ένταξη στον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

    Συστηματικές διαβουλεύσεις του πρώην Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και Βουλευτή Ευβοίας κ. Αναστασίου Λιάσκου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο με τον Υπουργό κ. Αλέξανδρο Κοντό όσο και τον Ειδικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη , είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη στον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) – «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», τριών Δήμων και μίας Κοινότητας της Βόρειας Εύβοιας. 

    Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, ανήκουν πλέον ο Δήμος Ιστιαίας, ο Δήμος Ωρεών, ο Δήμος Αρτεμησίου και η Κοινότητα Λιχάδας, γεγονός που συνεπάγεται τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα. 

Ο κ. Λιάσκος τόνισε την αναγκαιότητα συντονισμού όλων των αρμόδιων φορέων ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης αξιοποίηση αυτής της σημαντικής αναπτυξιακής προοπτικής που προσφέρεται στην περιοχή.   

Σχόλια