συγκέντρωση για το μάζεμα των σκουπιδιών

Μεγάλη επιτυχία είχε η πρώτη συγκέντρωση για το μάζεμα των σκουπιδιών

στα δάση περιοχής Δρυμώνα

που έγινε με πρωτοβουλία του Δασαρχείου

Λίμνης.

Συμμετείχαν 80άτομα.

Όλος ο Δασικός Συνεταιρισμός της περιοχής -ο Δήμος Ελυμνίων -η

πυροσβεστική Υπηρεσία-το Δημοτικό Σχολείο Ροβιών και κάτοχοι

Χωματουργικών μηχανημάτων.

Μαζεύτηκαν περί τις 40 σακούλες από σκουπίδια.

Το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ προσέφερε -κουλούρια και γλυκά στους συμμετέχοντες.
Σχόλια