Ανάθεση της μελέτης για το ΓΠΣ του δήμου Ελυμνίων


  Η Διεύθυνση Χωροταξίας και Οικισμού της Ν.Α. Ευβοίας διακήρυξε το έργο της ανάθεσης μελέτης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Ελυμνίων. Το ύψος της αμοιβής υπολογίζεται στο ποσό των 277.462,05 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή του μελετητικού γραφείου θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σχόλια