είναι να μη το γράψουμε...

...το φτιάχουν αμέσως!
Το φωτιστικό στη πλατεία αποκαταστάθηκε μέσα σε 24 ώρες.
(τώρα μένει να μάθουμε από πιο άλλο λείπει το γυαλί...)

αν το διαβάσατε λίγο πριν:

μόνο στη Λίμνη συμβαίνουν αυτά

Σχόλια