ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008 ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ
Βόρειας Εύβοιας αφού ξεπεράστηκαν, ύστερα από συνεχείς
προσπάθειες του Προέδρου του «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κ. Γιάννη Καπόλου και των μελών του
Διοικητικού του Συμβουλίου τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

΄Ηδη εξασφαλίστηκε πίστωση 200.000,00 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών (Υφυπουργό κ. Νάκο) για την κάλυψη των πρώτων εξόδων
λειτουργίας του ΧΥΤΑ ενώ δρομολογήθηκε η διαδικασία της εναλλακτικής
διαχείρισης των απορριμμάτων (Ανακύκλωση).

Η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ σηματοδοτεί το κλείσιμο των επτά
(7) ανεξέλεγκτων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που
βρίσκονται στο πανέμορφο πευκοδάσος της Βόρειας Εύβοιας που εκτός
από την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκαλούν, αποτελούν και
την πηγή κινδύνου για πυρκαγιές λόγω της περιόδου που διανύουμε με τις
υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Πρόεδρος
του ΦΟΡΕΑ ΧΥΤΑ
Καπόλος Γιάννης- Δήμαρχος Ιστιαίας

Σχόλια