Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ισολογισμός Δήμου Ελυμνίων-συνεδρίαση ΔΣ 15-11-2007-τι ειπώθηκε...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 14 /9-11- 2007 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός απόφασης No 163/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :
Απολογισμός -Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γεωργίου Αλέξανδρος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ανδριόλας Ευάγγελος Αντιπρόεδρος » »
Χαντζής Κωνσταντίνος Γραμματέας » »
Βιολίδης Γεώργιος Μέλος » »
Κατσούρας Δημήτριος » » »
Καλκούνης Γεώργιος » » »
Κουκουρίκος Ηλίας » » »
Αναγνώστου Νίκανδρος » » »
Τσιτσικίδης Κων/νος » » »
Φορτοτήρα Ολυμπία » » »
Κομποθανάσης Χρήστος » » »
Ψαρρός Ανέστης » » »
Στέργιου Ιωάννης » » »
Δρόσος Νικόλαος » » »
Κατσίνης
Πορτοκαλίδης Κων/νος » » »
ΑΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρέου Γεώργιος » » »

Στο Δήμο Ελυμνίων και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας , σήμερα την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2007 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. πρωτ 5425/1-11-2007 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ.(Ν. 3463/2006)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Ελυμνίων και ως ειδικός γραμματέας ο δημοτικός υπάλληλος Στέργιου Γεώργιος. .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κουτρουμπής Ευθύμιος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 11071), εκπρόσωπος του οικονομικού συμβούλου «Αναβάθμιση Ολοκληρωμένες λύσεις Ο.Ε» , ο Λογιστής του Δήμου κ. Σκουμπρής Αργύριος και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, σ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 η Δημαρχιακή του Δήμου σε συνεδρίαση της εξέτασε α) τα στοιχεία του απολογισμού οικονομικού έτους 2006 που υποβλήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου β) τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.4.1.501 ΠΔ 315/29.12.1999) και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2006. Παρακαλώ όπως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σήμερα για πρώτη φορά συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός - Απολογισμός του έτους 2006, δηλαδή μιας οικονομικής διαχείρισης που αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και καλούμαστε εμείς να εγκρίνουμε ή να καταψηφίσουμε μια διαχείριση στην οποία δεν είχαμε καμία εμπλοκή.
Είχαμε δεσμευθεί από τις πρώτες ημέρες που αναλάβαμε τον Δήμο να αναθέσουμε σε ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν τα οικονομικά του Δήμου μας για το έτος 2006 και το κάναμε πράξη με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έτσι οι ορκωτοί λογιστές που ανέλαβαν να συντάξουν τον Ισολογισμό-Απολογισμό, μετά από μια πολύ δύσκολη εργασία συνέταξαν τον Ισολογισμό - Απολογισμό του έτους 2006 τον οποίο μας παρέδωσαν, όπως επίσης μας παρέδωσαν και την έκθεση ελέγχου για την διαχειριστική περίοδο από 1 -1 -2006 έως και 31-12-2006.
Από την ανάγνωση και μόνο του Ισολογισμού-Απολογισμού φαίνεται ξεκάθαρα η κακή και σπάταλη διαχείριση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές ύψους 1.715.617€ όταν τα έσοδα του Δήμου μας είναι περίπου 1.500.000€ εκ των οποίων 1.110.000€ αναλογούν στην μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού. Πέραν αυτών υπάρχουν δάνεια ύψους 1.086.250€ και 450.000€ οι οφειλές της ΔΕΠΑΛ. Δηλαδή ένα άνοιγμα περίπου 3.300.000€.Πλέον των απαιτήσεων για τις οποίες έχουν εγερθεί αγωγές ενώπιον των Δικαστηρίων(π.χ Σταθαράς Αθανάσιος με ποσό 239.000€).
Και ερωτώ: πως είναι δυνατόν να πληρωθούν αυτές οι οφειλές με 400.000€;
Ο Δήμος δεν έχει τις τρέχουσες λειτουργικές του δαπάνες, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε απολύτως; Εσείς διαδίδεται ότι αφήσατε έργο. Πιο έργο; Ότι κάνατε είναι απλήρωτο και καλούμαστε εμείς σήμερα να πληρώσουμε. Τι πληρώσατε; Πληρώσατε π.χ. το 5X5 της Δάφνης; Το τοιχίο Κεχριών στο γήπεδο; Τα φωτιστικά της πλατείας Ροβιών; Την συναυλία Ρασούλη; Την Άννα Μπιθικώτση; Τι να πρωτοθυμηθώ!
Θέλω επίσης να επισημάνω το έλλειμμα στις επιχορηγήσεις του παιδικού σταθμού και των σχολείων. Για τον παιδικό σταθμό οι επιχορηγήσεις για τη χρήση του 2006 ανήλθαν (και εισπράχθηκαν) στο ποσό των 120.944€, εκταμιεύθηκαν 69.522€ και παρέμειναν προς απόδοση 51.422€, τα οποία δεν υπήρχαν στο ταμείο μέχρι 31-12-2006. Που πήγαν; Επίσης το ίδιο συνέβη και στα στοιχεία. Σύνολο επιχορηγήσεων 111.652€. Εκταμιεύθηκαν 55.826€ και παρέμειναν προς απόδοση 55.826€, τα οποία δεν υπήρχαν στο ταμείο μέχρι 31-12-2006. Που πήγαν;
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου μας όπως αντιλαμβάνεσθε είναι τραγική και έχετε σοβαρές ευθύνες γι' αυτό. Τι θα γίνει; σας ερωτώ. Που θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρωθούν οι διάφοροι πιστωτές;
Αντί να ζητήσετε συγνώμη έρχεσθε εδώ σήμερα και προσπαθείτε να μας πείτε ιστορίες και θεωρίες που υποτιμούν την κοινή λογική.
Είχατε δεθεί με την "καρέκλα" και στην προσπάθεια σας να παραμείνετε σε αυτή ισοπεδώσατε τα πάντα.
Είσαστε υπεύθυνος και υπόλογος. Επειδή όμως ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργήσει προτείνω να εγκρίνουμε τον Ισολογισμό - Απολογισμό του 2006 όσον αφορά την λογιστική απεικόνιση. Επιφυλασσόμεθα όμως όσον αφορά την διαχείριση, (δαπάνες - οφειλές κ.λ.π.)

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι μια τυπική διαδικασία που προβλέπεται από τον Δ.Κ.Κ. Μια διαδικασία επικύρωσης της Οικονομικής Διαχείρισης του 2006. Τα προς έγκριση οικονομικά στοιχεία στο σύνολο τους διέπονται από μια σύννομη διαφάνεια, αφού έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες και τυπικές διαδικασίες. Εξάλλου το σύνολο των χρηματικών ενταλμάτων έχουν την σύμφωνη γνώμη του Επίτροπου, ο οποίος είναι τοποτηρητής της νομιμότητας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης.
Επειδή παρ' όλα αυτά θα καταψηφίσω, θεωρώ υποχρέωση μου να δικαιο-λογήσω το αρνητικό της ψήφου μου.
Η οικονομική διαχείριση του 2006, όπως μας παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί μερική διαχείριση του 2006.
Η συνολική διαχείριση του 2006 είναι αυτή που καταγράφεται στον προϋπολογισμό και που παρουσιάζει άνοιγμα 3,5 εκατομ. Ευρώ (1,2 δις δρχ). Είναι αυτή για την οποία έχουν ακουστεί και καταγραφεί καταγγελτικοί λόγοι συμβούλων, Προέδρου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Επιχειρήσεων και τέλος του Δημάρχου.
Στην πλειονότητα υπάρχει μια γενική καταδίκη αυτής της οικονομικής πολιτικής και διαχείρισης, που οδήγησε τον Δήμο Ελυμνίων στο χείλος της καταστροφής. Τι παρέδωσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή; Ένα Δήμο υπερχρεωμένο, οικονομικά ανίσχυρο, ανήμπορο να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Μετέτρεψαν ένα Δήμο στα πρότυπα του κακού επιχειρηματία, εξαπάτησαν εργολάβους, επιχειρηματίες, προμηθευτές, εμπόρους, εργαζόμενους. Χρωστάμε παντού. Αυτή την απαράδεκτα χαώδη κατάσταση, το χρέος των 3,5 εκατομ. ευρώ προς πάσα κατεύθυνση, αυτή καταψηφίζω σήμερα.
Διαχειρίστηκαν την εξαετία 2000-2006, 15,5 εκατομ. ευρώ όπως οι ίδιοι δήλωσαν στην Λαϊκή Συνέλευση του Μαΐου 2006. Πριν την συνένωση των Δήμων συνολικά τα ετήσια έσοδα του Δήμου Λίμνης και των Κοινοτήτων που συνενώθηκαν δεν ξεπερνούσαν τα 300 εκατομ. Δρχ.
Με αναγωγή σε εξαετία θα έπαιρναν περίπου 2 δις. Αυτοί διαχειρίστηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα 5,2 δις δρχ. Τι έγιναν τόσα χρήματα; Τα κτίρια της Εφορίας και του Δημαρχείου απλήρωτα. Οι λογαριασμοί της Δ.Ε.Η. φούσκωσαν με τα αναδρομικά με τα οποία τόσος λόγος έγινε. Κέρδισαν λέγανε στα δικαστήρια την Δ.Ε.Η.. Η Δ.Ε.Η. λέγανε θα πλήρωνε, γιατί απ' αυτή διεκδικούσαν. Τελικά η Δ.Ε.Η. έστειλε τον λογαριασμό στους δημότες μας.
Αυτή την Οικονομική Διαχείριση αγαπητοί συνάδελφοι καταψηφίζω.
Και επειδή κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, έρχονται ευρύτερες συνενώσεις, έρχεται ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ν° 2, όσο είναι νωρίς, ας καθίσουμε να συζητήσουμε τι πραγματικά συμφέρει τον Δήμο μας και κατ' επέκταση τους δημότες μας. Να παραμερίσουμε προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές σκοπιμότητες. Να παραμερίσουμε τοπικιστικές μικρότητες και ας προβλέψουμε το μέλλον.
Είναι καιρός να απαγκιστρωθούμε από τον πονηρό διαχωρισμό, αυτόν της βορειοκεντρικής Εύβοιας.
Ας οραματισθούμε ένα Δήμο, Δυνατό και όχι ΕΠΑΙΤΗ, ένα Δήμο με φωνή που θα εισακούγεται, ένα Δήμο που θα απλώνεται στα παράλια του Β. Ευβοϊκού κόλπου, ένα Δήμο που θα αρχίζει από τη Λίμνη και θα τελειώνει στη Λιχάδα».

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για το έλλειμμα που παρουσιάστηκε στις επιχορηγήσεις των σχολείων και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
Έχει γίνει κακή διαχείριση και θέλω να αποδοθούν ευθύνες.
Καταψηφίζω τον ισολογισμό -απολογισμό του έτους 2006.

ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ: «Προεκλογικά είχαμε δεσμευθεί για πολλά πράγματα στους συμπατριώτες μας. Η κατάσταση που μας παρουσιάζεται μέσα από την εικόνα του ισολογισμού είναι απογοητευτική.
Δεν πρόκειται όμως να κάνουμε υποχωρήσεις, πρέπει να μείνουμε στις υποσχέσεις μας».
ΤΣΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: «Εδώ και τριάντα (30) χρόνια είμαι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εικόνα του Δήμου είναι κόκκινη. Σε λίγο διάστημα προβλέπω ότι τα καλύτερα οικόπεδα θα βγουν στον πλειστηριασμό1. Υπάρχουν ακόμη εργολάβοι που δεν έχουν κόψει τιμολόγια για να μην πληρώσουν το Φ.Π.Α. μέχρις ότου δικαιωθούν από τα δικαστήρια.
Τα χρήματα των επιχορηγήσεων για τα σχολεία και το δημοτικό παιδικό σταθμό δόθηκαν για πληρωμή εργολάβων και προμηθειών.
Πρέπει να σωθεί ο Δήμος Ελυμνίων, από την καταστροφή που έχει περιέλθει.
Προτείνω την ψήφιση του ισολογισμού σύμφωνα με τις προτάσεις του κ. Δημάρχου».

ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ: «Εγκρίνω τον ισολογισμό χρήσεως του 2006 του Δήμου
Ελυμνίων με τις εξής παρατηρήσεις:
Με την πρόσκληση για την συζήτηση του ισολογισμού θα έπρεπε να μας είχε επιδοθεί και η σχετική εισηγητική έκθεση των ορκωτών.
Σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ύψους 1.605.000€, έχω να παρατηρήσω ότι το μεγαλύτερο ποσό καλύφθηκε από τα διαθέσιμα 343.588€, από τους ανείσπρακτους φόρους του 2006, φόρος 2% επί των καταστημάτων, έσοδα από τη Δ.Ε.Η. παρελθόντων οικονομικών ετών ποσού 420.000€.
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ' όψιν ότι για το έτος 2007 ήταν εξασφαλισμένες επιδοτήσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ. για το έκτακτο προσωπικό ποσού 460.000€.
Επίσης θέλω να μνημονεύσω τις έκτακτες ανάγκες που εκλήθη να αντιμετωπίσει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, καταστροφή των υποδομών στις παραλίες, ιδιαιτέρως στη Λίμνη από τους έντονους κυματισμούς.
Παράλληλα προετοιμάσαμε το Δήμο με τις σχετικές μελέτες για την ένταξη έργων σε επιχειρησιακά προγράμματα ΟΠΠΑΧ - Π.Ε.Π. - Νομαρχιακά και Εθνικά ύψους 10.000.000€, τα οποία και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Επίσης με έμφαση τονίζω ότι οι κρατικές ενισχύσεις στους Καποδιστριακούς δήμους είναι δυσανάλογες με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών».

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Το σημερινό θέμα συζήτησης του Απολογισμού -Ισολογισμού έτους 2006 του Δήμου μας είναι ένα θέμα ξεχωριστής σημασίας, διότι μέσα απ' αυτόν αναλύεται η οικονομική κίνηση του Δήμου όχι μόνο για το έτος 2006 αλλά και για τα προηγούμενα έτη. Για να εκτίμηση όμως κανείς την οικονομική κατάσταση δεν αρκεί μόνο η μελέτη των οικονομικών στοιχείων αλλά και άλλοι παράμετροι όπως οι άμεσες ανάγκες - παρεμβάσεις που καλείται κάθε φορά να αντιμετωπίσει η εκάστοτε δημοτική αρχή και κυρίως η παραγωγή έργου που τόση ανάγκη είχε και έχει ο Δήμος μας μιας και είχε σημαντική υστέρηση.
Ουσιαστικά πρόκειται για έναν απολογισμό που έχει να κάνει με την οκταετή διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και επειδή κύρια και κύριοι συνάδελφοι αρκετοί από μας υπηρετούμε χρόνια τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και τα αντιμετώπισε με αμεσότητα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Για να αναθερμάνω την μνήμη ορισμένων αναφέρω ορισμένα απ' αυτά, το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας σ' όλο τον Δήμο Ελυμνίων, οι αποκαταστάσεις στον κριπιδότοιχο της παραλίας της Λίμνης, οι εκχιονισμοί των εσωτερικών και εξωτερικών οδικών δικτύων του Δήμου από τις παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων ετών, η αποκατάσταση όλου του αγροτικού δικτύου του Δήμου μας που υπέστη τεράστιες ζημίες από τις θεομηνίες και πολλά άλλα τα οποία δεν κρίνω σκόπιμο να κάνω εκτενή αναφορά στην παρούσα στιγμή.
Είμαι όμως υποχρεωμένος να κάνω αναφορά στα μεγάλα έργα που ένταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά όπως Γ! ΚΠΣ, ΠΕΠ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΤΑ έργα σημαντικά που ενισχύουν τον αναπτυξιακό τροχό του Δήμου μας. Χωρίς να υπάρχουν υποστηρικτικές μελέτες κινηθήκαμε με γρήγορους ρυθμούς όπως οφείλαμε να πράξουμε γιατί ήταν για μας δέσμευση απέναντι στο λαό του Δήμου των Ελυμνίων. Αναθέσαμε πλήθος μελετών σε ιδιωτικά γραφεία μέσα απ' τις προβλεπόμενες διαδικασίες μιας και οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) αδυνατούσαν να συντάξουν. Μελέτες που κόστισαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα κόστος που δεν ήταν επιτρεπτό όπως γνωρίζετε να καλυφθεί από την χρηματοδότηση των έργων πάρα μόνον από ιδίους πόρους.
Ένα άλλο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η ανεργία. Ως Δημοτική Αρχή διεκδικήσαμε και κερδίσαμε πλήθος επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία ανακούφισαν τους άνεργους συνδημότες μας και ενίσχυσαν την τοπική οικονομία.
Στην συνέχεια θέλω να κάνω μια αναφορά στα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στον ισολογισμό-απολογισμό έτους 2006. Για να έχει κανείς σαφή εικόνα των υποχρεώσεων πρέπει να λάβει υπ' όψη του α) το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2006 που ήταν 218.259 € β) τα οφειλόμενα ανταποδοτικά τέλη από την ΔΕΗ για το τελευταίο δίμηνο του 2006 ποσό 120.000 € γ) η επιδότηση των ανέργων της ΒΙΟΜΑΓΝ για το 2006 ποσό 110.000 € δ) την εξασφαλισμένη πίστωση του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου Ασφαλτόστρωση του δρόμου Κατούνια - Γαλατάκη ποσού 100.000 € ε) την στέρηση του ποσού των 240.000 € από την ΔΕΗ και στ) το οικονομικό όφελος του Δήμου για το έτος 2007 από την επιδότηση του προγράμματος απασχόλησης των ανέργων της ΒΙΟΜΑΓΝ ποσό που ανέρχεται στις 210.000 €. Αν τα ποσά αυτά τα αθροίσουμε κύριοι συνάδελφοι και τα αφαιρέσουμε από τις υποχρεώσεις τότε θα προκύψει το πραγματικό μέγεθος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου το οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς.
Τελειώνοντας θέλω να πιστεύω ότι μετά από την αποψινή συζήτηση θα πειστούν ορισμένοι συνάδελφοι για την πραγματική οικονομική κατάσταση και θα πάψουν να ρίχνουν λάσπη και να συκοφαντούν την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας και είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία την οποία υπηρετούμε όταν αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και απαιτούμε. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση μου εγκρίνω τον Απολογισμό - Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του από 1/1/2006 έως και 31/12/2006.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις γνώμες των δημοτικών συμβούλων ,που έχουν ως εξής:

Γεωργίου Αλέξανδρος- Βιολίδης Γεώργιος- Κατσούρας Δημήτριος-Καλκούνης Γεώργιος-Κουκουρίκος Ηλίας-Αναγνώστου Νίκανδρος-Τσιτσικίδης Κων/νος-Χαντζής Κων/νος-Φορτοτήρα Ολυμττία-Κομττοθανάσης Χρήστος= Εγκρίνουμε τον Ισολογισμό - Απολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006 όσον αφορά την λογιστική απεικόνιση. Επιφυλασσόμεθα όμως όσον αφορά την διαχείριση, (δαπάνες -οφειλές κ.λ.π.)

Ψαρρός Ανέστης-Στεργίου Ιωάννης -Ανδριόλας Ευάγγελος -Δρόσος Νικόλαος= Εγκρίνουμε τον Ισολογισμό - Απολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006 ,όπως έχει

Κατσίνης Δημήτριος-Πορτοκαλίδης Κων/νος = Καταψηφίζουμε τον Ισολογισμό - Απολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αποφασίζει

εγκρίνει τον Ισολογισμό - Απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2006


Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Γεωργίου Αλέξανδρος Ανδριόλας Ευάγγελος Χαντζής Κων/νος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό. Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα. Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα. Τι να κάνουμε λοιπόν; Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό. Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε. Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν. Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτ

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

IN   MEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας... Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια. Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου. Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής… Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορο

βαρκάδα στο Καντήλι,μόνο 5000 ευρώ!

«Σύλληψη ημεδαπών ατόμων για παράβαση διατάξεων των περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα» Σε διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε σήμερα την 25-04-2020 ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης Ευβοίας σε βάρος δύο ατόμων τα οποία παραβίασαν τα περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα, που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID – 19. Συγκεκριμένα, ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής με δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες να πλέει στην περιοχή Β. Ευβοϊκού στην θέση ΚΑΝΤΗΛΙ από το Πλωτό Περιπολικό Μέσο του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης, το οποίο διενεργούσε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα ανωτέρω άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Ο Λιμενοσταθμάρχης Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος