεία) με δυναμικότητα μικρότερη των 10
τόνων/ημέρα με προϊόν.
6. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή/και πουλερικών
δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
7. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθυρών
δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
8. Απλή συσκευασία και εμφιάλωση χυμών, ποτών και συναφών υλών
δυναμικότητας μικρότερης από είκοσι (20) τόνους/ημέρα σε προϊόν.
9. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία λαχανικών και φρούτων
δυναμικότητας μικρότερης των δέκα (10) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
10. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με δυναμικότητα μικρότερη των
πέντε (5) τόνων επεξεργασμένου γάλακτος ημερησίως.
11. Οινοποιεία και οξοποιία με δυναμικότητα μικρότερη από 1000 τόνους/έτος.
12. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας, γλυκόζης
(περιλαμβάνονται αρτοποιία, παρασκευή μπισκότων και συναφών ζαχαρωδών
γλυκών, ζωμών, σιροπιών, συμπυκνωμάτων σούπας κλπ.) δυναμικότητας
μικρότερης από δέκα (10) τόνους/ημέρα ετοίμου προϊόντος ή και
εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 100 KW.

Το θέμα γίνεται σοβαρότερο αφού ο νέος αναπτυξιακός νόμος εξετάζει τη
δυνατότητα αδειοδότησης απευθείας από τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ)
[δηλαδή την ΤΕΡΝΑ] για τις επιχειρήσεις, βεβαίως, που εγκαθίστανται
σε οργανωμένες ΒΙΠΕ. Δυνατότητα που προϋποθέτει να παραχωρηθούν
αρμοδιότητες από τα υπουργεία στις ΒΙΠΕ.  Για τον καθορισμό και την
οργάνωση της Β.Ι.ΠΕ. επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, η
παραχώρηση   χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας  καθώς και δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης ζώνης του αιγιαλού-παραλίας για την κατασκευή
λιμενικών έργων   (Άρθρο 14 ν. 2545/1997)

Οι δημότες της ευρύτερης περιοχής  πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
αξιολογήσουν και να αποφασίσουν αν θέλουν μια ΒΙΠΕ ή κάποια άλλη
χωροθέτηση στην περιοχή. Πρέπει να αρχίσει μια διαδικασία κοινωνικού
διαλόγου  για το ΒΙΠΕ. Καλούνται οι αιρετές δημοτικές  αρχές Κηρέως,
Νηλέως και Ελυμνίων  να ξεκινήσουν αυτή την διαδικασία διαλόγου για
ένα θέμα που σαν ένας δήμος  πλέον θα  πρέπει να το αντιμετωπίσουν
μετά τις εκλογές του Νοέμβρη

Σχετικά

Φωτογραφίες:

1. Περιοχή Κυμασίου οπού προγραμματίζεται η ΒΙΠΕ

2. Αποστάσεις των γειτονικών περιοχών από την ΒΙΠΕ

Υπουργική Αποφ. 69269/5387/90  Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
http://www.ggb.gr/licensing/Documents/NOMOI/Apof_69269_5387_90.doc

Νόµος 2545/1997 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 254/15.12.1997).

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+2545+1997.pdf?bodyId=4633


Σύλλογος  Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΟΙ  ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ  ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ  Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κου  ΚΑΠΟΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ  ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΕ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ,

ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ.ΤΟ  ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΝΟΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑΣ. ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ. ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΙΑ…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Χρήστου Γεωργίου

      Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για ένα δάσκαλο, να βλέπει τους μαθητές του να προοδεύουν στη ζωή τους και ακόμα περισσότερο όταν διακρίνονται στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες.Ετσι ένοιωσα ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν πήρα στα χέρια μου το νεοεκδοθέντα τόμο του συμπατριώτη μας κ. Χρήστου Γεωργίου του Ευαγγ. με συνεργασία των συγγραφέων,Ν. Κομνηνού,Α.Μαρτζοπούλου,Γ. Μαρτινίδη,Ε. Σεφερτζή και Κ.Τρομαντζά.
      Τίτλος του , ΥΒΡΙΔΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, και χωρίζεται σε τρία επί μέρους κεφάλαια'. 1]Μεταβολές στην ανάπτυξη και στη γεωργία 2] Κλαδικές τάσεις, κρίσιμες τεχνολογίες,καινοτομία 3]Υβριδική καινοτομία και το μέλλον της βιομηχανίας.
       Είναι μια πολύ επιμελημένη έκδοση από 371 σελίδες ,μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη και πολύ επίκαιρη.
        Εύχομαι στο Χρήστο να έχει υγεία και να συνεχίσει το συγγραφικό του έργο.
 
                                   Με εκτίμηση   Τάκης  Δήμου

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΟΝΗΛΕΩΣ ...........ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΜετά  από έναν μήνα Καλλικράτειων αντιπαραθέσεων , και  τώρα που έχει κάπως κατασταλάξει το θέμα , νομίζω ότι μπορούμε να δούμε  κάπως πιο ψύχραιμα τα γεγονότα.


       Κατ αρχήν είχαμε το αρχικό προσχέδιο  με  έδρα Λίμνη  και ονομασία Λίμνη. Σε αυτό  το σχέδιο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από το Μαντούδι  (και την Αγία Άννα) . 


    Μας κατηγόρησαν-σχεδόν μας χλεύασαν-  για  προγονολατρεία και για ανυπαρξία υποδομών  και  μάλιστα κάποιοι είπαν ότι ο νέος  δήμος απλά διαφημίζει την  Λίμνη.


      Ε ναι λοιπόν κύριοι , είμαστε περήφανοι για την παράδοση  και την Ιστορία μας , και δεν είμαστε περήφανοι μόνο   για το παρελθόν μας αλλά και για το ότι την παράδοση μας και την κουλτούρα μας την διατηρήσαμε έως σήμερα . Ελάτε λοιπόν στην πόλη μας και θα δείτε  την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και καλαισθησία των παππούδων μας καλοδιατηρημένη και ολοζώντανη. 


    Πόσοι  άλλοι  οικισμοί έχουν σεβαστεί έτσι την παράδοση τους ? (όποια και αν ήταν αυτή , ναυτική ,  αγροτική, κτηνοτροφική)


    Νομίζετε ότι  θα μας ήταν δύσκολο να σηκώσουμε τετραώροφα τετράγωνα κουτιά . Δεν φταίμε εμείς  για το ότι διαλύσατε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών σας χτίζοντας ο καθένας ότι θέλει και όπως θέλει.


Και σταματάω στην αρχιτεκτονική γιατί εάν πιάσουμε και στα υπόλοιπα θα φάμε μέρες εδώ.


    Πάμε  τώρα στο κεχρί. 


Η μόνη  δυνατότητα ανάπτυξης  της  περιοχής  είναι ο τουρισμός (εκτός εάν προτιμάτε να γίνετε θερμαστές στην ΤΕΡΝΑ)


  Η επιλογή  λοιπόν της έδρας  ενός δήμου που βλέπει σαν μονόδρομο   την τουριστική του ανάπτυξη γίνετε με βασικό κριτήριο  την προώθηση  του <<ισχυρού χαρτιού >> της  περιοχής. Για  παράδειγμα σε όλες τις  Κυκλάδες  πρωτεύουσες  γίνονται οι γραφικοί οικισμοί με τα στενά δρομάκια και όχι  τα καμπίσια χωριά στην ενδοχώρα .Τα οποία όμως ζουν <<πουλώντας >> έξυπνα την βιτρίνα τους .

 Βαλτέ  δέκα  τουρίστες  μπροστά από το σύγχρονο Δημαρχείο  του  Μαντουδιου  και άλλους δέκα μπροστά από το <<μικρό >> της  Λίμνης  να δούμε  πιο θα φωτογραφήσουν?
Για να αναπτυχθεί  τουριστικά μια περιοχή χρειάζεται :


Φυσικό  κάλλος


 παράδοση  (πχ  Σπέτσες, Ύδρα) 


ιδιαίτερη κουλτούρα (πχ  Κρήτη ) και


 υποδομές.


      Επίσης εάν προσέξετε, κάθε τουριστική περιοχή  διαθέτει την βιτρίνα της  την  οποία και προβάλει σε κάθε ευκαιρία


        Παράλληλα με  την  βιτρίνα  προβάλλονται και οι υπόλοιπες περιοχές . Πολλές φορές μάλιστα το μεγαλύτερο  οικονομικό όφελος  το  έχουν  οι περιφερικές  περιοχές  όπου αναπτύσσατε και ο κύριος όγκος των υποδομών, και  όχι η βιτρίνα (λόγο  χωροταξικών προβλημάτων  ,όπως στην περίπτωση της Λίμνης).


         Στο  νέο δήμο λοιπόν βιτρίνα είναι η Λίμνη  και αυτό δεν νομίζω να αμφισβητείται  από κανένα .


       Όσον αφορά το όνομα τώρα:   Αυτό που χρειάζεται  η περιοχή  είναι στην ουσία ένα brand  name, ένα όνομα ηχηρό και  με βαρύτητα  . Το Μαντουδιού  Λίμνης  Αγίας Άννας  είναι νομίζω εκτός συναγωνισμού


Το  Κηρονηλέως  είναι  μια συνένωση  λέξεων που για τον εκτός περιοχής δεν σημαίνει τίποτα  . Φανταστείτε  την Σαντορίνη  να λεγόταν  Ημεροβηγλοφυροπερισσα.


Τι θα λέμε δηλ


<<Αποδράστε  το Σ/Κ  στο Μαντούδι-Λίμνη-Αγία Άννα>>  ή


<<Η ζήσε το όνειρο σου στον Κηρονηλέα και τα τσιφλικοχώρια του>>


Το  Κήρινθος  ή το Αιγεών (με παράλληλη προβολή της αρχαίας Ιστορίας τους )   ακούγετε καλύτερα


      Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι  και είναι ανήθικο  πατώντας πάνω στην περηφάνια και στον τοπικισμό κάποιων να παίζετε τα δικιά σας πολιτικά παιχνίδια.


     Έχετε την (τελευταία μάλλον)  ευκαιρία να οδηγήσετε την περιοχή σε μια προοπτική ανάπτυξης , φροντίστε να την κλωτσήσετε όπως και τις προηγούμενες.

Ο ΛΑΘΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥ - εθελοντική αιμοδοσία

Αγαπητέ συνάνθρωπε και φίλε αιμοδότη,

Την 13η Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, ο Σύλλογος μας θα πραγματοποιήσει,

την καθιερωμένη κάθε εξαμήνου, εθελοντική αιμοδοσία. Μάλιστα, φέτος,

τυγχάνει η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας να είναι η ακριβώς

επομένη ημέρα (14 Ιουνίου), κάτι που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την

σημασία της επιτυχίας της.

Σε πληροφορούμε πως ως αυτή την στιγμή,

με τις συνεχόμενες

εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνει ο Σύλλογος μας, έχουμε

καταφέρει να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος στο

νησί μας, χωρίς βέβαια αυτό να μας κάνει να νοιώθουμε εφησυχασμό.

Πολλοί συγχωριανοί και γενικά συνάνθρωποι μας, έχουν σωθεί μετά και

από την δική σου συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, η οποία για τον

ανθρώπινο οργανισμό μας δεν κοστίζει τίποτα παραπάνω από τα 10 λεπτά

που διαθέτουμε αυτή την ημέρα.

Σε καλούμε, λοιπόν, αφού την προηγούμενη ημέρα κοιμηθείς νωρίς και

δεν καταναλώσεις αλκοόλ, να συμμετάσχεις στην εθελοντική αιμοδοσία που

θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, και ώρα 09:30 π.μ..

«ΕΝAΕΡΙΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974043592, Fax: 22270 91305, E-mail: pilienaerios@gmail.com

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Συμεών Κεδίκογλου για το κατάστημα ΕΤΑ Αιδηψού

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου κατέθεσε στις 25 Μαϊου

προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού ερώτηση με θέμα την

καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του καταστήματος ΕΤΑ στη Λουτρόπουλη

της Αιδηψού.

Δεδομένου ότι οι προσλήψεις, και του εποχικού προσωπικού, που
απασχολεί κατά κύριο λόγο το κατάστημα, πραγματοποιούνται πλέον μέσω
ΑΣΕΠ, υπάρχει έντονη η ανησυχία στην περιοχή ότι το λουτρικό κατάστημα
δεν θα ανοίξει άμεσα.Ωστόσο, η μη λειτουργία του καταστήματος ΕΤΑ σημαίνει απώλεια εσόδων
τόσο για την εταιρία ΕΤΑ όσο και για το δήμο Αιδηψού, αλλά και τελικά
για όλους τους πολίτες της Β. Εύβοιας. Παράλληλα, από το λουτρικό
κατάστημα ΕΤΑ επηρεάζεται και η λειτουργία άλλων 18 λουτρικών
καταστημάτων στην περιοχή.

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση είναι επιζήμια, ο κ. Κεδίκογλου
απηύθυνε ερώτηση προς τον κ. Γερουλάνο, με την οποία ζητάει ενημέρωση
για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο και για
το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του καταστήματος ΕΤΑ στην
Αιδηψό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή κ. Συμεών
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κύριε Υπουργέ,

Το λουτρικό κατάστημα της ΕΤΑ στο δήμο της Αιδηψού δεν έχει ανοίξει
ακόμα για τη φετινή τουριστική σεζόν. Κάθε χρόνο ξεκινάει τη
λειτουργία του μέσα στο Μάιο και πέρυσι συγκεκριμένα άνοιξε στις 4
Μαϊου 2009.

Κάθε χρόνο η ΕΤΑ απασχολεί περίπου 50 άτομα εποχικό προσωπικό, εκτός
της περσινής περιόδου με τα γνωστά φαινόμενα, όπου τα άτομα έφτασαν
περίπου τα 100.

Παράλληλα, στην Αιδηψό, εκτός από το λουτρικό κατάστημα της ΕΤΑ,
υπάρχουν άλλα 18 λουτρικά καταστήματα, τα οποία για να δουλέψουν
χρειάζονται τη συνδρομή της ΕΤΑ Α.Ε.

Εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, εφόσον η πρόσληψη του εποχιακού
προσωπικού, γίνεται με ΑΣΕΠ, η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος
θα καθυστερήσει περαιτέρω.

Τόσο η εταιρία ΕΤΑ, όσο και ο Δήμος Αιδηψού, ο οποίος λαμβάνει το
15% των εισιτηρίων τους λουτροθεραπείας, έχουν απώλεια εσόδων όσο το
κατάστημα μένει κλειστό.

Με δεδομένο ότι κάθε αργοπορία είναι επιζήμια για όλους τους κατοίκους
της Βόρειας Εύβοιας,
Ερωτάστε:

1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την άμεση έναρξη
λειτουργίας του καταστήματος;
2. Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορεί να γίνει η έναρξη λειτουργίας του
καταστήματος ΕΤΑ στην Αιδηψό;

Συμεών Κεδίκογλου για το αποχετευτικό έργο της Αιδηψού

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου κατέθεσε στις 21 Μαϊου

προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων αναφορά με θέμα την επιστολή του Δημάρχου Αιδηψού κ.

Ματάκια προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με το αποχετευτικό έργο της

Λουτρόπουλης της Αιδηψού.

Ο βουλευτής προώθησε το θέμα καθώς,

σύμφωνα με την επιστολή, το έργο
έχει υπερβεί κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να
παραμένουν για χρόνια ανενεργές και να καταστρέφονται. Για την
ακρίβεια, το έργο έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα περίπου 10.000.000 ευρώ,
με αρχικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Καθώς οι καταγγελίες του Δημάρχου περιγράφουν το εν λόγω έργο ως
χαρακτηριστική περίπτωση κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, ο κ.
Κεδίκογλου θα το προχωρήσει, εκτός από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και
την κατατεθείσα αναφορά, και προς το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών για
περαιτέρω διερεύνηση.

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

«Ναι ρε είμαι Μαλάγας, έχεις πρόβλημα;»

Τελικά ο Καλλικράτης, αντίθετα από ότι πιστεύουν μερικοί κακόβουλοι, ενώνει τον κόσμο. Αυτό το κατάλαβα όταν ξυπνάω ένα πρωινό, κι εκεί που ήμουνα ένας απλός λιμνιώτης ξαφνικά μαθαίνω ότι έγινα ενώ κοιμόμουνα, Μαντουδιανολιμνιοταγιαννιωτης! Ε, πώς να το κάνουμε, πιο κουλτουριάρικο! Και εκεί που απολάμβανα αυτή την μοναδική εμπειρία,

μου μπήκε μια ιδέα, να το κοντύνουμε λίγο το όνομα, χάριν οικονομίας που είναι πολύ της μόδας τελευταία λόγω κρίσης, σε ΜΑΛΑΓΙΑ, από το ΜΑντούδι, Λίμνη, ΑΓΙα Άννα. Ο δε κάτοικος του νέου δήμου, Μαλάγας, αφού κι άλλα ομόηχα ουσιαστικά-επίθετα έτσι κλείνουν. Επιλέγω δε τον τόνο στο λά, για να μην συγχεόμαστε με την Μάλαγα της Ανδαλουσίας με την οποία ελπίζω να αδελφοποιηθούμε σύντομα και να ανταλλάσσουμε τον τουρισμό μας.


Είμαι σίγουρος ότι η ΤΟ ΠΑΣΟΚ Μαντουδίου θα ενθουσιαστεί τα μάλλα με αυτή την πρόταση και θα επιστρέψουν πάραυτα στην δουλειά τους ορεξάτοι να συνδράμουν στη νέα τάξη πραγμάτων και να προγραμματίσουν με την ησυχία τους τον σχεδιασμό της σύνθεσης του νέου Δημοτικού συμβουλίου, σίγουροι ότι οι Μαλάγες θα τους προτιμήσουν.


Επιτέλους μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα ντεμοντέ πια πατριώτη, σύντροφε κλπ και να προσφωνούμε τους συνδημότες μας από άλλα χωριά «Γεια σου Μαλάγα» και να μας επιστρέφουν τον ίδιο τίτλο χωρίς ίχνος παρεξήγησης. Και όταν μας ρωτάει κάποιος ξένος από πού είμαστε, θα του απαντάμε με υπερηφάνεια  «από την Μαλαγία». «Δηλαδή είσαι Μαλάγας?» θα απορεί. «Ναι ρε είμαι Μαλάγας, έχεις πρόβλημα?»


Όσο για τους εκλεγμένους βουλευτές του νομού μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ενθουσιαστούν με την ιδέα μου και ίσως σκεφτούν να μεγαλώσουν την επικράτεια του νέου Δήμου μας σε όλη την βόρεια Εύβοια αν όχι σε όλη την Ελληνική επικράτεια, με απώτερο στόχο να καταργηθεί ο όρος Έλλην και να αντικατασταθεί με τον όρο που προτείνω!


Ένας υπερήφανος Μαλάγας
Χάρης Κοραχάης


Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Γιάννης Στεργίου :ανεύθυνη, απαράδεκτη, παθητική συμπεριφορά και πρακτική του κ. ΜάρκουΣυνδημότισσες & συνδημότες

Στις 28/04/2010 το Υπουργείο Εσωτερικών, έδωσε στη δημοσιότητα το προσχέδιο νόμου για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σύμφωνα λοιπόν με αυτό συστάθηκε ο Δήμος Λίμνης με έδρα την Λίμνη, αποτελούμενος από τους Δήμους α) Νηλέως, β)Ελυμνίων και γ) Κηρέως οι οποίοι καταργούνται.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου ο Δήμαρχος Κηρέως εκδίδει μια ανακοίνωση άκρως απαξιωτική και προσβλητική για το Δήμο Ελυμνίων και τους δημότες του, θέτοντας θέμα αμφισβήτησης της ονομασίας αλλά και της έδρας του νέου Δήμου.

Απορίας άξιο είναι γιατί τέθηκε θέμα έδρας, εφόσον αυτό ήταν ξεκάθαρο, αφού υπήρχαν αποφάσεις - εισηγήσεις τόσο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α), όσο και των θεσμοθετημένων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε.

Ο αγώνας της κομματικής επικράτησης και επιρροής ξεκινά.

Η εφαρμογή του σχεδίου ράβε ξήλωνε μπαίνει σε εφαρμογή.

Τρείς ονομασίες έχει αλλάξει ο υπό συνένωση Δήμος από την κατάθεση του νομοσχεδίου και μέχρι την ψήφιση του βλέπουμε τι αλλαγές θα επέλθουν, αφού όλα είναι ανοιχτά….

Και όλα αυτά γίνονται με την απουσία των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι οι δημότες των συνενούμενων Δήμων.

Πρέπει να γίνει σαφές, πως τέτοιες κινήσεις και πρακτικές οδηγούν σε αδιέξοδα και διχάζουν την τοπική κοινωνία, τα μέλη της οποίας θα χρειαστεί αύριο να στρατευτούν και από κοινού να δώσουν τη μάχη για την επίλυση των προβλημάτων και να οδηγήσουν σε πορεία ανάπτυξης την περιοχή.

Για ποια νέα αρχιτεκτονική στην αυτοδιοίκηση άραγε μιλάμε; Όταν ορισμένοι απ’ τους «εκφραστές» της χρησιμοποιούν αρχιτεκτονικές μεθόδους του παρελθόντος που στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην ικανοποίηση των προσωπικών τους φιλοδοξιών αδιαφορώντας για την τύχη και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Μπροστά σ’ όλα αυτά τα γεγονότα και τις εξελίξεις ο Δήμαρχος Ελυμνίων κ. Μάρκου, γνωρίζοντας το μέγεθος των ευθυνών του, παραμένει ένας απλός, αμέτοχος και αδιάφορος θεατής.

Βλέποντας αυτή την αδιάφορη και παθητική στάση του κ. Μάρκου, ως μέλη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέσαμε στις 16/05/2010 αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Δ.Σ. με συμμετοχή φορέων και πολιτών, προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και να ληφθούν αποφάσεις.

Δυστυχώς ο κ. Μάρκου με έλλειψη υπευθυνότητας αξιολόγησε ως αβάσιμο και ανεπίκαιρο το αίτημά μας και το απέρριψε. Σημειωτέον δεν το συμπεριέλαβε καν ως θέμα συζήτησης στην υπ΄αριθ. πρωτ. 1815/17-05-2010 πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2010.

Μετά από όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω αυτή την ανεύθυνη, απαράδεκτη, παθητική συμπεριφορά και πρακτική του κ. Μάρκου ο οποίος για άλλη μια φορά αποδείχτηκε κατώτερος των περιστάσεων. Επίσης να είναι βέβαιος ότι αυτή η αδράνεια και αδιαφορία του θα καταγραφεί ως ένα αρνητικό γεγονός στην πλούσια και γεμάτη αγώνες ιστορία αυτού του τόπου

Συνδημότισσες & συνδημότες, μετά απ’ όλα αυτά που έχουν διαδραματιστεί μέχρι σήμερα – άλλα και για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν - καλούμαστε όλοι και όλες, με αίσθημα ευθύνης, παραμερίζοντας τις όποιες μικρό πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας.

Καλούμαστε επίσης, όλοι και όλες να καταδικάσουμε και να αποτρέψουμε τις επίμονες προσπάθειες διχασμού που καλλιεργούνται από ορισμένους, οι οποίοι δυστυχώς προτάσσουν τα προσωπικά τους πολιτικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα του τόπου και των πολιτών.

Τα χρόνια και μεγάλα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής μας για να αντιμετωπιστούν, χρειάζονται ένα ενιαίο, αγωνιστικό και συμπαγή μέτωπο όλων των δημοτών του αυριανού Δήμου.


Γιάννης Στεργίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Ελυμνίων

Ρεσιτάλ πιάνου
   Στις 7 Ιουνίου, 8μ.μ. στο  ωδείο Απολλώνιο οδός Φερών, πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα ο Λιμνιώτης,  εξαιρετικός ζωγράφος και πιανίστας, Παύλος Ρώμπαπας  σε ρεσιτάλ πιάνου θα μας παρουσιάσει έργα  του κλασσικού ρεπερτορίου  με σύγχρονη παρουσίαση ζωγραφικών πινάκων του  σε διαφάνειες. Τα εισιτήρια, στη συμβολική τιμή των δέκα ευρώ, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό . Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα  καλλιτεχνική εκδήλωση, που τουλάχιστον οι Λιμνιώτες της Αθήνας δεν πρέπει να χάσουν.
Θα ήταν ευχή μας αν το ίδιο πρόγραμμα θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο φεστιβαλ ' ΕΛΥΜΝΙΑ' στο θέατρο του Κοχυλιού .
 
                              Τ Α Κ Η Σ   Δ Η Μ Ο Υ


Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Εισακούστηκε ο Περήφανος
Εισάγεται την Τρίτη 25 Μαϊου, στην Ολομέλεια της Βουλής και ολοκληρώνεται σε πέντε συνεδριάσεις το βράδυ της Πέμπτης, 27 Μαΐου,το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα
"Καλλικράτης".
Στην τελευταία συνεδρίαση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο εγκρίθηκε και στα άρθρα, κατά πλειοψηφία, με τον υπουργό Γιάννη Ραγκούση να επιφέρει αλλαγές με βάση παρατηρήσεις όλων των πτερύγων της Βουλής και των ενδιαφερόμενων φορέων. Ο υπουργός
Εσωτερικών προχώρησε και σε μια σειρά αλλαγών σε ονομασίες και έδρες των νέων δήμων.
Στο νομό Ευβοίας, η μοναδική αλλαγή που έγινε είναι η μετονομασία του δήμου "Μαντουδίου Λίμνης"
σε δήμο "Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Αννας".
Η αλλαγή αυτή σίγουρα θα ικανοποιήσει το δήμο Νηλέως και το δήμαρχο, κ. Γιάννη Περήφανο , που με ανακοίνωσή του,εξέφραζε τη διαμαρτυρία του

για την απουσία του δήμου από την ονομασία και ζητούσε να συμπεριληφθεί η ονομασία του δήμου Νηλέως ή της Αγίας Αννας. Ο κ. Περήφανος
εκφράζει ακόμα την έκπληξή του για τη στάση του δήμου Κηρέως να δεχτεί την ονομασία "δήμος Μαντουδίου Λίμνης".
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση του δημάρχου:
"Μετά την κατάθεση στη Βουλή του Καλλικράτη (Παρασκευή 14/5/2010) ο νέος διευρυμένος Δήμος που συνενώνει το Δήμο Κηρέως Ελυμνίων Νηλέως μετονομάστηκε σε Δήμο Μαντουδίου Λίμνης.
Η διαφωνία μας είναι ριζική με την μετονομασία αυτή.
Η νέα αυτή ονομασία αγνοεί μια υπαρκτή, σήμερα αυτοδιοικητική οντότητα,
που είναι ο Δήμος Νηλέως με έδρα την Αγία Αννα, προς ικανοποίηση εξυπηρέτηση
καθαρά τοπικών σκοπιμοτήτων.
Σε ότι αφορά την έδρα, δηλαδή τη Λίμνη, αφού το Υπουργείο έλαβε υπόψη
του, ενιαία κριτήρια δεδομένα για όλη τη χώρα (πληθυσμιακά κτλ) μας βρίσκει σύμφωνους. Σ' αυτά τα ενιαία κριτήρια βασίζεται η συναίνεση μας.
Από τη στιγμή όμως που το Υπουργείο αποδέχθηκε να τροποποιήσει την ονομασία του νέου Δήμου, σε Δήμο Μαντουδίου Λίμνης εύλογο είναι να ζητήσουμε και εμείς να συμπεριληφθεί στη νέα ονομασία και ο Δήμος Νηλέως ή η έδρα του η Αγία Αννα.
Σήμερα οι τοπικοί φορείς (αυτοδιοικητικοί, επαγγελματικές οργανώσεις,
συνεταιρισμοί, κόμματα) πρέπει να παρέμβουν συγκροτημένα για την ενεργοποίηση δυνάμεων από την τοπική κοινωνία του νέου Δήμου. Δυνάμεις που διαθέτουν γνώση και εμπειρία, αυτοδιοικητική μαζικών χώρων, πολιτική και τεχνοκρατική κατάρτιση, προϋποθέσεις απαραίτητες για την
αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμικού πλαισίου στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δυστυχώς όμως απέναντι σε ένα γόνιμο προβληματισμό κάποιοι ιεραρχούν σαν προτεραιότητες την καλλιέργεια άγονων τοπικισμών που προκαλούν εντάσεις και διχασμούς στην τοπική κοινωνία. Η νέα ονομασία συντηρεί αυτές τις εντάσεις και το Υπουργείο αν δεν τροποποιήσει την ονομασία Μαντουδίου Λίμνης, γίνεται συμμέτοχο στην πόλωση.


αντιγραφή από :http://www.servitoros.gr/news/view.php/28475/

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

μας το ξανααλλάξανε...το όνομα!

Στο νομό ΕΥΒΟΙΑΣ ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης μετονομάζεται σε δήμο
Μαντουδίου-Λίμνης και Αγίας Άννης.


 από τη Βουλη.

Μέχρι τη τελική ψήφιση έχει ελπίδες και ο Ρετσινόλακος!

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Άστοχη η Αυτοδιοικητική διαίρεση της Εύβοιας -BΑΣ Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ο καταμερισμός των Δήμων στο Νομό μας, την Εύβοια, φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη ότι το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραπλανήθηκε και εφάρμοσε εισηγήσεις ,που και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ δεν υπηρετούν και την Αυτοδιοίκηση δεν εξυπηρετούν, και τους μεγάλους στόχους, της αύξησης της εθνικής παραγωγής, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας, που είναι, το γε νυν έχον, το μέγα ζητούμενο, αντιστρατεύονται.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου αναπτύσσοντας και αναλύοντας το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως βάθρου της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής προόδου μας άφησε παρακαταθήκη: κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της οικονομικής αυτοδυναμίας, να διαπνέεται και να χαρακτηρίζεται από τις αρχές:

1. Της επικουρικότητας, προς την κεντρική διοίκηση έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και

2. Της εγγύτητας, μεταξύ των Αυτοδιοικητικών Αρχόντων και των πολιτών, ώστε να υπάρχει αμεσότητα επαφής και μηδενική προσωπική απόσταση. Το τελευταίο, μάλιστα, είναι το κύριο χαρακτηριστικό , η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, είναι αυτό που επιβάλλει τη διατήρηση ορισμένων Δήμων (αναλλοίωτων των ορίων) για λόγους ιστορικούς, πολιτιστικούς ή ιδιαίτερης παράδοσης.

Στη βάση των προαναφερομένων αρχών είναι αδιανόητο, για την ιστορία μας ως έθνους, για τον πολιτισμό μας, η Ερέτρια να προστεθεί και να αποτελέσει Δήμο με άλλη πόλη. Αυτό κανένας Ελληνικά σκεπτόμενος δεν θα το αποτολμούσε. Η Ερέτρια κατέχει το σπέρμα του σύγχρονου πολιτισμού. Η καταστροφή της προειδοποίησε και δημιούργησε τη νίκη στο Μαραθώνα, τη νίκη κατά της βαρβαρότητας, το θρίαμβο της δημοκρατίας, το σημερινό πολιτισμό. Χωρίς την καταστροφή της Ερέτριας, την προειδοποίηση από αυτήν είναι αμφίβολο αν θα είχαμε την ήττα των Περσών. Αυτό πρέπει να διαλαλείται και να φωτίζεται.

Στη βάση ομοίως της εγγύτητας αλλά και της επικουρικότητας, είναι αδύνατο να ερμηνευθεί η ένωση Αλιβερίου και Κύμης , δύο εξίσου ισχυρών και διαφορετικών πόλεων παράδοσης, πολιτισμού και παραγωγής. Είναι αδύνατο δημοτική εξουσία να έχει εγγύτητα ταυτόχρονα και με τους δύο αυτούς πόλους.

Τέλος, η διαίρεση της Βόρειας Εύβοιας ανάντη του Αγίου (Παγώντα) σε δύο Δήμους και τις παραπάνω αρχές δεν υπηρετεί και την ενότητα της παραγωγής διασπά.

Η λύση που δόθηκε δεν έχει διορατικότητα. Όλη η Βόρεια Εύβοια θα κινηθεί στον άξονα F/B Αγιοκάμπου, Λουτρών Αιδηψού και Λιμένα Μαντουδίου.

Από την άλλη πλευρά δύο ανεξάρτητα κέντρα διοίκησης (Ιστιαία-Λίμνη) στην ηλεκτρονική εποχή είναι ακατανόητη σπατάλη.

Παρά την εκδηλωθείσα καλή πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι εισηγητές της διαίρεσης του νομού Ευβοίας συλλαμβάνονται αμελέτητοι ή να υπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες, κόντρα στους κυβερνητικούς στόχους, στη Διακήρυξη του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Και το όνομα αυτού…

Δικαιωμένος από 
τις εξελίξεις, αφού από τον
Αύγουστο του
2008
είχα αρθρογραφήσει
με επιχειρήματα υπέρ της ένωσης των τριών
δήμων της Βορειο-Κεντρικής Εύβοιας, αισθάνομαι
υποχρεωμένος να υπενθυμίσω και το όνομα
που από τότε είχα προτείνει για το νέο
δήμο: Δήμος Κηρίνθου (ή
Κηρινθίων).


Θα μου πείτε: Άντε
πάλι με το όνομα! Κάνουν όλοι τους «νονούς»
,

 ενώ η ουσία είναι στους θεσμούς του Καλλικράτη.
Θα συμφωνήσω για το ποια είναι η ουσία,
θα διαφωνήσω όμως στο ότι το όνομα του
νέου δήμου δεν παίζει κανένα ρόλο. Σκεφτείτε
ότι:


α) ένα όνομα
κοινής αποδοχής
θα έπαιζε καταλυτικό
ρόλο στη δημιουργία συναινετικού κλίματος
ανάμεσα στους παράγοντες των τριών δήμων


β) ένα εύηχο
και καλαίσθητο όνομα
θα βοηθούσε τα
τουριστικά και αγροτικά προϊόντα της
περιοχής μας κατά την προώθησή τους


γ) ένα όνομα
παρμένο από την πλούσια
ιστορία
του τόπου μας θα προσέδιδε
πολιτισμικό «βάρος» σε μια περιοχή που
επιθυμεί να αναδείξει την πολιτισμική
της κληρονομιά ως πόλο έλξης επισκεπτών.


Η συζήτηση, λοιπόν,
περί ονόματος δεν είναι άνευ σημασίας.
Ίσως μάλιστα είναι και πολύ σημαντική:
αν δεν μπορέσουν οι πολιτικοί παράγοντες
του τόπου μας να βρουν μια έξυπνη λύση
σε αυτό το πρόβλημα, σκεφτείτε τι θα κάνουν
σε άλλα πιο περίπλοκα θέματα που θα παρουσιαστούν
στο μέλλον…


Δήμος Κηρίνθου λοιπόν!
Και προσθέτοντας επιχειρήματα, στα
ήδη ειπωμένα, σημειώνω:

α) η Κήρινθος (η νέα)
βρίσκεται κοντά στο γεωγραφικό κέντρο
του νέου δήμου και πάνω στον κεντρικό
δρόμο


β) πληθυσμιακά είναι 
τόσο μικρή που δεν πρόκειται 
κανείς από τους «μεγάλους» να αισθανθεί 
«απειλούμενος»


γ) το ιστορικό της 
«στίγμα» είναι ξεκάθαρο, αφού όλοι
γνωρίζουν τον Τρωϊκό πόλεμο.


Κλείνω, ελπίζοντας ότι 
στη δική μου και στις άλλες 
ήδη υπάρχουσες προτάσεις (πχ.
Δήμος
Αιγαίων
) θα προστεθούν
ακόμα καλύτερες,
ώστε να αποφευχθεί το απαράδεκτο «Δήμος
Μαντουδίου-Λίμνης» που είναι κακόηχο,
ακαλαίσθητο και δεν αποδίδει το γεωγραφικό
και πολιτισμικό εύρος της περιοχής. 


Δημήτρης Θεμ. Κλωτσοτύρας

Εκπ/κός Π.Ε.ο φασκιωμένος συγγραφέαςΣτην σημερινή πρωϊνή Λίμνη, η αίγλη του Νίκου Τσιφόρου απειλείται από
τον ψόγο των αγνωμόνων συντοπιτών του, από την άγνοια του μεγαλείου
του και από το παράδειγμα της ...διπλανής πόρτας.

Οι αιρετοί

του τόπου μπαινοβγαίνουν καθημερινά,καταπατώντας το
ξεχασμένο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, χωρίς να έχουν εγκρίνει ούτε 50
ευρώ λαδομπογιά για το μέικάπ του Κινηματοθέατρου ΕΛΥΜΝΙΟ.

Ο προεκλογικός εργολάβος έφτασε για τις επισκευές (150.000 ευρώ από το
ΕΣΠΑ μας είπε ο Δήμαρχος) αλλά η επισκευή κτιρίων δεν σημαίνει και
επισκευή πολιτισμών.

" ...Λαχαίνει τώρα να ετοιμάζουνται οι εκλογές.Τρικούπης,Δεληγιάννης
και επειδή όσο νάναι η εκλογή έχει μάσες,πλακώνει στου Ψυρή ένα
επαρχιωτάκι διαίτερος,τέτοιο να πούμε να ματσώσει μαγκάκια.

Πέφτει πλώρη στο Χρύσανθο ,του ξηγιέται.

-Θέλουμ ανθρώπους.

-Πόσα;

-Τόσα....''

Από τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ, σελ 535 έκδοση 1997.

Ο Τσιφόρος πάντα είχε χιούμορ εκτός πραγματικότητας.

Ακόμα και κάτω από τα σελοφάν.

ΠΒ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ: επιστολή σε Ραγκούση και ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Κύριε Υπουργέ,Η μεγάλη Διοικητική Μεταρρύθμιση που πραγματοποιεί η Κυβέρνηση με τον «Καλλικράτη» , με πρωτεργάτη εσάς προσωπικά, δυστυχώς δεν έχει γίνει από όλους μας κατανοητή.-

Αυτό βασικά οφείλεται στις μακροχρόνιες παθογένειες που «κουβαλάμε» μέσα μας και τις μικρόψυχες αντιλήψεις μας.

Θα έπρεπε σήμερα όλοι μας να είμαστε μπροστάρηδες για να καταλάβει ο πολίτης την μεγάλη τομή που επιχειρείται από την Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο Κράτος.Δυστυχώς όμως ασχολούμαστε και γινόμαστε κριτές και εισαγγελείς γιατί δεν έγινε έδρα του Νέου Δήμου η πόλη μας και γιατί αυτή η ονομασία. Και για να στηρίξουμε αυτές τις νοοτροπίες μας βάζουμε τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, που είναι κλειστές, να βγάζουν ανακοινώσεις με σκληρό περιεχόμενο , τους Συλλόγους που υπάρχουν στα χαρτιά και όποιον άλλο βρούμε, ακόμη και την Εκκλησία.Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος γιατί στρέφουμε τους δημότες του ενός Δήμου εναντίον του άλλου, γιατί τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται είναι ευτελή και απαξιωτικά, όπως δηλαδή ότι η Λίμνη ως έδρα του Νέου Δήμου δεν έχει πάρκινγκ και έχει δρόμους στενούς (ενώ το καλοκαίρι φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες), δεν έχει κτιριακές εγκαταστάσεις λες και είμαστε στο δρόμο και θα στεγάσουμε την Βουλή των Ελλήνων ή θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό των τριών Δήμων σε ένα κτίριο.Αυτές τις νοοτροπίες και τις πρακτικές τις έχει ξεπεράσει η ίδια η κοινωνία και δεν έχουμε το δικαίωμα να δημιουργούμε κλίμα αντιπαλότητας μεταξύ πολιτών.Σκοπός μας πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος συνέναισης γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε και αυτό για το συμφέρον του τόπου μας.Η Λίμνη ως έδρα του Νέου διευρυμένου Δήμου πληρεί όλα εκείνα τα αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, ιστορικά, πολιτιστικά, υποδομών κ.λ.π.) χωρίς καμία υπερβολή . Εξ’ άλλου πριν τον Καποδίστρια υπήρξε Δήμος Λίμνης από το 1850 και γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί που σήμερα στέκονται επικριτικά απέναντί μας, ότι η Λίμνη είναι πόλη αντάξια πολλών άλλων μεγαλύτερων πόλεως της Ελλάδας.Μία μελέτη και αναδρομή στην Ιστορία της Λίμνης, στους αγώνες για την Δημοκρατία, τόσους ήρωες έχει δώσει στην πατρίδα μας, στον πολιτισμό και στα γράμματα, θα πείσει και τους πλέον δύσπιστους ότι η Λίμνη δίκαια και αντικειμενικά ορίσθηκε ως έδρα του Νέου Δήμου.Πληρεί όλα εκείνα τα κριτήρια μίας πόλης με άριστες υποδομές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και είναι πόλος έλξης από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.Σας επισυνάπτουμε ένα σύντομο Ιστορικό της Λίμνης και είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθείτε πλήρως για την επιλογή σας να ορίσετε την Λίμνη ως έδρα του διευρυμένου Δήμου.-

Με ΕκτίμησηΟ Δήμαρχος Ελυμνίων

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ


ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΓια να οριστεί  η νέα έδρα λήφθεισαν σοβαρά υπ’ όψη:Α) Η Ιστορική Διαδρομή της πόλης. Τα Ιστορικά Πρόσωπα και τα Ιστορικά Γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Πόλης, της Περιοχής, της Εύβοιας, της Ελλάδαςκαι πέραν των ορίων αυτής.

Β) Οι Πνευματικοί της Άνθρωποι και οι Ήρωες της, οι οποίοι με το έργο τους,με τη δράση τους και με τις θυσίες τους ανέδειξαν σε πανελλήνια και όχι μόνο εμβέλεια τον τόπο.

Γ) Να επισημανθεί η διαχρονική κουλτούρα που διαθέτει η πόλη σε Προσωπικότητες, Αρχιτεκτονική, Μουσεία, Πνευματικά και Αθλητικά Σωματεία.Δ) Η τουριστική της υποδομή που αποτελεί και την συνεχώς ανερχόμενη Βαριά Βιομηχανία της χώρας μας.Ε) Το φυσικό περιβάλλον από το βαθύ πράσινο του βουνού μέχρι το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, καθώς και τον θρησκευτικό τουρισμό.Με λίγα λόγια η πόλη πρέπει να έχει ΑΙΓΛΗ να έχει ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ.Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους αλλά και αυτούς που ακολουθούν αναλυτικότερα ο νέος Δήμος που προκύπτει από τη νέα Διοικητική Διαίρεση (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) της συνένωσης των τριών όμορων Δήμων ΕΛΥΜΝΙΩΝ – ΚΗΡΕΩΣ – ΝΗΛΕΩΣ κατά την άποψή μου (και εδώ επιτρέψτε μου να δηλώσω δημόσια ότι δεν έχω καμία πρόθεση να μειώσω τις άλλες υποψήφιες πόλεις) προτάθηκε σαν έδρα η ΛΙΜΝΗ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:1. Η Λίμνη είναι το αρχαίο Ελύμνιον, έχει πανάρχαια ιστορία που αρχίζει από τα Μυθολογικά Χρόνια. Στο Ελύμνιον έγιναν τα αρραβωνιάσματα του Δία και της Ήρας γι’ αυτό οι συγγραφείς της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (βλέπε Αριστοφάνη, Ηρακλείδη, Σοφοκλή) το αποκαλούν Ελύμνιον το Νυμφικόν και είναι η πόλη που μαζί με τη Χαλκίδα συμμετείχαν στον Β΄ Ευβοϊκό αποικισμό το 750 π.χ. χτίζοντας τις Κλεωνές στη Χαλκιδική και αλλού.

2. Από τη Λίμνη καταγόταν ο αρχηγός της Επανάστασης του 1821 στην Εύβοια και πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούστου, στρατηγός Αγγελής Γοβιός που έπεσε ηρωικά στα Βρυσάκια για τη λευτεριά της Εύβοιας και της Ελλάδας. Λιμνιώτες ήταν επίσης και οι ήρωες της Εθνικής μας Αντίστασης Λέλα Καραγιάννη (είναι η πρώτη παρτιζάνισα της Ευρώπης), Κώστας Καραγιώργης και Κώστας Γαμβέτας και πολλοί άλλοι. Οι προτομές όλων των παραπάνω ηρώων κοσμούν τις πλατείες της Λίμνης.3. Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την προσφορά της Λίμνης και των κατοίκων της, το 1950 την ανακήρυξε ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ από κοινότητα σε ΔΗΜΟ.4. Από τη Λίμνη καταγόταν ο παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας και σεναριογράφος Νίκος Τσιφόρος, ο ιστοριοδίφης Γιάννης Βοϊατζής, ο ιστορικός Νίκος Μπελλάρας, ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης Μαργαζιώτης, ο διεθνούς φήμης ζωγράφος Χάρης Βογιατζής και οι νεότεροι που τους ακολουθούν μέχρι της μέρες μας. Συμπεριλαμβανομένων πολλών διακεκριμένων καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 η Λίμνη υπερτερεί σε πληθυσμό των άλλων δύο μεγάλων υποψηφίων πόλεων έχοντας 2.673 κατοίκους, έναντι 1.955 του Μαντουδίου και 884 της Αγίας Άννας.6. Η Λίμνη έχει τρία ΜΟΥΣΕΙΑ.Α. Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο στεγάζεται και σπουδαία Αρχαιολογική Συλλογή.Β. Υδροβιολογικό Μουσείο στο οποίο από τα τέλη της ερχόμενης άνοιξης θα εκτίθεται η παγκόσμια αναγνωρισμένη συλλογή του πανεπιστημιακού καθηγητά (και φίλου του Κουστώ) Αναστ. Χριστομάνου.Γ. Μουσείο Ενδυματολογίας από τα μοναδικά της Ελλάδας με 250 παραδοσιακές ενδυμασίες του χοροδιδάσκαλου και διευθυντού του Ελληνικού Χοροδράματος της Ραλούς Μάνου, Ανδρέα Παπαγεωργίου Πέρη.7. Η θαλασσογέννητη Λίμνη έχει μεγάλη και μακραίωνη ναυτική παράδοση, με μεγάλο εμπορικό στόλο και εμπορικές συναλλαγές. Ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών αείμνηστος λαογράφος Μήτσος Χρ. Σέττας είχε γράψει ότι οι Λιμνιώτες ναυτικοί έχουν γράψει το όνομα της Λίμνης σε όλα τα λιμάνια του κόσμου και κατέχει σπουδαία θέση στο πάνθεον των ελληνικών ναυτικών πόλεων. Από Λιμνιώτικες σκούνες σχηματίσθηκε η πρώτη πολεμική αρμάδα της Εύβοιας κατά την επανάσταση του 1821. Το άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο έμπα του λιμανιού της Λίμνης αποδεικνύει περίτρανα τη ναυτοσύνη της ανά τους αιώνες.8. Τοπικό Ιστορικό Αρχείο, ενταγμένο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό και χιλιάδες έγγραφα που αρχίζουν από το 1732. Βρίσκεται στη διάθεση των ερευνητών όλης της χώρας και μέσα από το υλικό του έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία και δεκάδες εργασίες φοιτητών προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.9. Πνευματικό Κέντρο με πλήρη κτιριακή υποδομή με αίθουσα κινηματοθεάτρου από το 1952, καθώς και αίθουσα Κέντρου Νεότητας.10. Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ).11. Μικτή χορωδία.12. Συγκρότημα Παραδοσιακών Χορών, «ΤΟ ΛΥΜΝΙ».13. Ναυτικό Όμιλο (από το 1952) με πανελλήνιες διακρίσεις και συμμετοχή σε πανευρωπαϊκούς αγώνες.14. Αθλητικός όμιλος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ».15. Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος (τμήμα Καράτε με συμμετοχή αθλητών στην Εθνική ομάδα και τμήμα κλασσικού χορού και φλαμένγκο).16. Τοπική Εφορεία Προσκόπων.17. Γυναικείο Χειροτεχνικό Συνεταιρισμό, σε συνεργασία με τον ΕΟΜΕΧ που αναπαράγει στους αργαλειούς χειροποίητα τα παλαιά Λιμνιώτικα κιλίμια συνεχίζοντας την μακραίωνη παράδοση του τόπου και σ’ αυτόν τον τομέα.18. Τοπικό Τμήμα της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών (ισχύει για όλη την περιοχή αλλά έχει έδρα του στη Λίμνη).19. Η Λίμνη απ’ άκρη σ’ άκρη είναι μία γραφική παραδοσιακή πόλη, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχουν οι εκκλησίες, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα πλακόστρωτα καλντερίμια της, τα μαρμάρινα καμπαναριά της, τα νεοκλασικά της και τα παραδοσιακά καπετανόσπιτα που δεσπόζουν κατά μήκος της παραλίας.20. Δημοτικό Στάδιο.21. Στη Λίμνη διεξάγεται το μακροβιότερο (από το 1977) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ της Εύβοιας και της κεντρικής Ελλάδας που γίνεται κάθε χρόνο το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου. Συμμετέχουν δεκάδες πνευματικοί άνθρωποι και σύλλογοι και το επισκέπτονται χιλιάδες με αποκορύφωμα το βράδυ της 15ης Αυγούστου όπου γίνεται μέσα στη θάλασσα η αναπαράσταση της μακραίωνης ναυτικής ιστορίας της Λίμνης.22. Στη Λίμνη υφίστανται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, μερικές προπολεμικά και οι υπόλοιπες αμέσως μετά από αυτόν, δηλαδή από το 1950, Δημόσιο Ταμείο – Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – Δασαρχείο – ΔΕΗ – Πυροσβεστική – Αστυνομικό Τμήμα – Λιμενικό Σταθμό – Λιμενικό Ταμείο – Ειρηνοδικείο – Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αγροτικό Κτηνιατρείο - ΙΚΑ – Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας – Ε.Λ.Τ.Α - Αγροτική & Εθνική Τράπεζα και μέχρι πρόσφατα Τελωνείο και γραφείο ΟΤΕ.23. Τουριστική Υποδομή που αποτελεί και την συνεχώς ανερχόμενη Βαριά Βιομηχανία της χώρας μας. Η Λίμνη μαζί με τα γειτονικά τουριστικά θέρετρα των Ροβιών, Χρόνιας και Σπιάδας, διαθέτουν πάνω από 1.000 κλίνες.24. Στη Λίμνη ανήκουν τα ιστορικά μοναστήρια του Οσίου Δαυίδ και η Μονή Γαλατάκη, στη Λίμνη βρίσκεται από το 1560 και η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Λιμνιάς καθώς και το μοναδικό ασκητήριο του Οσίου Χριστοδούλου του Πάτμιου.25. Η Λίμνη διαθέτει ένα από τα μοναδικά σε κτιριακή υποδομή και γεωγραφική θέση Εκκλησιαστικό Γηροκομείο.26. Σαν Δήμος Λίμνης (παλαιότερα) και ως Δήμος Ελυμνίων (σήμερα) έχει εκδώσει περισσότερα από 10 βιβλία με την ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου.
Λίμνη   6 Μαΐου   
2010
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ: προτομή Ν. Τσιφόρου

Ένα μεγάλο αντικείμενο τυλιγμένο με νάιλον είναι ακουμπισμένο στο πεζοδρόμιο μπροστά στον κινηματογράφο προς την πλευρά του Γρίσπου. Έμαθα πως είναι η προτομή του ευθυμογράφου, θεατρικού συγγραφέα κ.λ.π. γνωστού για τα εξαιρετικά έργα του Νίκου Τσιφόρου. Ήξερα ότι έγινε με φροντίδες της Ένωσης Λιμνίων και ιδιαίτερα του προέδρου της κ. Κ.Ρούσσου,και ότι πρόκειται να στηθεί έξω από τον κινηματογράφο, αλλά στο σημείο που είναι μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε αφεθεί πρόχειρα

μέχρι να στηθεί στην οριστική του θέση. Με κατάπληξη έμαθα ότι έχει ήδη μόνιμα τοποθετηθεί και ότι εκεί θα είναι η θέση του ανάμεσα στα τραπέζια και τις καρέκλες της καφετέριας, σε ένα ύψος ,όσο ένα ανθρώπινο μπόι. Σκέφτηκα με τον τρόπο που θα σκεφτόταν και ο συγχωρεμένος, αν το έβλεπε. Έτσι όπως η προτομή είναι χάλκινη θα έδινε την εντύπωση Πακιστανού που πουλάει κασέτες ανάμεσα στα τραπέζια.


Πιστεύω αυτοί που το τοποθέτησαν να παραδεχτούν, ότι στο σημείο που το έβαλαν και τόσο χαμηλά μάλιστα είναι αν όχι τίποτα άλλο αστεία θέση.Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σηκωθεί πιο πάνω σε ένα βάθρο τουλάχιστον ένα μέτρο και να στηθεί ανάμεσα στις δύο πόρτες του κινηματογράφου, αφού αποφασίστηκε να μπει εκεί.Θα ήταν πιο σωστό βέβαια να πάρουν τη γνώμη κάποιου ειδικού. Η Λίμνη έχει το διακεκριμένο αρχιτέκτονα κ.Τριανταφύλλου και άλλους αρχιτέκτονες και πολ. μηχανικούς . Θα μπορούσε να ζητηθεί η γνώμη τους. Αφού κάτι έγινε που έγινε ας γίνει τουλάχιστον σωστά. Έτσι που να μη μας στείλει ο μακαρίτης απ τους ουρανούς κανένα απ τα γνωστά του μπουγιουρντί. Γιατί δεν φαντάζομαι να τον ενθουσίασε γενικά η ιδέα της προτομής του και μάλιστα στη Λίμνη, που ούτε καν αναφέρεται σε κάποιο απ'τα έργα του.Άλλωστε δεν ήταν ο τύπος που θα ήθελε προτομές.Τ Α Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Υ
Περί Αιγαίων ο Λόγος...      Είναι αντιφατικό συνήθως στην ονοματοδοσία φυσικών ή νομικών προσώπων, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με τη λογική της εύκολης επίλυσής της, αλλά αποδεικνύεται ότι η επιζητούμενη συναίνεση και σύμπτωση των απόψεών τους συχνά προσκρούει σε έντονες αντιδράσεις, που εγείρονται, και οι οποίες αναδύουν βαθιές, χρόνιες αντιπαλότητες και στερεότυπες αμοιβαίες αντιλήψεις των υποψηφίων αναδόχων.


      Και όμως μια επιτυχημένη και χωρίς  θύματα ονοματολογική επιλογή προικοδοτεί  με ευνοϊκούς οιωνούς τη νέα πορεία του βαπτιζόμενου, αφού θα εκφράζει μια πρώτη επίτευξη σύμπλευσης και ομονοίας αυτών που συσχετίζονται μαζί του.


      Συγχρονίζοντας  τη σκέψη μου παρατηρώ την πρόσφατη κατάληξη της διττής ονομασίας σε πολλούς ανά την Ελλάδα «Καλλικρατικούς» Δήμους, την οποία αποδέχτηκε η Κεντρική Διοίκηση, ως Πόντιος Πιλάτος, σαν λύση ανάγκης προκειμένου να κατασιγάσει τις αντιδράσεις των καταργούμενων παλαιών δήμων και να ικανοποιήσει τη διαιώνισή τους έστω και λεκτικά.


      Το  αποτέλεσμα δεν είναι διόλου επιτυχημένο, αφού πέρα από τη δυσλειτουργία των μακρόσυρτων όρων φωνητικά, προκύπτουν και άλλα κωλύματα, όπως: η αποτύπωση της επωνυμίας στο λογότυπο του Δήμου, η ακριβής γραπτή αναπαραγωγή και αναμετάδοσή του ονόματός του, η έγερση δικαιολογημένων ενστάσεων και των τρίτων Δήμων που δεν αναφέρονται, η μετατόπιση της σωστής χρήσης της επωνυμίας (με την επιλεκτική προώθηση του δευτέρου συνθετικού ως πρώτου) και η μετάθεση στις επόμενες γενεές ενός ανοικτού θέματος, το οποίο πάντα θα ανακινείται, όταν συγκυριακά η Δημοτική Αρχή θα εκπροσωπείται πλειοψηφικά από ιθύνοντες του δυσαρεστημένου δεύτερου ή τρίτου, στη σειρά, παλαιού Δήμου. Και, βέβαια, πάντα θα λειτουργεί σαν πρόκληση, σε κάθε διευρυμένη αντιπροσώπευση κάποιου νεοεκλεγέντος συνδυασμού, η ανατροπή του υφιστάμενου επωνύμου μέσα από την διαδικασία αντικατάστασής του με Δημοτικό Ψήφισμα. Συνεπώς, το θέμα δεν φαίνεται να κλείνει, αλλά να διαιωνίζει και να υποδαυλίζει μια ατμόσφαιρα αντιπαλότητας, όταν θα έπρεπε ήδη να διαμορφώνονται συνθήκες ακριβώς αντίθετες.


      Στο παρελθόν προέβη στη συγγραφή δύο άρθρων, με το αυτονόητο της εξωτερίκευσης απόψεών μου πάνω σε θέματα για τα οποία είχα μια επαγγελματική, ερευνητική και επιστημονική συσχέτιση, τιμώντας όλες τις «μετοχές στο τοπικό χρηματιστήριο πολιτιστικών αξιών», τηρώντας τη συγγραφική δεοντολογία, επιχειρηματολογώντας βασιζόμενος στα πλεονεκτήματα της θέσης που συμπαρίσταμαι και αποφεύγοντας κάθε αμφισβήτηση και υποβάθμιση των χαρακτηριστικών γειτονικών πολισμάτων, των οποίων η ιστορία είναι σεβαστή και αξιόλογη. Εναπόκειται, όμως, στους ίδίους η προβολή και η ανάδειξή τους.


      Πρόθεσή μου είναι να συμβάλλω, με την πρόταση που ακολουθεί, στη διαμόρφωση μιας κοινής βάσης εύρεσης ενός ονόματος, ικανού να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, αφού η διατήρηση του υπάρχοντος δεν ικανοποιεί ρεαλιστικά κανέναν, και περισσότερα προβλήματα θα δημιουργεί, παρά θα επιλύει, στο μέλλον.


      Ο νέος Δήμος, ως Δήμος Αιγαίων, θεωρώ ότι δίνει λύση στο αδιέξοδο. Ονομασία η οποία προκύπτει από την επιβεβαιωμένη παρουσία στην περιοχή των θρυλικών Αιγών. Της μιας και ίσως πιο σημαντικής και παλαιάς μεταξύ των άλλων Αιγών, οι οποίες αναφέρονται στην Αχαϊα, τη Χαλκιδική, την Κιλικία και φυσικά στη Μακεδονία, όπου υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσά της.  Συσχετίζεται με τον Αίγων ή Αιγαίων, ο οποίος ήταν τόσο παλαιός, ώστε εθεωρείτο υιός του Ουρανού και της Γαίας. Θαλασσοκράτησε (σύμφωνα με την αιρετική-απόκρυφη ιστορία) πριν από το Μίνωα, εφεύρε τα πολεμικά πλοία, άπλωσε την κυριαρχία του σε όλη την Εύβοια, στις Κυκλάδες και στον Ισθμό της Κορίνθου και έγινε κυρίαρχος του Πελάγους, στο οποίο έδωσε το όνομά του. Υπάρχει, όμως, περίπτωση το πέλαγος να ονομάζεται έτσι, ως τελούν υπό την προστασία του Ποσειδώνος, ο οποίος ήταν πολιούχος των Αιγών, όπου ο μεγαλοπρεπής ναός του, σωζόταν ως την εποχή του Στράβωνος, όταν η πόλις δεν υπήρχε πλέον (Στρ. Η 386).


      Δικαιολογημένα κανείς θα την απορρίψει εκ προοιμίου, αφού, όταν αυτή χρησιμοποιήθηκε το 1836 στη σύσταση του Δήμου Αιγαίων (του μακροβιότερου Δήμου στην περιοχή, αφού καταργήθηκε το 1912), η έκταση του συνέπιπτε με αυτή που καταλαμβάνει σήμερα ο Δήμος Ελυμνίων. Βέβαια, μπορεί κανείς να υποθέσει την υπέρβαση των τότε κατοίκων, αφού συνειδητά υποβάθμισαν την αξία του αγαπητού τους «Ελύμνιον» έναντι μιας άλλης πιο διάσημης ιστορικά και γλωσσολογικά επωνυμίας, πιο «αινιγματικής» και θρυλικής, αφού παραπέμπει ακόμα βαθύτερα στην εθνική μας ιστορία και μυθολογία και ονοματίζει αμέσως ή και εμμέσως στυλοβάτες της εθνικής μας κληρονομιάς (Αιγαίο, Αιγαίοι). Της θάλασσας, δηλαδή, στην οποία βλέπουν δύο από τους τρεις υπάρχοντες Δήμους, από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν για την ανάπτυξή τους. Επίσης, το όνομα Αιγαίων δεν συνδέεται γλωσσικά και συνειρμικά με κανέναν από τους τρεις υπάρχοντες Δήμους και η αρχαιολογική ταύτισή της θέσης Αιγές είναι, βέβαια, δεδομένη για την περιοχή, αλλά με πιθανή απόκλιση ως προς τον ακριβή εντοπισμό της.   


      Και η συγκεκριμένη επιλογή έγινε  παρά το γεγονός ότι η τοποθέτηση της πόλης των Αιγών μόνο οριακά εντάσσεται στην περιοχή του Ελυμνίου, αφού σύμφωνα με τον Στράβωνα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση της σημερινής Μονής Γαλατάκη. Ενός χώρου, δηλαδή, προσφιλή και λαοφιλή για τους κατοίκους της περιοχής, στον οποίο προσέρχονται όλοι αδιακρίτως χωρίς τοπικιστικούς περιορισμούς και από τον οποίο ωφελήθηκαν «τα μάλα» στο παρελθόν.


      Είναι ευνοϊκή η συγκυρία της κατοχύρωσης  του ονόματος αυτού για το νέο  Δήμο μας, αφού και οι άλλες, ανά την Ελληνική Επικράτεια, Αιγές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν λεκτικά τους αντίστοιχους «Καλλικρατικούς» Δήμους, στους οποίους εντάσσονται. Η ευκαιρία, πιστεύω, είναι μοναδική, αφού με την αποδοχή της οικειοποιούμαστε μια μακρά γλωσσολογική, μυθολογική, ιστορική και πολιτιστική παράδοση, η οποία φάνηκε ότι κατά περίπτωση εκτοπίστηκε από αστεία σκεπτικά και μικροπολιτικές.


      Με  την αποδοχή της, λοιπόν, αποκτούμε  μια εξαιρετικά εύηχη, σύντομη και  λειτουργική ονομασία, με τεράστιες  πολιτιστικές  και γλωσσολογικές  προεκτάσεις (Αιγές, Αιγαίο, Αίγα, Γαία, Αγία…) και τη νομιμοποίηση να αισθανόμαστε περισσότερο Αιγαιοπελαγίτες και να είμαστε μέτοχοι των δρώμενων τόσο εντός Ευβοϊκού όσο και εντός Αρχιπελάγους. Παράλληλα, αποκτούμε και το εφαλτήριο για την πολιτιστική, ιστορική και τουριστική αναβάθμιση της περιοχής μεθοδεύοντας και την ανάδειξη και άλλων αρχαιολογικών χώρων, οροσήμων, της περιοχής (Κήρινθος, Οροβίαι, Μαντείο Τελεθρίου Απόλλωνος, λατρεία Ηρακλέους, ενάλιες αρχαιότητες) με την αναθέρμανση της αρχαιολογικής σκαπάνης.


      Ακόμα και στο έμβλημα του νέου Δήμου, μπορεί να ευρεθεί η συναίνεση και να αποτυπωθεί η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής μέσα από την αποτύπωση σε τρεις ομόκεντρους κύκλους: στον πρώτο η αποτύπωση του ονόματος Δήμος Αιγαίων, στον ενδότερο τα ονόματα των τριών Δήμων που αντικαθιστά, Νηλέως- Κηρέως-Ελυμνίων, και στο εσωτερικό η απεικόνιση μια αρχαίας τριήρους (παραπομπή ως προς της συμμετοχή της Κηρίνθου στην Τρωϊκή εκστρατεία ή ως απότιση τιμής στη ναυτοσύνη των κατοίκων της περιοχής) ή δύο προβάτων, λευκού και μελανού, σύμφωνα με τη γνωστή παράδοση.


      «Κατά δέ την παραλίαν της Ευβοίας κείσθαι φασίν Αιγάς τας εν Ευβοία εν αις και το του Ποσειδώνος ιερόν του Αιγαίου» (Στρ. Θ. 405)…κείται δε το ιερόν επί όρους υψηλού, ην δε ποτέ και πόλις»


      Ο μέγας ενοσίχθων (Ποσειδών) πονών τους Αχαιούς εθυμώθη αγρίως με την απόφασιν ην έλαβεν ο Ζευς να νικήσωσι οι Τρώες και παρευθύς κατέβη σπεύδων εκ της ακρότατης κορυφής της δασώδους Σαμοθράκης…Έκαμε τρία άλματα και με το τέταρτο έφθασε εις το τέρμα του, δηλαδή εις τας Αιγάς, όπου είχε τα μεγαλοπρεπή αυτού ανάκτορα…» (Ιλ. Ν. 15-31).


      Βέβαια  δεν είμαστε θεοί για να κάνουμε  άλματα. Ας κάνουμε τουλάχιστον ένα  βήμα…


       


                                                    Δρ. Παλάντζας Ιωάννης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ-ενεργοί πολίτες του Δήμου Ελυμνίων

Με λύπη και έκπληξη, εμείς, ενεργοί πολίτες του Δήμου Ελυμνίων,

διαπιστώνουμε την έκρηξη τοπικιστικών αντιλήψεων, γύρω από την έδρα

και την ονομασία του νέου Δήμου, όπως αυτή προκύπτει από το

δημοσιοποιηθέν νομοσχέδιο "Καλλικράτης".

Ένα νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να αποτελέσει τομή και να μεταρρυθμίσει

πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, που

μεταφέρει πρωτοφανείς αρμοδιότητες

στους νεοσύστατους Δήμους και

δημιουργεί νέα μεγέθη, και παρ'όλα αυτά παραμένει άγνωστο για τους

πολίτες των Δήμων μας.

Θεωρούμε ότι οι Δημοτικές αρχές μας οφείλουν άμεσα να συγκαλέσουν

ανοιχτές συνελεύσεις, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για τις

αλλαγές που ο Καλλικράτης θα προκαλέσει στην ζωή μας, ώστε να

επαναφέρουμε τον δημόσιο διάλογο στην ουσία των πραγμάτων και να

αποστασιοποιηθούμε από τις τεχνητές εντάσεις που κάποιοι προσπαθούν να

δημιουργήσουν.

Δεν επιθυμούμε να επιβάλλουμε την άποψη μας και δεν αρνούμαστε την

ανάγκη ο νέος Δήμος να χτιστεί με βάση την αξιοποίηση του δυναμικού

κάθε τόπου, με δικαιοσύνη και βέβαια με συναίνεση. Ως προς αυτό

καταννοούμε την ανάγκη για ονομασία κοινής αποδοχής από τους πολίτες

και των ΤΡΙΩΝ Δήμων (π.χ. Δήμος Αιγεών ή Δήμος Βορειοκεντρικής

Εύβοιας).

Καλούμε τους συνειδητοποιημένους πολίτες να απέχουν από τις

τοπικιστικές κραυγές και να προβληματιστούν για τα κίνητρα, όσων

ηγούνται αυτού του αποπροσανατολισμού.

Επίσης δημοσιοποιούμε με την επιστολή μας αυτή την πρόσκληση μας για

συνάντηση των φορέων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στους

Δήμους μας, στις αμέσως προσεχείς μέρες στο Πνευματικό Κέντρο της

Στροφυλιάς, προκειμένου να αρχίσουμε να συλλειτουργούμε για το κοινό

καλό και την ευημερία του τόπου μας.Δημήτρης Αλεξίου, πρόεδρος παραρτήματος Λίμνης
Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών
Μαρίνα Βαλή, Τοπική Πρωτοβουλία Ροβιών
Ανδρέας
Βασιλείου, γραμματέας παραρτήματος Λίμνης Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών
Νίκος
Γαρυφάλλου, γραμματέας Συλλόγου Ελυμνίων "Μάκιστος"

Γιάννης Δερμονιώτης, πρόεδρος Ένωσης Επιχειρηματιών Δήμου Ελυμνίων
Θανάσης
Θαλασσινός, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστής "Η Βελανιδιά"
Άγγελος
Ευγενικός, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης "Άγιοι Απόστολοι"

Γιάννης Καρατζούδης, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου
Λίμνης
Νίκος Καταραχιάς, έφορος Ναυτικού Ομίλου Λίμνης
Κική
Κουλουριώτη, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Ροβιών
Χάρης
Κοραχάης, μέλος Συλλόγου Ελυμνίων "Μάκιστος"

Αλέκα Μελιώτη, γραμματέας Ένωσης Επιχειρηματιών Δήμου Ελυμνίων
Ρένα
Νικήτογλου, Τοπική Πρωτοβουλία Ροβιών
Ανδρέας Παπαγεωργίου, πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών "το λύμνι"
Γιώργος Πετράκος,
Τοπική Πρωτοβουλία Ροβιών

Θεόφιλος Ρωτούς, πρόεδρος Α.Σ.Ολυμπιακού Λίμνης

Αντώνης Σκούρας, Διευθυντής Εφημ. Βόρεια Έυβοια


Ολυμπία Φορτοτήρα, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Λίμνης    


Πέρσα Χρυσομάλλη, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου
Λίμνης

Γιάννης Ψαρρός, πρόεδρος Συλλόγου Ελυμνίων
"Μάκιστος"

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Να ονομαστεί ο Νέος Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΚΚΟΥ

Οι ίδιοι άνθρωποι που έως χτες μιλούσαν για την αναγκαιότητα του

Καλλικράτη ή για το μάταιο της αντίθετης άποψης. Οι ίδιοι ακριβώς

άνθρωποι, ξάφνου βγαίνουν στα κεραμίδια και μιλούν για το όνομα του

Δήμου.

Δηλαδή τι; Για να καταλάβω. Εξαντλήσαμε τη κουβέντα για το
περιεχόμενο

και τη μορφή των Δήμων και τώρα έχουμε τη πολυτέλεια να
κουβεντιάζουμε πως θα πούμε το παιδί; Το ότι το παιδί είναι
αποτέλεσμα τερατογένεσης και αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα επιβίωσης
δεν είναι θέμα;

Επειδή το πολιτικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στάθηκε
απέναντι στις αναγκαστικές συνενώσεις όχι με αυτοδιοικητικούς όρους
αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο δικό του πολιτικό μέλλον, έφερε αυτόν
το παραλογισμό.

Κι έτσι ο Δήμος ονομάστηκε στην αρχή Λίμνης έπειτα Μαντουδίου-
Λίμνης και αργότερα Μαντουδίου- Λίμνης Αγίας Άννας -Κηρίνθου- Ροβιών
-Κούλουρου- Σπαθαρίου -Σκεπαστής- Μετοχίου- Προκοπίου- Κερασιάς -
Αμελάντων- Κουρκουλών και πάει λέγοντας, ανάλογα αν διαθέτουμε την
απαραίτητη πολιτική πίεση.

Ότι θα φτιάξουμε έναν Δήμο που θα του πασάρουν αρμοδιότητες και την
φορολογική δυνατότητα να μας αλλάξει τα φώτα, μάλλον διαφεύγει της
προσοχής μας.

Ότι όλο αυτό γίνεται σε μια εποχή που το κράτος βρίσκεται υπό τη
κατοχή του ΔΝΤ και οι λιγοστοί πόροι που έρχονταν από τη κεντρική
εξουσία θα σταματήσουν, δε πέρασε από τη σκέψη μας.

Το ότι βρισκόμαστε υπό τη σκέπη ενός Δήμου χωρίς να μας ρωτήσουν,
μάλλον είναι μονόδρομος.

Όλα αυτά βέβαια είναι ζητήματα προφανώς ήσσονος σημασίας και δεν
αξίζουν ούτε στο ελάχιστο μια κουβέντα. Σημασία έχει το ό-νο-μα...

Ότι εν μέσω υπο-ανάπτυξης καλούμαστε να ενώσουμε τις φτώχειες μας.
Και αυτό μας το παρουσιάζουν ως φυγή στο μέλλον.

Ότι μας τσιγαρίζουν τον εγκέφαλο (μέχρι σημείου καψίματος) ότι θα
γίνουμε ισχυροί και μάγκες και δεν το θεωρούμε κοροϊδία μπροστά στα
μούτρα μας, ίσως είναι ένα ζήτημα που δεν μας αφορά.

Τρεις φτωχοί και μίζεροι δεν κάνουν έναν πλούσιο και ισχυρό. Το πολύ
- πολύ να κάνουν μια προϋπόθεση για πτωχοκομείο.

Κάτι βρωμάει εδώ γύρω και μάλλον είναι το πτώμα μιας από καιρό
πεθαμένης και άταφης κοινωνίας.

Για τα ουσιαστικά ρε πατριώτες ποιος θα ενδιαφερθεί;

Αντώνης Σκούρας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΕΛΠΙΔΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1) Δήμαρχο Ελυμνίων

2) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Είναι γνωστό, ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

την επωνυμία « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,βρίσκεται στο τελικό στάδιο για ψήφιση.

Όπως είναι επίσης γνωστό σχετικά με την επωνυμία και την έδρα του νέου

Δήμου υπάρχουν αντιδράσεις από τον Δήμαρχο Κηρέως κ. Ενωτιάδη

οι οποίες

στοχεύουν στην αλλοίωση των αρχικών αποφάσεων του Υπουργείου

Εσωτερικών και τείνουν να δημιουργήσουν κλίμα διχασμού μεταξύ των

κατοίκων του νεοσύστατου Δήμου.

Είμαστε υποχρεωμένοι κε. Δήμαρχε να καταγγείλουμε την παθητική σου

στάση απέναντι στις εξελίξεις, μια στάση που στενοχωρεί και προβληματίζει την

τοπική κοινωνία.

Κάθε αμέλεια από μέρους σου θεωρούμε ότι θα είναι ολέθρια για την πορεία

του τόπου και κυρίως για την συνοχή και την συνεργασία των κατοίκων του

νεοσύστατου Δήμου.

Ζητάμε εκτάκτως αύριο Δευτέρα 17/05/2010 την σύγκληση του

Δημοτικού Συμβουλίου με την συμμετοχή των Φορέων του Δήμου μας,

ώστε να συζητηθεί με την μορφή του κατεπείγοντος το θέμα

« Χωροταξικό Σχέδιο Καλλικράτης » και με σαφήνεια το Δ.Σ. να

διατυπώσει τις απόψεις του.

Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης

«ΕΛΠΙΔΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Ανέστης Ψαρρός

Γιάννης Στεργίου

Νίκος Δρόσος

Γιώργος Ανδρέου

Κική Στέφου

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΗΡΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ"

Δημότες & Δημότισσες

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της περιοχής μας, τα ατράνταχτα
επιχειρήματα που θέσαμε, τα συνεχή μας διαβήματα και τις παραστάσεις
μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη ΚΕΔΚΕ και στους Βουλευτές μας, ο
Υπουργός κ. Ραγκούσης στο Νομοσχέδιο για τον <<Καλλικράτη>> που κατέθεσε
στη Βουλή, την Παρασκευή 14 Μαίου, μετονόμασε το νέο Δήμο σε ΔΗΜΟ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ.

Η εξέλιξη αυτή ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ διότι το Υπουργείο

αναγνωρίζει ως
λανθασμένη την αρχική του επιλογή, παραδέχεται ότι το ΜΑΝΤΟΥΔΙ είναι
ΙΣΧΥΡΟΣ & ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του νέου Δήμου, αποδέχεται ότι στην
συνείδηση και στην καθημερινότητα των πολιτών του νέου Δήμου, το
ΜΑΝΤΟΥΔΙ είναι το γεωγραφικό, διοικητικό και εμπορικό κέντρο, γι' αυτό
και δίνει το όνομα ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ.

Δυστυχώς το Υπουργείο, όπως και πουθενά την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν
προχώρησε σε αλλαγή έδρας, επιμένοντας στο ισοπεδωτικό κριτήριο του
πληθυσμού. Για το Υπουργείο Εσωτερικών οι λίγοι επιπλέον κάτοικοι που
είχε η Λίμνη κατά την απογραφή του 2001 (2.083 η Λίμνη, έναντι 1.956
του Μαντουδίου) είναι σημαντικότερο κριτήριο έναντι των κτιριακών
υποδομών, της λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, στα
οποία υπερτερεί το Μαντούδι.

Θεωρούμε απαράδεκτη και αναχρονιστική τη δικαιολογία του Υπουργείου
Εσωτερικών. Για αυτό το Δ.Σ. Κηρέως, στην έκτακτη Συνεδρίαση, την
περασμένη Παρασκευή, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να εντείνει τις πιέσεις του,
ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ τη λειτουργία του Δήμου Κηρέως, προκειμένου ο Υπουργός να
δεχθεί τουλάχιστον τη ΔΙΠΛΗ ΕΔΡΑ (ΕΔΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ) όπως έκανε σε
δεκάδες νέους Δήμους σε όλη τη χώρα.

Εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα της
συζήτησης του Νομοσχεδίου (μέχρι το τέλος την ερχόμενης εβδομάδας)
ζητώντας τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των Βουλευτών του Νομού
Ευβοίας και όλων των Κομμάτων της Βουλής, θα διεκδικήσουμε να
εφαρμοστεί και στον Νέο μας Δήμο η ΔΙΠΛΗ ΕΔΡΑ.

Ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι << θα γίνει διάλογος με τα κόμματα στη Βουλή,
προκειμένου να ληφθούν ύπ΄οψιν οι παρατηρήσεις τους>>. Καλούμε τα
Κόμματα, τους Βουλευτές και τον Υπουργό Εσωτερικών να θεσπίσει ΔΙΠΛΗ
ΕΔΡΑ ( ΕΔΡΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ) στο Νέο ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ
αποδίδοντας ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στην περιοχή μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

οι Δήμοι της Βόρειας Εύβοιας:ίδιοι με εκτεταμένες μετονομασίες

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

με έδρα την Ιστιαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιστιαίας β. Αιδηψού γ. Αρτεμισίου δ. Ωρεών και τη κοινότητα Λιχάδος , οι οποίοι καταργούνται.Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης

με έδρα τη Λίμνη Ευβοίας αποτελούμενος από τους δήμους α. Νηλέως β. Ελυμνίων και γ. Κηρέως, οι οποίοι καταργούνται


έτσι τους περιγράφει

το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ο Υπουργός Κος Ραγκούσης είπε ότι είναι ανοιχτός σε τροποποιήσεις στη Βουλή , οπότε επαναφέρουμε  την πρότασή μας για ένα Δήμο Βόρειας Εύβοιας !Προς το παρόν ευχόμαστε καλή και δημιουργική συνέχεια, βλέποντας εμπρός!το πλήρες νομοσχέδιο:Νομοσχέδιο Καλλικράτης 14-5-2010

Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Μαντουδίου - Ανάγκη για κοινωνικό διάλογο

Στις 12/5/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ  ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι αδειοδοτικές

διαδικασίες για την ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) στην περιοχή

Μαντουδίου (Κυμασι κοντά στη θέση Φουρνοι). Ο νομός Ευβοίας διαθέτει

μια ΒΙΠΕ (Χαλκίδας) και κατατάσσεται στην τελευταία κατηγορίαπροτεραιότητας για την δημιουργία ΒΙΠΕ (κατ. Γ) με πρόβλεψη για 1

μεχρι 3 ΒΙΠΕ. Ο νόμος  2545/97 δίνει την δυνατότητα σε ιδιωτικούς

φορείς και ανώνυμες εταιρίες  να δημιουργήσουν  ΒΙΠΕ που

χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο μέχρι 60%.

Με την δημιουργία ΒΙΠΕ οι βιομηχανικές μονάδες συγκεντρώνονται σε μία
τοποθεσία, αποφεύγοντας έτσι την αλλοίωση και την υποβάθμιση ευρύτερων
περιοχών. Επισης διευκολύνεται η εγκατάσταση στην περιοχή επιχειρήσεων
(με ίδρυση κοινών εγκαταστάσεων και χρήση υποδομών κλπ.) και την
μείωση των αδειοδοτικών διαδικασιών (δεν απαιτείται προέγκριση
χωροθέτησης και άδεια εγκατάστασης).  Στα αρνητικά, η ΒΙΠΕ διευκολύνει
την εγκατάσταση  μονάδων υψηλής όχλησης και μονάδων  της οδηγίας
Σεβέζο (Μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα) που διαθέτουν επικίνδυνες ουσίες
και   που κανένας δεν θέλει στην περιοχή του λόγω  των  σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επικινδυνότητας τους.

Για τον καθορισμό και την οργάνωση της Β.Ι.ΠΕ. επιτρέπεται η
αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του φορέα Β.Ι.ΠΕ (δηλ. της ΤΕΡΝΑ)  καθώς
και η παραχώρηση  στο φορέα ΒΙΠΕ (ΤΕΡΝΑ) της χρήσης του αιγιαλού και
της παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης και εκμετάλλευσης λιμενικών
έργων και επέκτασης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Ο φορέας ΒΙΠΕ
(ΤΕΡΝΑ)  παίρνει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ζώνης του
αιγιαλού-παραλίας για την κατασκευή λιμενικών έργων  (Αρθρο 14 ν.
2545/1997)

Πιθανόν,  η ΒΙΠΕ να είναι ο ευκολότερος τρόπος για την ΤΕΡΝΑ να πάρει
τις άδειες και την απόκτηση/χρήση  γης και αιγιαλού  που χρειάζεται
για την δημιουργία τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(ΥΦΑ) στο Κυμάσι για να τροφοδοτήσει την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όπως
αναφέρεται στην αίτηση της στην ΡΑΕ.  Όπως έγινε στον Αστακό. Να
σημειώσουμε ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. δήμου Κηρέως (30/5/09
)ενάντια στην δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων ΥΦΑ στο Κυμάσι. Ο
kireas.org ζητά από την δημοτική αρχή Κηρέως να ξεκινήσει ένας
κοινωνικός διάλογος πάνω στο θέμα.

Σχετικά

Τι είναι μια Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) και τι επιτρεπεται αν
εγκατασταθεί σε ένα ΒΙΠΕ;

http://kireas.org/smf/index.php?topic=830.0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

http://kireas.org/smf/index.php?topic=831.0

Νόµος 2545/1997 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 254/15.12.1997).

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+2545+1997.pdf?bodyId=4633

____________________________________________________________

Σύλλογος  Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Αμάν για τις κλοπές λένε οι κάτοικοι του Ελυμνίου.

Εξαντλήθηκαν οι σύρτες, συναγερμοί,λουκέτα από τα μαγαζιά και βγήκαν ακόμα και δίκαννα στη περιοχή Ελυμνίου.

Εδώ και τέσσερις μέρες σπείρα(;) κακοποιών έχει κατακλέψει δεκάδες σπίτια ιδιαίτερα κοντά στο κεντρικό δρόμο, σε Λίμνη,Σπιάδα,Κεχριές ,Μαντανικά   και βλέπουμε...Οι πολίτες είναι ανάστατοι, πολλοί οπλοφορούν και έγινε ήδη χρήση όπλου για εκφοβισμό των δραστών.

Τα επόμενα μαντάτα μάλλον θα είναι πιο άσχημα αν δεν πάρει ουσιαστικότερα μέτρα η αστυνομία.

Έγιναν προσαγωγές των αλλοδαπών της περιοχής ,χωρίς αποτέλεσμα μια και τα προβλήματα συνεχίζονται.(τώρα μάλλον θα αρχίσουν να ψάχνουν και στους δικούς μας που πραγματικά
φαίνεται να σπάνε πλάκα, κλέβοντας ανενόχλητοι)

Υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν καν καταγγείλει την απόπειρα κλοπής του σπιτιού τους, θεωρώντας ότι δεν θα έχουν ανταπόκριση από τις αρχές.

Τα Λιμνιώτικα σε συνεργασία με τον Πάνο Σόμπολο θα παρακολουθούν το θέμα και θα σας ενημερώνουν...

Εσείς έχετε το νου σας, βάζοντας διάφορες ...ποντικοπαγίδες.


Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΗΡΕΩΣ για τον «Καλλικράτη»

Την Παρασκευή 14.5.2010 στις 8:00 μμ συνεδριάζει ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ.

Κηρέως με μοναδικό θέμα :

«Ενημέρωση για την πορεία έδρας και ονομασίας του χωροταξικού Σχεδίου
Καλλικράτης»

Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκονται

όλοι του Σύλλογοι και οι Φορείς του
Δήμου Κηρέως και έχουν κληθεί να παρευρεθούν και οι βουλευτές του
Νομού Ευβοίας.

Ο Δήμος Κηρέως διαφωνεί και στο ΟΝΟΜΑ και στην ΕΔΡΑ του νέου Δήμου
θεωρώντας ότι η ΕΔΡΑ του νέου Δήμου πρέπει να είναι  το ΜΑΝΤΟΥΔΙ το
οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Σχέδιο «Καλλικράτης».

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους εθελοντές αιμοδότες, ότι θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία
την Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 και από ώρα 09.30' π.μ.,
στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου Λίμνης (παλαιό Γυμνάσιο),
για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος Ελυμνίων.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι κάποιος για να δώσει Αίμα θα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής,
μεταξύ 18 και 65 ετών και να μην
έχει πιει αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα.
Οι κάτοχοι κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη παρακαλούνται να την έχουν μαζί τους.

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

τα μπαλώσανε...μετά από την παρέμβαση της ΒΕ για την εγκληματική αδιαφορία στο δρόμο

Βουτά-Ροβιών, οι αρμόδιοι προχώρησαν

σε μπαλώματα με τσιμέντο όλων των

επικίνδυνων σημείων.

Παρ όλα αυτά ο δρόμος όμως δημιουργεί συνεχώς νέα ανοίγματα

προιδεάζοντας για νέες εκπλήξεις.

Η ΒΕ επιδοκιμάζει αυτούς που έδειξαν επιτέλους ενδιαφέρον για την

αποκατάσταση του δρόμου, και σας καλεί τους υπόλοιπους να καταγγέλετε

πάσα νόσο και αδιαφορία γιατί υπάρχει ακόμα ...ελπίδα.

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

χαρίζονται γατάκιαΓεννήθηκαν την 6-5-10 και όταν είναι έτοιμα να αφήσουν την μαμά τουςχαρίζονται τρία πανέμορφα γατάκια. Όποιος ενδιαφέρεται παρακαλώ να

επικοινωνήσει στο kammenos76@yahho.gr και στο

viniaathinaiou@yahoo.gr.

Λίμνη Ευβοίας

Στάμος Αποστόλου

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

γράμμα στον Ραγκούση (ναι και γώ!)

Κύριε υπουργέ,

εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν.

Οι ιστορικοί κομματάρχες της περιοχής ξεσηκώθηκαν , όχι γιατί νομίζουν ότι η περιοχή πιθανά να πληγεί από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής σας , αλλά επειδή με τις πρωτοφανείς, κΕνοτόμες,πρωτοποριακές και μελετημένες παρεμβάσεις τους, θέλουν

να διεκδικήσουν σαν έδρα του Δήμου το δικό τους χωριό.Κάποιοι μάλιστα παραιτήθηκαν , έτσι  με την πολιτική σημασία της κίνησής τους, να σας κάνουν να χάσετε κι αυτόν τον λιγοστό αγχωτικό σας ύπνο.

Η ισχύς της γνώμης τους τόσα χρόνια, έπαιζε ρόλο πιθανά σε κανα γλύψιμο διορισμού ή μετάθεσης.Το λύνω-δένω στις τοπικές οργανώσεις είχε λίγο χαλαρώσει από τότε που και οι βουλευτές σας πάψαν να αισθάνοναι σιγά σιγά σαν βολευτές.Μετά μέσα από τις δημαρχίες (ΠΑΣΟΚ δόξα το λαώ, όλες ) άντε και κάποιο στειτζίτη θα υποχρεώναμε με δίμηνα μεροκάματα ή καμιά εργολαβία κατ' ανάθεση να λαδώσει και κανείς το άντερό του.Ήδη τα χωριά γίναν από τρία χωριά χωριάτες , όπως η Ελλάδα για τους Γερμανούς, οι εκπαιδευτικοί για τους εφοριακούς, οι Επαγγελματίες για τους Δημόσιους υπάλληλους.Μάλιστα μερικοί κατηγορούν τους Κεφαλοχωρίτες για χιτλερική νοοτροπία.Αυτό το διαίρει και βασίλευε πάντα ήταν η ταφόπλακα συζητήσεων που δεν με βόλευαν.Δοκιμάστε το και σεις.Βγάλατε τώρα και σεις το φιρμάνι για δημοσίευση των παρεδώσε των δήμων στο ίντερνετ και πέρα του ότι λίγοι εδώ γνωρίζουν τη διαφορά ποντικού- ποντικιού χαλάει άλλη μια παραδοσιακή σερμαγιά.

Το όραμα, η ανάπτυξη, το σχέδιο και οι προτάσεις αφορούν καταμερισμό εργασίας  σε νεόδμητες δημαρχίες ή ακόμα και στην καταπάτηση-απαλλοτρίωση του μοναδικού Πνευματικού κέντρου-Κινηματοθεάτρου της Βόρειας Ρηνανίας σαν Δημαρχείο, από τους νικητές της τεχνοκρατικής διαδικασίας σας Κεφαλοχωρίτες.

Η ιστορία της περιοχής είναι μια πικρή και πονεμένη ταινία, μετάβασης από τα σοσιαλιστικά αυτοδιοικούμενα εργοστάσια, στις Αύρες με τα ΜΑΤ και από κει και μετά στις παραθαλάσσιες αύρες με το μάτι.Περάσαμε και από κάτι ναυπηγεία, ντίσνευλαντ, λιθάνθρακες,λιμάνια , νοσοκομεία και τέτοια αλλά αρκούμαστε στην ασφάλεια αγροτικών γιατρών, όσο τους έχουμε και αυτούς, για ασπιρίνες στις εγκυμοσύνες μας.

7 Δήμαρχοι του Καποδίστρια-7 μισθοί -7 συντάξεις θα γίνουν σε λίγο 2 Δήμαρχοι-2 μισθοί και 2 συντάξεις και θα ελαττωθούν και τα τζιπ από 7 σε 2. Και οι δυό μαζί 40000 Βορειορηνανιώτες, σε φαρδύ τόπο, θα κάθονται πλάι στους Δημάρχους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Βερολίνου και θα λέγονται Δήμαρχοι κι αυτοί όταν σηκώνουν το χέρι τους να διεκδικήσουν κονδύλια από την ΚΕΔΕ (το κ  κόπηκε..)Δεν είναι λίγο αλλά άλλο για πρασινοφρουρός, να κουμαντάρεις από το καφενείο και το ουζερί  και άλλο το πήγενέλα σε χωριά που δεν σε έχουν ακουστά.

Με αυτές τις πολιτικές των πολιτικών αρχιερέων και των Νεστόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης της ΒορειοΝότιας Ρηνανίας θέλω και γω να συνεισφέρω με τη γνώμη μου για το όνομα της περιοχής:

ΤΖΟΥΛΙΑ!

Η διεκδίκηση μπορεί να γίνει και με ροζ μπαλόνια, γιατί υπάρχουν ήδη οι υποδομές.Επειδή συνεχίζοντας κινδυνεύω να χάσω τη σοβαρότητά μου , τον ειρμό μου και το στόχο μου καταλήγω στο εξής:Όλη αυτή η αλληλογραφία πιστεύω να λειτουργήσει σαν το πιο πειστικό επιχείρημα για να γίνει μόνο ένας Δήμος στη Βόρεια Ρηνανία.Ευχαριστώ για το χρόνο σας

Π.Β.

(τα στοιχεία στη διάθεση μου)ΥΓ.:Λέω Ρηνανία και το εννοώ! Μη μου πιάσετε τώρα κουβέντα ότι άλλα γράφω, άλλα λέω, άλλα κάνω.Το γράμμα εξ άλλου αφορά μόνο τον υπουργό και οι υπόλοιποι είσαστε λαθραναγνώστες. 

ΥΓ2:Το καλό με τις επιστολές μέσω ίντερνετ είναι ότι δεν χρησιμεύουν για χαρτί υγείας, σε καιρό κρίσης.


Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Απάντηση στα σχόλια του κ. Παλάτζα-Δημήτρης Χατζηλάμπρου

Απάντηση στα σχόλια του κ. Παλάτζα για την <<πολιτιστική υπεροχή>> της

Λίμνης και την <<ιστορική της νομιμοποίηση>> σαν έδρα του δήμου

Κύριε Παλάντζα,

Σαν ο πρώτος το <<λίθο βαλέτω>>, τώρα έρχεστε να κάνετε κριτική σε κάτι
που από νωρίς και επιμελώς επιδιώξατε. Ήσασταν ο πρώτος που
καλλιέργησε τον Λιμνιώτικο τοπικισμό

και παρότρυνε την " έκφραση της
τοπικής λαϊκής βούλης" για την ονομασία και το την έδρα του νέου
Δήμου. Τώρα γιατί θέλετε να στερήσετε αυτό το δικαίωμα έκφρασης από
τους άλλους δήμους. Αναφέρομαι στο άρθρο σας <<Μα ποιός επιτέλους θα
μιλήσει για αυτή την πόλη;>>
http://voriaevia.blogspot.com/2009/12/blog-post_2351.html στις 18
Δεκεμβρίου του 2009 στην Β.Ε..

Τότε γράφατε με ανησυχία <<Επειδή το όλο θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα
προδικάσει και την επιτυχία του όλου διοικητικού εγχειρήματος, δε θα
πρέπει να ανεχθούμε ούτε μεθοδεύσεις κομματικών παραγόντων ούτε μια
άνωθεν επιβολή κάποιας πεφωτισμένης επιτροπής, αλλά το ζητούμενο
πρέπει να απασχολήσει τις τοπικές κοινωνίες προγενέστερα των
δεσμευτικών αποφάσεων της Κεντρικής Εξουσίας. Είναι αναγκαίο να
ευρεθεί ένας τρόπος έκφρασης της τοπικής λαϊκής βούλησης,>>

Τώρα ικανοποιημένος γράφετε <<η περίπτωση του Καλλικράτη είναι από τις
σπάνιες περιπτώσεις που η Ελληνική Πολιτεία φάνηκε ειλικρινής
περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ότι, αφού πρότεινε πρωτοποριακές
μεθόδους για την τήρηση της δημοκρατικής δεοντολογίας, μέσω της
διαβούλευσης ... και προέβη στην οριζόντια εφαρμογή κάποιων
αντικειμενικών κριτηρίων>>

Η έκφραση της τοπικής λαϊκής βούλησης δεν ήρθε σε αυτό το θέμα από
πουθενά και αυτό που έχουμε ουσιαστικά είναι η επιβολή έδρας και
ονόματος από κάποια << πεφωτισμένη επιτροπή>> με πολύ κομματικό
παρασκήνιο. Αν διαφωνείτε, πέστε που ακριβώς εκφράστηκε η λαϊκή
βούληση για τα συγκεκριμένα θέματα και σε ποια αντικειμενικά κριτήρια
αναφέρεστε; Γιατί αλλάξατε γνώμη τώρα;

Το Δεκέμβρη λεγάτε ότι η << ...νέα έδρα θα πρέπει να φέρει την αίγλη
της ιστορικής νομιμοποίησής της ως κέντρου της ευρύτερης περιοχής, να
ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών και
οικονομοτεχνικών απαιτήσεων, να διευκολύνει τον γεωγραφικό
προσδιορισμό της..>>. Που ακριβώς βλέπετε αυτή την <<ιστορική
νομιμοποίηση>> της Λίμνης σαν έδρας, που εμείς δεν μπορούμε να δούμε;
Δυστυχώς με αναγκάζετε να κάνω κάτι που μισώ. Επι Φραγκοκρατίας
κέντρο της περιοχής, μιλώ για το Βόρειο τριτημόριο της Εύβοιας, ήταν
η Κλεισούρα (έξω από το Προκόπι) και επί Τουρκοκρατίας το Μαντούδι
ήταν πληθυσμιακά το κέντρο της ευρύτερης περιοχής και αρκετά
μεγαλύτερο από την Λίμνη. Δεν πάω παλαιοτέρα γιατί το κέντρο της
περιοχής Ελυμνίου ήταν οι Ροβιες με το Μαντείο τους και δεν θέλω να
αναφερθώ στη Αρχαία Κήρινθο, κλπ.. Τώρα για τα συγκοινωνιακά,
περιβαλλοντικά και οικονομικοτεχνικά θέματα θα δυσκολευτείτε να
πείσετε τον οποιονδήποτε ουδέτερο παρατηρητή ότι πληρούνται από την
Λίμνη. Ακόμη και πολλοί μη- θερμοκέφαλοι Λιμνιώτες με τα πολλά
παράπονα τους που κατά καιρούς εμφανίζονται στο τύπο για τις κακές
συγκοινωνίες, κακές οικονομικοτεχνικές υποδομές και περιβαλλοντικά
προβλήματα στην Λίμνη αναρωτιούνται γιατί πράγμα μιλάτε.

Τώρα λέτε ότι για την <<ονοματοδοσία>> θα πρέπει κατ' εσάς να
χρησιμοποιηθούν ιστορικοί όροι και όχι γεωγραφικοί προσδιορισμοί.
(λες και αυτά τα δυο πάντα διαφοροποιούνται), Πάνω στο ίδιο
επιχείρημα, συμπληρώνεται υποτιμητικά για τους άλλους δήμους ότι <<αφού
η εύρεσή του [ονόματος] διευκολύνεται ....από τα εγχειρίδια τοπικής
ιστορίας, στα οποία προστρέξαμε άρτι για να θεμελιώσουμε την
πολιτιστική υπεροχή ημών [δηλ. της Λίμνης] έναντι υμών [δηλ. των δήμων
Κηρέως και Νηλέως]>> .

Αυτή την ιστορική και << πολιτιστική υπεροχή>> του δήμου Λίμνης την
είχατε προβάλει στην πρώτη επιστολής σας το Δεκέμβρη οπού αναγράφατε
ότι <<από τα μέσα του 16ου αιώνα και ύστερα διαμορφώθηκε σε κεφαλοχώρι
της ευρύτερης περιοχής και μάλιστα αποτελούσε κοινότητα (χωρίον)
ελεύθερη και ανεξάρτητη και όχι <<τσιφλικοχώριον>> (σύνολο κολλήγων),
έχοντας το δικαίωμα να διατηρεί, εκτός από τις ιδιαίτερες γεωργικές
εκτάσεις των κατοίκων της, και άλλες κοινόχρηστες ή κοινοτικές
περιοχές ή δάση....... Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Λίμνη, ως έδρα
του Δήμου Αιγαίων, αποτελούσε το μόνο ολοκληρωμένο αστικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής>>. Μόνο που όπως γνωρίζετε η ιστορία της περιοχής
δεν άρχισε τον 16ο αιώνα και ούτε τέλειωσε τον 19ο αιώνα. Και το
Μαντούδι ήταν και αυτό κεφαλοχώρι επί Τουρκοκρατίας και είχε ακριβώς
τα ιδια δικαιώματα όπως κάθε άλλο κεφαλοχώρι. Έγινε <<Τσιφλικοχώρι>>
όπως σχεδόν όλη η Εύβοια μετά την απελευθέρωση το 1832. Τον 20ο αιώνα
το οικονομικό και μεταλλευτικό κέντρο της περιοχής αν δεν το γνωρίζετε
δεν ήταν η Λίμνη. Η Λίμνη ήταν και αυτή κοινότητα και έγινε δήμος
μόλις το 1948.

Διάβασα μερικά σχόλια σε ιστοσελίδες για την Λίμνη σαν έδρα του νέου
δήμου, και με λύπη μου διαπίστωσα μια εσκεμμένη απόκρυψη και ακομη
παραχάραξη ιστορικών στοιχείων. Φαντάζομαι για το <<καλό της Λίμνης>>
στα πλαίσια της <<θεμελίωσης της πολιτιστικής υπεροχής της>> και της
<<ιστορικής της νομιμοποίησης>> σαν έδρας του νέου δήμου για την οποία,
αν και Ελασσονίτης, με τόσο ζήλο επιχειρηματολογείτε. Απλώς είναι
λυπηρό να χρησιμοποιείται η ιστορία με αυτό το τρόπο και κοιτάζοντας
μακρύτερα για τόσο ποταπούς σκοπούς. Για άλλη μια φόρα πιστεύω ότι η
ιστορία (που δεν είναι και το βασικότερο κριτήριο) των δήμων Κηρέως
και Νηλέως δεν υστερεί της Λίμνης και σας καλώ να επανορθώσετε για τα
άστοχα αν όχι κάτι παραπάνω σχόλια σας.

Δημήτρης Χατζηλάμπρου

"Τσιφλικοχωριάνος"

Προς όλους πλην Ραγκούση Επιστολή...

Η εκμετάλλευση του ευκαιριακού ήταν πάντα για τους Έλληνες η σταθερά

στην οποία πάντα επένδυαν την υλοποίηση των επιδιώξεών τους. Έχουμε,

ίσως, να κάνουμε με μια κοινωνία υπερβολικά (παθολογικά) προσηλωμένη

στη συγκυρία (επειδή ωφελήθηκε συχνά από αυτήν) και επομένως ξένη προς

την υπομονή και επιμονή, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και συστηματικότητα

αδυνατεί να ανταποκριθεί με σύνεση και ωριμότητα

σε κάθε νέα

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας. Όπως και στην περίπτωση της

επιχειρούμενης διοικητικής μεταβολής με την ονομασία Καλλικράτης, η

οποία λαμβάνει χώρα εν μέσω, βέβαια, γενικότερης κακοδαιμονίας.

Αφού ξεπεράσαμε την οθωμανική μας εμμονή, ως προς τη σκοπιμότητα

διατήρησης της κοινότητας, με τον Καποδίστρια, τον οποίο φροντίσαμε να

ακυρώσουμε μέσα από την αναγωγή σε αυτόν όλης της παθογένειας του

εθνικού μας πολιτικού συστήματος, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε κάτι

πολύ πιο σύνθετο, αλλά επιτακτικά αναγκαίου επιδεικνύοντας νέες

συμπεριφορές και νοοτροπίες.

Μια ευρύτερη δηλαδή συναίνεση, η οποία έπρεπε να εκφραστεί πρωτογενώς

στον προσδιορισμό του σκεπτικού και των κριτηρίων που θα προτείνονταν

προς την Κεντρική Διοίκηση, για να τα εφαρμόσει στη διαμόρφωση του

νέου διοικητικού χάρτη της χώρας. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν απαιτήθηκε

επαρκώς από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες επαναπαύθηκαν στην

πεπατημένη μεθοδολογία και αρκετοί επένδυσαν στη λογική των

παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, από τους περισσότερο ή λιγότερο

χαρισματικούς εν ενεργεία δημοτικούς ή κομματικούς εκπροσώπους τους.

Και, όμως, έπρεπε να επιδιωχθεί η προγενέστερη έκφραση των τοπικών

κοινωνιών για να υπάρχει τώρα η νομιμοποίηση της αντίδρασής τους.

Και ήταν αναμενόμενο, όταν η τελική απόφανση του Υπουργείου δεν ήταν η

ευνοϊκότερη γι αυτούς, να αναζητούν αγωνιωδώς εξιλαστήρια θύματα αυτής

της αποτυχίας και να προβαίνουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος

αντιπαλότητας με τους κερδισμένους αυτής της ιστορίας, με τους οποίους

θα κληθούν συντόμως να συμπράξουν και να συνεργαστούν. Και είναι άξιο

επισήμανσης πως ξαφνικά στην επιχειρηματολογία όλων των συμμετεχόντων

ανασύρονται και προτάσσονται οι ιστορικές και πολιτισμικές

παρακαταθήκες τους, για τις οποίες ελάχιστα ενδιαφέρονταν μέχρι

πρότινος, αφού φρόντιζαν να τις εκποιούν, να τις ανταλλάσσουν και να

τις λαθρανασκάπτουν.

Ο καθένας δικαιούται να εύχεται να πραγματοποιηθεί ότι ελπίζει όχι

όμως και να συμφωνεί με πράγματα που αντιβαίνουν και τη λογική του

μέσου νου. Έτσι, ας διατηρήσουμε το μέτρο στις σκέψεις και τις

αντιδράσεις μας, αποφεύγοντας απλοποιήσεις και υπερβολές, οι οποίες

προσβάλλουν συνειδήσεις σημερινών συνδιεκδικητών και αυριανών

συνδημοτών.

Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να διανυθεί, να ξεπεραστούν

τοπικισμοί, μικροσυμφέροντα, στερεότυπες αντιλήψεις εκατέρωθεν και

επιτέλους να σκεφτούμε περισσότερο πολιτικά και όχι κομματικά.

Οποιαδήποτε και αν ήταν η πρόταση του Υπουργείου σίγουρα οι

αντιδράσεις θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Έχει κανείς, όμως, σκεφθεί

ότι η περίπτωση του Καλλικράτη είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η

Ελληνική Πολιτεία φάνηκε ειλικρινής περισσότερο από κάθε άλλη φορά και

ότι, αφού πρότεινε πρωτοποριακές μεθόδους για την τήρηση της

δημοκρατικής δεοντολογίας, μέσω της διαβούλευσης, ανέθεσε σε Επιτροπή

Υπηρεσιακών παραγόντων να αξιολογήσει τα προτεινόμενα. Και ότι, αφού

αξιοποίησε μια ακριβοπληρωμένη μελέτη του Ι.Τ.Α. (Ινστιτούτο Τοπικής

Αυτοδιοίκησης), όπως και θα όφειλε, τις προτάσεις των θεσμικών και μη

παραγόντων και διασφάλισε τη στεγανότητα στη διαδικασία των τελικών

κρίσεών της, προχώρησε στις τελική της εισήγηση. Η οποία φάνηκε να

αδιαφορεί για τις οχλήσεις τοπικών κομματικών παραγόντων και προέβη

στην οριζόντια εφαρμογή κάποιων αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία

προσδιόρισαν και την κόκκινη γραμμή των ορίων των νέων δήμων και το

μαύρο στίγμα των εδρών τους.

Και αν τελικά αυτό που μας χωρίζει είναι η ταμπακιέρα της

ονοματοδοσίας, ας υπάρξει επιτέλους μια πρόταση για την επίτευξης της

σύμπλευσης; Με ιστορικό βέβαια όρο, αφού η εύρεσή του διευκολύνεται

και από την πρόσφατη εντρύφησή μας στα εγχειρίδια τοπικής ιστορίας,

στα οποία προστρέξαμε άρτι για να θεμελιώσουμε την πολιτιστική υπεροχή

ημών έναντι υμών. Και αλλοίμονο, αν αναγκαστούμε, λόγω διαφωνίας μας,

να καταφύγουμε στη χρησιμοποίηση γεωγραφικών προσδιορισμών, αφού κάτι

τέτοιο θα συνάδει μεν με την εθνική εξωτερική μας πολιτική προς

γείτονα χώρα, αλλά θα μας εθίζει και στην νομιμοποίηση και άλλως

ανίερων συμβιβασμών ή εξισώσεων, όπως μιας σταθερής ιστορικής,

πολιτιστικής αξίας έναντι μιας υποδομής φτιαγμένη από μπετόν αρμέ… Για

την οποία ευλόγως αναρωτιέται κανείς ποιο ήταν το τελικό της τίμημα

και ποιων άλλων προτεραιοτήτων ανέστειλε την πραγματοποίησή τους;

Δρ. Παλάντζας Ιωάννης


Δημότης του νέου Δήμου Λίμνης ή Ελυμνίων (ορθότερο ιστορικά) ή Αιγαίων
ή Κανδηλίου-Μακίστου ή ακόμη και Λευκολίθου ή…