Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα επιστολή Κεδίκογλου προς τον Νομάρχη Εύβοιας για το αρδευτικό δίκτυο Μαντουδίου


«Εξαιρετικά δαπανηρές και προσβλητικές του περιβάλλοντος λόγω της επίδρασης τους στην μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα οι αρδεύσεις μέσω γεωτρήσεων.»

Επανέρχεται ο βουλευτής, Σίμος Κεδίκογλου στο έργο του αρδευτικού δικτύου Μαντουδίου, που  έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και για το οποίο στις 13 Μαΐου είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον δήμαρχο Κηρέως κ. Ενωτιάδη, υπογραμμίζοντας, ότι είναι απαραίτητο στη μελέτη άρδευσης  να ληφθούν υπ' όψιν οι υφιστάμενες λίμνες του Κακάβου και του Παρασκευοράματος.

Ο κ. Κεδίκογλου είχε επισημάνει στον κ. Ενωτιάδη, ότι το αίτημά του για τη διενέργεια γεωτρήσεων αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, αν δεν απορρίπτεται από τους αρμόδιους, καθώς η Ε.Ε απορρίπτει τις γεωτρήσεις και για λόγους υγείας και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Είχε δε απευθύνει τη σύσταση να χρησιμοποιηθούν τα νερά των υπαρχουσών λιμνών, των άλλοτε εξορύξεων μεταλλεύματος.

Ο κ. Κεδίκογλου με νέα επιστολή του, αυτή τη φορά προς τον νομάρχη Εύβοιας, κ. Μπουραντά  εφιστά την προσοχή για το ενδεχόμενο αλλαγής αποφάσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για  το λόγο αυτό ζητά να ενημερωθούν σχετικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες, προκειμένου όταν φέρει προς συζήτηση το θέμα στη Βουλή να κατατεθούν συγκεκριμένες απόψεις, προκειμένου να επιταχύνουν για να προλάβουν την απορρόφηση των πιστώσεων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.   

Στην εν λόγω επιστολή του ο βουλευτής   υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά, ότι αρδεύσεις μέσω γεωτρήσεων είναι εξαιρετικά δαπανηρές και προσβλητικές του περιβάλλοντος λόγω της επίδρασης τους στην μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα  και  κάνει λόγο για « έλλειψη στοιχειώδους ενδιαφέροντος για τα συμφέροντα και την οικονομική κατάσταση των αγροτοεργατών και κατοίκων όλης της περιοχής» από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώντας αδιανόητο ο δήμος Κηρέως να μην έχει ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες σχετικά με τις λίμνες Κακάβου και Παρασκευορέματος.

Ζητά, επίσης, από τον κ. Μπουραντά , να μεριμνήσει για την τροποποίηση των εργασιών, ώστε ο κάμπος να αρδευθεί με ελάχιστη άντληση (μια αντλία σε κάθε λίμνη) και περαιτέρω με βαρύτητα.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεδίκογλου λόγω της υψηλής πίεσης μπορεί να κατασκευασθεί με μικρό κόστος δίκτυο άρδευσης, που να διέρχεται από όλα τα κτήματα με κρουνό παροχέτευσης και μετρητές στο καθένα και ο καθένας αγρότης, όποτε επιθυμεί να ανοίγει το κρουνό του κτήματος του και να ποτίζει.

Πιο αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του κ. Κεδίκογλου προς τον νομάρχη Εύβοιας κ. Μπουραντά έχει ως εξής:

    «  Όπως καλύτερα γνωρίζετε από μένα στο Περιφερειακό πρόγραμμα έχει ενταχθεί το αρδευτικό έργο του Μαντουδίου, για το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, να έχει αναδειχθεί ανάδοχος και κανονικώς το έργο πρέπει να εκτελείται.

      Από φυσικό ενδιαφέρον αλλά και από ενόχληση συμπατριωτών μας της περιοχής εζήτησαμε στοιχεία από την Διευθύνουσα υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα από τον κ. Νίκο Κατσιώνη και πληροφορήθηκα ότι το έργο συνίσταται στην κατασκευή δικτύου αρδεύσεως και ότι τα προς άρδευσιν απαιτούμενα ύδατα θα ληφθούν από γεωτρήσεις υφιστάμενες πιθανώς και νέες και ακόμη επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατέλθει σημαντικά, ίσως και επικίνδυνα, προβλέπεται κατασκευή φράγματος ανάσχεσης στον Κηρέα και παροχέτευση από τον ποταμό τους χειμερινούς μήνες με άντληση ή χωρίς (αυτό δεν διευκρινίστηκε) για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα δια των γεωτρήσεων δηλαδή τα νερά θα διοχετευθούν το χειμώνα στις γεωτρήσεις και το καλοκαίρι θα αντληθούν.

      Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αρδεύσεις μέσω γεωτρήσεων είναι εξαιρετικά δαπανηρές και προσβλητικές του περιβάλλοντος λόγω της επίδρασης τους στην μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

       Τόσο εγώ όσο και οι συμπατριώτες μας που μου έθεσαν το θέμα εκπλαγήκαμε για τον τρόπο της υδροληψίας και κατ΄ επέκταση το αρδευτικό δίκτυο. Επελέγη τρόπος υδροληψίας, χωρίς κατά το μάλλον ευθύνη των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όμως με τεράστια ευθύνη των αρμοδίων δήμων, που η αποχή τους από την απόφαση της υδροληψίας αν δεν οφείλεται σε επιπολαιότητα τότε οφείλεται και είναι μνημείο αδιαφορίας και αβελτηρίας, περί τα κοινά, είναι μνημείο ωχαδελφισμού και έλλειψη στοιχειώδους ενδιαφέροντος για τα συμφέροντα και την οικονομική κατάσταση των αγροτοεργατών και κατοίκων όλης της περιοχής.

      Τούτο δε διότι στους χώρους των πρώην μεταλλείων έχουν δημιουργηθεί λίμνες οι οποίες περιέχουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με κυριότερες τις λίμνες του Κακάβου και του Παρασκευορέματος. Αμφότερες ευρίσκονται σε υψόμετρο που εξασφαλίζει ροή δια της βαρύτητας, με υψηλότερη αυτή του Κακάβου. Τα ύδατα των λιμνών προέρχονται από υπόγεια ύδατα που απεκαλύφθησαν κατά την εκμετάλλευση του μεταλλεύματος και βρόχινα από τις λεκάνες απορροής. Σήμερα οι λεκάνες απορροής μπορούν να αυξηθούν με κάποια μικρά έργα για να έχουμε μεγαλύτερη συλλογή ομβρίων. Για την αποφυγή υπέρμετρης πληρότητας τα ύδατα και των δύο λιμνών απάγονται, μέσω στοάς υπερχείλισης, κατευθυνόμενα σε παρακείμενα ρεύματα. Είναι αυτονόητο ότι αν οι υπερχειλίσεις αυτές κλείσουν και κατασκευασθούν άλλες υψηλότερα μπορούμε να έχουμε πρόσθετα εκατομμύρια κυβικά υδάτων.

      Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για την τροποποίηση των εργασιών ώστε ο κάμπος να αρδευθεί με ελάχιστη άντληση (μια αντλία σε κάθε λίμνη) και περαιτέρω με βαρύτητα. Λόγω της υψηλής πίεσης μπορεί να κατασκευασθεί με μικρό κόστος δίκτυο άρδευσης που να διέρχεται από όλα τα κτήματα με κρουνό παροχέτευσης και μετρητές στο καθένα και ο καθένας αγρότης, όποτε επιθυμεί να ανοίγει το κρουνό του κτήματος του και να ποτίζει.

      Σας απευθύνω την παρούσα ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες σας να είναι πλήρως ενήμερες και όταν σύντομα φέρω το θέμα στην Βουλή και σας ζητηθούν πληροφορίες να έχετε συγκεκριμένες απόψεις διότι θεωρώ περισσότερο από βέβαιο ότι θα χρειασθούν αλλαγές αποφάσεων και γραφειοκρατικές διαδικασίες και ως εκ τούτου πρέπει να επιταχύνουμε ώστε να προλάβουμε την απορρόφηση των πιστώσεων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

      Προσωπικώς θεωρούσα αδιανόητο ο δήμος Κηρέως να μην έχει ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες σχετικά με τις λίμνες Κακάβου και Παρασκευορέματος και είχα απευθύνει την συνημμένη επιστολή την 13.5.2008.»

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …