Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η Εύβοια μπορεί να παραδειγματιστεί από τις προτάσεις που ενέκρινε το πρόγραμμα LIFE + για την Ελλάδα

Στις 27/10 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 143
προτάσεων από όλη την Ευρωπη για το πρόγραμμα LIFE+ από την πρώτη
πρόσκληση. Η συνολική επένδυση της ΕΕ για αυτές τις προτασεις είναι
367 εκατομ. ευρώ. Ανάμεσα στις εγκεκριμένες προτάσεις του LIFE+
υπήρχαν και 10 από την Ελλάδα και μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό
παράδειγμα για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την προστασία του
περιβάλλοντος στη Εύβοια

Ο kireas.org την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πρόταση στην Ν.Α και ΤΕΔΚ
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του προγράμματος LIFE+ (δεύτερο γύρο
υποβολής αιτήσεων). Δυο από τις Ελληνικές προτάσεις που εγκριθήκαν
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις αρμόδιες αρχές του
νομού. Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν την προστασία δάση της
μαύρης πεύκης και προστασία του οικότοπου «θίνες παραλιών με
αρκεύθους (Juniperus spp)». (λεπτομέρειες για τις προτάσεις παρακάτω)

Στην περιοχή "Όρος Κανδήλι - Κοιλάδα Προκοπίου - Δέλτα Κηρέα
GR2420003" του επιστημονικού καταλόγου υπάρχει ο προστατευόμενος τύπος
οικότοπου με δάση μαύρης πεύκης. Ο οικότοπος αυτός έχει αξιολογηθεί
από τον κατάλογο οτι ότι έχει καλή αξία για να διατηρηθεί. Επίσης
συμπεριλαμβάνει το προστατευόμενο τύπο οικόπο (όμοιο με αυτό του
εγκεκριμένου έργου JUNICOAST ) "2270 Θίνες με δάση από κουκουναριές
(Pinus pinea) και θαλάσσια πεύκη και (Pinus pinaster)") Να
σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρότι δεν έχει ενταχτεί στο
δίκτυο Νατουρα συμπεριλαμβάνει 5 οικοτύπους που προστατεύονται απο το
Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (περισοτερες απο τις άλλες
περιοχές της Ευβοιας. Η περιοχή "Όρος Κανδήλι - Κοιλάδα Προκοπίου -
Δέλτα Κηρέα GR2420003" έχει την μεγαλύτερη ποικιλία και αριθμό
καταγεγραμμένων οικοτόπων από τις άλλες περιοχές της Ευβοίας ακόμη και
από αυτές που έχουν ενταθεί στο δίκτυο Νατουρα. Η περιοχή φιλοξένει
34 οικοτόπους ενώ η δεύτερη πλουσιότερη περιοχή είναι το Όρος Οχη
(ενταγμένο στο Νατούρα 2000) με 28 οικότοπους (λεπτομέρειες στο
http://kireas.org/natura.htm και στοιχεία για τους προστατευόμενους
οικότοπους των άλλων περιοχών της Εύβοιας παρακάτω)

Εγκεκριμένα έργα από το LIFE+ για παραδειγματισμό

Ανάμεσα στις 10 Ελληνικές προτασεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση
από το LIFE+ η αρμόδιες αρχές της Ευβοίας μπορούν να
παραδειγματιστούν από τα παρακάτω

CLIM-LOCAL2020 (Δήμος Βόλου): Το έργο θα υλοποιήσει την άμβλυνση της
κλιματικής αλλαγής δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Τα μέτρα που
προβλέπονται περιλαμβάνουν τοπικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
στην απογραφή, την αναγνώριση της μείωσης των εκπομπών επιλογές, και
την ανάπτυξη της ανάλυσης κόστους-οφέλους εργαλείο και ένα τοπικό
σχέδιο δράσης.

PINUS ( Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
και Υγροτόπων): Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση 290 εκταρίων του
κατά προτεραιότητα τύπου ενδιαιτήματος "μεσογειακά πευκοδάση με
ενδημικά μαύρης πεύκης (Pinus nigra)" του Πάρνωνα.

ΠΙΝΔΟΣ / ΓΡΕΒΕΝΑ (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών): Το έργο θα
επικεντρωθεί σε δράσεις συντήρησης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos)
στη βόρεια Πίνδο στα Γρεβενά, καθώς και τη βελτίωση των 60 εκταρίων
του κατά προτεραιότητα των δασικών τύπου οικοτόπου τα "υπο-μεσογειακά
πευκοδάση με ενδημικό μαύρο πεύκο ".

JUNICOAST (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων): Το έργο θα έχει
ως στόχο τη διατήρηση των σπάνιων οικοτόπων προτεραιότητας και "Θίνες
παράλιων με άρκευθους (Juniperus spp.)" στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο
- αναφέρονται ως προτεραιότητα για τη διατήρηση στο παράρτημα 1 της
οδηγίας για τους οικοτόπους.

ConShagAudMIBAGR (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία): Το έργο στοχεύει
στην εφαρμογή δράσεων σε 17 ελληνικές ΖΕΠ (ορίζονται ειδικές ζώνες
προστασίας βάσει της οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών) για
την προστασία του απειλούμενου με εξαφάνιση μεσογειακo Θαλασσοκόρακα
(Phalacrocorax Aristotelis desmarestii) και Αιγαιόγλαρου (Larus
audouinii).

Θα βρείτε όλες οι εγκρίσεις του LIFE+ στο
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1588&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en#fn2

Λίστα με τα είδη προστατευόμενων οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) στην ευβοια

Όρος Οχη - Κάμπος Καρύστου - Ποτάμι - Ακρωτήριο Καφηρεύς GR2420001

1120 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

9580 Μεσογειακά δάση με τάξο ή ίταμος (Taxus baccata)

Όρος Κανδήλι - Κοιλάδα Προκοπίου - Δέλτα Κηρέα GR2420003

1120 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Ποσειδωνία (Posidonion oceanicae)

2270 Θίνες με δάση από κουκουναριές (Pinus pinea) και θαλάσσια πεύκη
και (Pinus pinaster)

3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα

6220 Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

9530 (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα (δάση μαύρης πεύκης)

Teλέθριο - Λιχάδα - Γιάλτρα GR2420005

1120 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα

5230 Δενδροειδή Matorrals με δάφνη (λάουρος η ευγενής Laurus nobilis)

Σκύρος: Όρος Κοχύλας Gr2420006

3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα

6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

Αριθμός ειδών πτηνών προστατευόμενα από το παράρτημα Ι της οδηγίας
για τα άγρια πτηνά

Όρος Οχη GR2420001: 25 πτηνά

Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι GR2420004: 24 πτηνά

Όρος Κανδήλι GR2420003: 19 πτηνά

Δάσος Στενής -Δίρφυς GR2420002: 18 πτηνά

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως - kireas.org

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …