κάτι μυρίζει στο λιμάνι....

μας καταγγέλουν ψαράδες, βαρκάρηδες, περίοικοι.
Πήγαμε δεν μυρίσαμε τίποτα, μάλλον η βροχή τα ξεπλένει όλα ή φταίει το συνάχι.
Ο λόγος της μυρωδιάς είναι το ότι το αντλιοστάσιο ξεβράζει τα κακά μας
εκεί , που και που.(Μη συχαίνεστε δικά μας είναι)
Επειδή όμως οι δημοτικές εκλογές γίνονται Οκτώβρη ,μετά τα πρωτοβρόχια, όλοι τότε ξεχνάνε και τις μυρωδιές και τα πάντα.

Σχόλια