Επιτροπή ελέγχου των Δράσεων Πυροπροστασίας

Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου
συστήθηκε, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, επιτροπή για τον έλεγχο των
δράσεων Πυροπροστασίας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου και της
αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων που έλαβαν οι ΟΤΑ Α' Βαθμού για την
υλοποίηση των δράσεων αυτών. Την επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας αποτελούν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Αθανάσιος
Σκορδάς, ο Περιφερειακός Διοικητής Στερεάς Ελλάδας του Πυροσβεστικού
Σώματος αντιπύραρχος κ. Ιωάννης Φλώρος και ο Επιθεωρητής Δασών της
Περιφέρειας κ. Ευθύμιος Αποστολόπουλος.

Η χρηματοδότηση, για δράσεις πυροπροστασίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
καθώς και των Αναπτυξιακών Συνδέσμων της Χώρας για το 2008, ανήλθε στο
ποσό των 32.042.000 Ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 45% σε σχέση με το 2007
(22 εκ. ευρώ). Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν την υποχρέωση, μεταξύ
άλλων, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση
προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, για τη μείωση του
κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα,
Χ.Α.Δ.Α., κατασκηνώσεις, κλπ.) που ανήκουν στους ΟΤΑ, για καθαρισμούς
ρεμάτων, καθώς και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της
βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις. Μάλιστα, το
ανωτέρω ποσό θα πρέπει να προστεθεί στις χρηματοδοτήσεις έργων που
άπτονται της πυροπροστασίας της Χώρας από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ποσό που διατέθηκε για τις δράσεις Πυροπροστασίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας είναι 3.533.800 Ευρώ και κατανέμεται ανά νομό ως εξής:
Νομός Βοιωτίας 707.000 Ευρώ, Νομός Εύβοιας 1.212.600 Ευρώ, Νομός
Ευρυτανίας 347.200 Ευρώ, Νομός Φθιώτιδας 887.600 Ευρώ και Νομός
Φωκίδας 379.400 Ευρώ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της απορρόφησης των
χρηματοδοτήσεων και η διερεύνηση της αξιοποίησης των απορροφηθέντων
κονδυλίων για την ενίσχυση της πυροπροστασίας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμία 18-06-08

Σχόλια