Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πετυχημένη η συνέλευση του kireas.org

Με μεγάλη συμμέτοχη του κόσμου ολοκληρώθηκε η ανοιχτή συνέλευση του
kireas.org Τη Κυριακή 29/11/09 στο κλειστό Γυμναστήριο Μαντουδίου.   Η
συνέλευση επικεντρώθηκε σε 3 θέματα  περιβάλλον, πολιτισμός και
οικονομική ανάπτυξη.  Για την ιστορία ο kireas.org δημιουργήθηκε
εξαιτίας του λιθάνθρακα.  Στην συνέλευση αναφέρθηκε ότι ο  αγώνας
ενάντια στο λιθάνθρακα αποτελεί ορόσημο  γιατί δείχνει τι μπορεί να
επιτευχτεί  όταν δουλεύουν όλοι μαζί με σύστημα  και καλή ενημέρωση.

Για την υπερ-μονάδα  ηλεκτροπαραγωγής 1.160 MWe  με Φυσικό Αέριο, το
πρόβλημα εστιάστηκε: (1) στην πιθανή οικολογική καταστροφή του όρμου
του Κυμασίου από την απόρριψη  εκατομμύριων  λίτρων  θερμού
χλωριωμένου νερού ψύξης σε καθημερινή  βάση ,  (2) την  ενδεχόμενη
χρήση  υγροποιημένου φυσικού  αερίου και τους κινδύνους που αυτό
συνεπάγεται για την ασφάλεια   της περιοχής και (3) τον  κίνδυνο να
χωροθετηθεί η περιοχή σαν ενεργειακός χώρος που θα οδηγήσει σε
υποβάθμιση της  και θα εμποδίσει κάθε μορφή άλλης ανάπτυξης.  Ο
kireas.org  έθεσε ζήτησε από του δημότες  να δουν κατά πόσο  «οι 85
θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν μπορούν να αντισταθμίσουν όλες
τις αρνητικές επιπτώσεις της μονάδας και τον κίνδυνο ότι η  περιοχή θα
χωροθετηθεί σαν ενεργειακός σκουπιδοτενεκές της Ελλάδα;» . Η ΡΑΕ δεν
έχει  ακόμη γνωμοδοτήσει  στη αίτηση που υποβλήθηκε  το Μάη 2009.
Ίσως, η απόφαση θα παρθεί μετά την ολοκλήρωση της νέας έκθεσης του
ενεργειακού σχεδιασμού  που αναμένεται το Δεκέμβρη, πιθανόν μετά την
συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης όπου θα αποφασιστούν τα δικαιώματα εκπομπών
της Ελλάδας για τα  επόμενα 20 χρόνια. Ο kireas.org ζήτησε από την
τοπική κοινωνία να μην περιμένει την γνωμοδότηση και να σταθμίσει τα
οφέλη και τις συνέπειες της μονάδας φυσικού αερίου  πριν την αποδεχτεί
.

Η  απαλλοτρίωση των  Δεξαμενών  Μαζούτ  στο Κυμάσι που αποφασίστηκε
τον Ιούνιο του  2004 από την τότε δημοτική Αρχή Κηρέως.  Ενώ υπήρχε
απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας  από τον Ιούλιο του 2006 που ζήτησε
από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να το συνδράμει στην εκτίμηση
του αντίτιμου της απαλλοτρίωσης .  Η τωρινή δημοτική αρχή ισχυρίζεται
ότι η απαλλοτρίωση δεν προχώρησε γιατί 3 χρόνια τώρα  δεν έχει
αποφανθεί  ακόμη η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τον
καθορισμό του  αντίτιμου της απαλλοτρίωσης .  Ο νόμος προβλέπει ότι
μετά την πάροδο  4 χρόνων από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης  χωρίς τον
καθορισμό  αντίτιμου, επέρχεται  αυτοδίκαια ανάκληση της .Ο kireas.org
θα συνεχίσει να ερευνά το θέμα και να αναζητήσει  ευθύνες  για  πιθανή
 εσκεμμένη αδράνεια που τελικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ιδιώτη.

Το θέμα της διεκδίκησης ή εξασφάλισης   από την νέα ΒΙΟΜΑΓΝ
μεταλλειοκτησιών   σε 46.000 στρέμματα του Δήμου Κηρέως μέσω της οδού
των διερευνητικών γεωτρήσεων συζητήθηκε στην συνέλευση.  Ο
Μεταλλευτικός κώδικας  προβλέπει ότι αν δεν γίνει  μεταλλευτική
εκμετάλλευση  ή ερευνητικές γεωτρήσεις για 3 χρόνια  σε μια περιοχή
αυτά τα δικαιώματα  χάνονται.    Ο Kireas.org ερευνά γιατί ο νόμος δεν
έχει εφαρμοστεί στις μεταλλειοκτησίες  του Δήμου Κηρέως αφού δεν έχει
υπάρξει μεταλλευτική εκμετάλλευση τα τελευταία 10 χρόνια.  Η νέα
ΒΙΟΜΑΓΝ έχει  τίτλους μεταλλειοκτησίας  που χρονολογούνται από την
εποχή Βουδούρη το 1884. Είναι άξιος  απορίας ο ζήλος  με τον οποίο η
δημοτική αρχή προώθησε το θέμα στο Ν.Α. Ευβοίας , χωρίς να είναι
ξεκάθαρα τα οφέλη για την περιοχή.  Η  νέα ΒΙΟΜΑΓΝ δεν  εξορύσσει
τίποτα και δεν διαθέτει ενεργό μεταλλευτικό εξοπλισμό και σύμφωνα με
δημοσιευμένες δηλώσεις του πρόεδρου του ομίλου της δεν προτίθεται να
δραστηριοποιηθεί στο μεταλλευτικό  τομέα για « μεγάλο βάθος χρόνου».
Θέση του  Kireas.org  είναι ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων αποκλειστικής
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης για 50 χρόνια σε μια τόση μεγάλη έκταση
του δήμου χωρίς προοπτική εκμετάλλευσης  και ορατά και άμεσα οφέλη δεν
θα βοηθήσει τον τόπο.   Θα είναι συμφερόμενο για την περιοχή τα
δικαίωμα τα των μεταλειοκτησιών να περιέλθουν  στο δημόσιο που θα
μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα χωρίς τις δεσμεύσεις της αποκλειστικής
εκμετάλλευσης  ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος εκμετάλλευσης τους.

Για το ναυπηγείο  που προγραμματίζεται στο Κυμάσι  διευκρινίστηκε ότι
η  θέση του Kireas.org  δεν άλλαξε από Φλεβάρη του 2009 που κατέθεσε
τις προτάσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηρέως.  Ο  Kireas.org
δήλωσε ότι δεν έχει κάνει καμιά ενέργεια εναντίον του ναυπηγείου άλλα
ο επενδυτής θα πρέπει να   σεβαστεί την  σύμβαση εκμίσθωσης και την
σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία  τέτοιου είδους επιχειρήσεων καθώς
και  να μην παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την κατασκευή και
λειτουργία  του λιμανιού Μαντουδίου.

Σημειώθηκε ότι η περιοχή του δήμου Κηρέως είναι πλούσια σε  βιότοπους
, ενδημικά φυτά , πτηνά, και άλλα ζώα. Στην περιοχή έχουν καταγράφει
34 βιότοποι ή ενδιαιτήματα, 5 από τα οποία  είναι υψηλής
προτεραιότητας (και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή ένωση. Έχουν
καταγραφεί 18 σπάνια ενδημικά φυτά από τα οποία 3 είναι υπό εξαφάνιση.
Η περιοχή  φιλοξενεί 74 είδη πτηνών από τα οποία 19 απειλούνται με
εξαφάνιση και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 6 μπήκαν
στην λίστα "δυσμενούς" κατάστασης διατήρησης.  Ανησυχία δημιουργεί  η
τελευταία έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ  που  σύμφωνα με την οποία είναι άγνωστη
η κατάσταση διατήρησης του 55%  των φυτών και του 65% των ζώων. Ο
Kireas.org   αναφέρθηκε στην  πρόταση του στην Ν. Α. Εύβοιας  για  την
Ευβοϊκή βιοποικιλότητα μέσω του προγράμματος  LIFE+  και την ανάγκη
για νέες  πρωτοβουλίες και συμμετοχή των δημοτών. Επίσης έγιναν
αναφορές στις προτάσεις  του Kireas.org  για συμμετοχή του δήμου στη
«πρωτοβουλία σύμφωνο των δημάρχων» για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, και την δημιουργία αυτομάτου δορυφορικού συστήματος
πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών .  Δεν
έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από την Δημοτική Αρχή  Κηρέως για καμιά
από τις δυο προτάσεις.

Κύρια θέση του Kireas.org   στα πολιτιστικά είναι ότι θα πρέπει να
υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια με την βοήθεια του δήμου, της
εκπαιδευτικής κοινότητας και άλλων φορέων για μια ουσιαστική ανάπτυξη
του πολιτισμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Χρειάζεται μια σειρά
ενεργειών που θα δίνει έμφαση στην τοπική δημιουργία και όχι την
κατανάλωση.  Επισημάνθηκε ότι η έλλειψη πολιτιστικών υποδομών είναι
ένα σοβαρό εμπόδιο  για  την πολιτιστική ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής. Ο  Kireas.org   έχει κάνει προτάσεις  για την δημιουργία
πολιτιστικού  πολύ-χωρου και ανάδειξης της  τοπικής πολιτιστικής
κληρονομίας με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων καθώς και
πρόταση για την μνημόνευση  των  2.000 θυμάτων της σφαγής του  Κηρέα
από τους Τούρκους το 1823.  Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν συζητηθεί
ακόμα από το Δ.Σ.  Κηρέως όπως προβλέπει ο Κώδικας για του Δήμους και
τις Κοινότητες.

Ο  Kireas.org ζήτησε από τους κατοίκους να προβληματιστούν  και να
επιλεξουν ορθολογικά ποιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης θα είναι
προσοδοφορότερο  για την περιοχή, και  πως θα γίνει καλύτερη
εκμετάλλευση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που θα ανοίξουν τα έργα
υποδομής,  όπως  ο νέος δρόμος και το λιμάνι  Μαντουδίου .  Το λιμάνι
έχει προγραμματιστεί  για να  ενώσει την περιοχή με τις Βόρειες
Σποράδες, μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή.  Θέση του Kireas.org είναι
ότι η  οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει είναι για όλους τους δημοτες
βολεμένους, αβόλευτους, συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες,  ανέργους,
ετεροδημότες  και ομοδημότες.  Καμιά ομάδα δεν έχει και δεν πρέπει να
έχει  περισσότερα δικαιώματα από άλλη και οποιαδήποτε ανάπτυξη θα
πρέπει να σέβεται όλους τους δημότες.

Στο τέλος της συνέλευσης υπήρξαν  πολυάριθμες τοποθετήσεις από
εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, εκπροσώπους τοπικών φορέων, παλαιούς
συνδικαλιστές και απλούς δημότες. Έγινε μια κάμεο εμφάνιση από τον  κ.
Λειβαδάρα, διευθύνοντα σύμβουλο  της Λάμδα Ναυς ΑΕ που κατασκευάζει το
ναυπηγείο στο Κυμάσι.  Στην σύντομη τοποθέτηση του αναφέρθηκε στη
έλλειψη τουριστικής υποδομής στην περιοχής που περιορίζει την
τουριστικής της ανάπτυξη και την συμβατότητα του ναυπηγείου με την
τουριστική ανάπτυξη, φέρνοντας μάλιστα παραδείγματα από την Γαλλική
Ριβιέρα  όπου η ναυπήγηση τουριστικών σκαφών  έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στο τουρισμό. Επίσης έκανε λόγο για τις δικές του
προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιοχής και τις επισκέψεις επιφανών
οικονομικών και άλλων παραγόντων  από δική του πρωτοβουλία.

Οι άλλες τοποθετήσεις  έθιξαν σοβαρά προβλήματα για την μορφή
οικονομικής ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει  η περιοχή, την
καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου,  την ανάπτυξη του τουριστικής
υποδομής και εναλλακτικών μορφών τουρισμού,  την  χαμηλή αξία των
ακίνητων σε σχέση με άλλες περιοχές της Βόρειας Ευβοίας, τη
περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανεργία. Η συνέλευση διήρκησε
παραπάνω από ότι είχε προγραμματιστεί και εκφράστηκε  η αναγκαιότητα
για παρόμοιες  συνελεύσεις στο κοντινό μέλλον

Συλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμος  του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …