ανακοίνωση της ΔΕΠΑ Ελυμνίων με πρόεδρο τον Ηλία Κουκουρίκο

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που κληρονομήσαμε, με τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, βρήκε τη λύση του.

Όταν την 1η Ιανουαρίου του 2007 αναλάβαμε την διοίκηση της ΔΕΠΑΛ πενήντα (50) εργαζόμενοι, τριάντα επτά (37) είχαν προσληφθεί τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2006, σε προεκλογική περίοδο, ήταν απλήρωτοι.

Οι οφειλές της ΔΕΠΑΛ σε εργαζόμενους, προμηθευτές, ΙΚΑ και ΔΟΥ ξεπερνούσαν τις 550.000 ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Με υπευθυνότητα και ευαισθησία ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή με την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος. Ο πρόεδρος της επιχείρησης ήρθε σε επαφή με αρκετές τράπεζες προκειμένου να συνάψει η ΔΕΠΑΛ δάνειο. Τα αποτελέσματα αυτών των επαφών όμως ήταν αρνητικά αφού η επιχείρηση δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που ζητούσαν οι τράπεζες.

Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις μας απάντησαν ότι γρήγορα θα δοθεί λύση συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις.

Η λύση δυστυχώς ήρθε πολύ αργά, το Μάιο του 2008 όταν από το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημέρωσαν με την εγκύκλιο αριθμ. 20/2008 ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3649/2008

(ΦΕΚ 39Α/3-3-08) μπορούσαμε να συνάψουμε δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Έτσι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΛ, συνάψαμε δάνειο προκειμένου να κλείσουμε μία από τις πολλές πληγές που παραλάβαμε.

Ο Δήμος συνήψε δάνειο ύψους 352.00,00 ευρώ για να πληρώσει τις οφειλές τις ΔΕΠΑΛ στο ΙΚΑ και την ΔΟΥ και η ΔΕΠΑΛ και η δάνειο ύψους 271.000,00 ευρώ για να εξοφλήσει τους εργαζόμενους και κάποιους προμηθευτές.

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων πληρώσαμε τους εργαζόμενους που η προηγούμενη Δημοτική αρχή προσέλαβε για καθαρά προεκλογικούς και όχι κοινωνικούς λόγους που επικαλείται, αφού δεν είχε εξασφαλίσει τη νομιμότητα της πληρωμής τους και λύσαμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι αυτή η Δημοτική αρχή νοιάζεται, αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίλυση όλων των προβλημάτων με γνώμονα πάντα το καλό των δημοτών μας και του τόπου μας.- 

                              Για τη ΔΕΠΑΛ

                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 

                              Κουκουρίκος Ηλίας

Σχόλια