Πρόστιμο στο δήμο Αιδηψού για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 274.000 ευρώ σε εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Αιδηψού και το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για παραβάσεις διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ.Αθανάσιος Σκορδάς. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο επιθεωρητών, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ισχυουσών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εξής εγκαταστάσεις στο νομό Ευβοίας:

Στο Δήμο Αιδηψού για το Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων του που βρίσκεται στο Ακρωτήριο «Σταυρός» του Δήμου Αιδηψού του Ν. Εύβοιας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, στις εγκαταστάσεις δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας των νερών στην περιοχή διάχυσης της Μονάδας Επεξεργασίας και δεν διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση της ιλύος και των εσχαρισμάτων, παραπροϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

...........

Η είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη.

Οι έλεγχοι και εισηγήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2008, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σε 12 επιχειρήσεις και φορείς, συνολικού ύψους 803.600 ευρώ.

www.servitoros.gr

Σχόλια