η νέα Λιμνιώτικη Φωνή

μόλις κυκλοφόρησε η Λιμνιώτικη Φωνή, με πλούσια θεματογραφία ,
πληροφόρηση γύρω από το γηροκομείο Λίμνης κ.ά.

Σχόλια