Συναντηση του Συλλογου Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως -kireas.org με την Δημοτική Αρχή

Την Κυριακή 3 Αυγούστου τετραμελής αντιπροσωπία του kireas.org
συναντήθηκε με το δήμαρχο και 2 μέλη του Δ.Σ. του δήμου Κηρέως. Στην
συνάντηση διαπιστώθηκε σύγκλιση στόχων και στα 3 μεγάλα ζητήματα που
αφορούν το σύλλογο: (1) προστασία του περιβάλλοντος, (2) πολιτιστική
ανάπτυξη και (3) οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Περιβάλλον
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι το θέμα του λιθάνθρακα δεν έχει τελειώσει
και ότι η τοπική κοινωνία δεν θα πρέπει να χαλαρώσει μέχρι να
αποσυρθεί η απορριφτεί οριστικά η αίτηση αδειοδότησης. Εκτιμήθηκε ότι
τα λασπόλογα δημοσιεύματα του γνωστού λιθανθρακικού λόμπυ θα ενταθούν
τους επόμενους μήνες και ίσως υπάρξει προσπάθεια να υπομοχλεύσουν
άλλες πρωτοβουλίες του δήμου. Να υπενθυμίσουμε ότι η αίτηση
αδειοδότησης είναι ενεργότατη και επανεξετάζεται από την ΡΑΕ μετά από
αίτημα του ΥΠΑΝ. Διαπιστώθηκε ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα του
λιθάνθρακα έχει βλάψει και συνεχίζει να βλάπτει σημαντικά τις
οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο δήμο. Tο θέμα του
λιθάνθρακα είναι πρώτιστης προτεραιότητας για το δήμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο επενδυτής προτίθεται να έλθει σε συνεργασία
με εταιρεία που δραστηριοποιείτε στο χώρο του αλουμινίου (ΕΛΒΙΤ) και
να λάβει διερευνητική άδεια για ένα χρόνο για αξιολόγηση της
πιθανότητας εξόρυξης λευκόλιθου. Ο δήμος φέρεται να συμφωνεί κατά
αρχήν μόνο στην υπόγεια εξόρυξη του μεταλλεύματος και είναι αντίθετος
στην ανοιχτή εξόρυξη. Ο σύλλογος kireas.org χαιρετίζει αυτή τη εξέλιξη
αλλά θα αξιολογήσει προσεκτικά την σχετική πρόταση αν και όταν αυτή θα
υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, πριν οριστικοποιήσει την στάση του. Η
προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων θα πρέπει να
εξασφαλιστούν και η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να ανοίγει μια πίσω
πόρτα για το λιθάνθρακα.

Η δημοτική αρχή είναι υπέρ της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από
το Κυμάσι. Ο δήμος είναι ιδιόκτητης του χώρου που καταλαμβάνουν 1.5
δεξαμενές. Οι δεξαμενές είναι σε αχρηστία και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση καυσίμων. Στο παρελθόν ο δήμος είχε
εμπλακεί σε μια πολύχρονη ανεπιτυχή δικαστική διαμάχη για την
απαλλοτρίωση τους. Ο kireas.org με πιθανή συνεργασία του δήμου είναι
στη διαδικασία νέου γύρου νομικών ενεργειών για οριστική απομάκρυνση
τους από τον χώρο.Η εκτενής συζήτηση για θέματα πολιτιστικής και
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής αναβλήθηκε για μια άλλη συνάντηση.
Ο kireas.org ενημερώθηκε για 4 σημαντικά θέματα: (1) η πιθανή
δημιουργία "μαρίνας ξηράς" για το χειμερινή "στάθμευση" και συντήρηση
ιστιοπλοϊκών σκαφών στην θέση Μαυρό-Σουβάλα (πάλαια σκάλα και
εγκαταστάσεις Παπαστρατή) με δυνατότητα να απασχολήσει 300 άτομα. (2)
Ο δήμος εξετάζει τη αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου της περιοχής
για να επιτρέψει την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και υπό όρους
ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής. (3) Ο δήμος ανέσυρε από τα συρτάρια
του μελέτη του 1990 (προγενέστερη αυτών της Ν.Α. και ΥΠΕΧΩΔΕ που
φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας) για την δημιουργία δασικού πάρκου
(δρυμού) στο όρος Κανδήλι και Δέλτα Κηρέως. Ήδη στην περιοχή
κατασκευάζεται περιπατητικό μονοπάτι που θα ενώνει το Κανδήλι με τον
Πυξαριά. (4) Η Γερμανική αρχαιολογική υπηρεσία θα ξεκινήσει το 2009
ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας Κηρίνθου. Ο δήμος υποσχέθηκε ότι θα
πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για να αναδείξει την ιστορική αξία της
περιοχής.

Τέλος επισημάνθηκε από τον kireas.org η ανάγκη για καλύτερη
αστυνόμευση και πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
ασυνειδήτους συμπολίτες μας. Ζητήθηκε από το δήμο να φροντίσει για τον
καθαρισμό των σκουπιδιών κοντά σε δασικές εκτάσεις λόγω του κινδύνου
πυρκαγιών. Η ανταπόκριση ήταν θετική και ο kireas.org περιμένει να
συνοδευθεί από τις ανάλογες ενέργειες. Ο δήμαρχος εξήγησε άτι μετά την
απομάκρυνση του ΧΑΔΑ, το πρόβλημα έχει οξυνθεί λόγω της έλλειψης χώρου
για την απόρριψη μεγάλων οικιακών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, κλπ). Ο
δήμος βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αδείας για την δημιουργίας ενός
τέτοιου χώρου και την δημιουργία κέντρου ανακύκλωσης απορριμμάτων στην
περιοχή. Ο kireas.org χαιρετίζει και επικροτεί και τις δυο
πρωτοβουλίες.

Πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη
Το θέμα του υγειονομικού έλεγχου και διευκόλυνσης της πρόσβασης στην
εκπαίδευση των παιδιών των 50 περίπου μεταναστών Βουλγάρικης
καταγωγής στην περιοχή συζητήθηκε. Ο δήμαρχος έδειξε ιδιαίτερη
ευαισθησία για το θέμα και υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει από τις αρμόδιες
υγειονομικές και εκπαιδευτικές αρχές να λάβουν έγκαιρα τα κατάλληλα
μέτρα.
Έγινε αντιληπτό από την συζήτηση ότι η δημοτική αρχή δεν έχει
μελετήσει επαρκώς και δεν έχει κατανοήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες
των προτάσεων του kireas.org για αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, και
δωρεάν πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίkτυo (WiFi) (βλέπε λεπτομέρειες εδώ).
Ο kireas.org προσφέρθηκε να βοηθήσει στην τεχνική κατανόηση του
θέματος και στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Με λύπη ο kireas.org βλέπει
ότι αυτές οι προτάσεις μας μετά από 4 μήνες δεν έχουν συμπεριληφθεί
στην υπερφορτωμένη ατζέντα της συνεδρίασης του Δ. Σ. της 7ης Αυγούστου
.

Η συνάντηση έληξε σε κλίμα εγκαρδιότητας και με την κοινή πεποίθηση
ότι η καλύτερη συνεργασία είναι εφικτή και επιθυμητή μιας και υπάρχει
σημαντική σύγκλιση στόχων. Καταλήγοντας διαπιστώθηκε η ανάγκη για
περισσότερες και συχνότερες συναντήσεις στο μέλλον. Ο kireas.org
προγραμματίζει σύντομα παρόμοιες συναντήσεις με την αντιπολίτευση στο
δήμο Κηρέως καθώς και τους δημάρχους Νηλέως και Ελυμνίων.

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως -kireas.org

Σχόλια