Επιστολή Σίμου Κεδίκογλου προς τον Δήμαρχο Κηρέως

Προτείνει την χρησιμοποίηση των λιμνών Κάκαβου και Παρασκευορέματος

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Κηρέως, Πρόδρομο Ενωτιάδη απέστειλε ο
βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου, απαντώντας σε αίτημα του Δημάρχου
αναφορικά με τη χορήγηση πιστώσεων για τη διενέργεια γεωτρήσεων και
την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων.

Ο κ. Κεδίκογλου επισημαίνει την αρνητική θέση ως προς τις γεωτρήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικούς λόγους και την αναγκαιότητα
και για λόγους περιβάλλοντος, αλλά κυρίως οικονομίας, ( του κόστους
άρδευσης) χρησιμοποίησης των λιμνών Κάκαβου και Παρασκευορέματος που
προέκυψαν από τις εξορύξεις.

Στην επιστολή του, η οποία κοινοποιείται προς τον Νομάρχη Εύβοιας και
τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο κ. Κεδίκογλου υπογραμμίζει τα εξής:

«Το αίτημά σας για τη διενέργεια γεωτρήσεων αντιμετωπίζεται με
σκεπτικισμό αν δεν απορρίπτεται από τους αρμόδιους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
απορρίπτει τις γεωτρήσεις και για λόγους υγείας, αλλά και προστασίας
του περιβάλλοντος (οικοσύστημα). Ευνοούνται οι λιμνοδεξαμενές και τα
ανάλογα δίκτυα.

Σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε τα νερά των υπαρχουσών λιμνών Κάκαβου
και Παρασκευορέματος, των άλλοτε εξορύξεων μεταλλεύματος.

Κατά πληροφορίες μου, αν η υπερχείλιση των λιμνών από τη στάθμη που
είναι τώρα ανέλθει και ταυτόχρονα γίνουν κάποιες μικρές διώρυγες
εμπλουτισμού από παραπλήσιες λεκάνες και ρεύματα, ( ο Κηρέας είναι
δίπλα στο Παρασκευόρεμα) θα έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες ικανές για
όλο τον κάμπο.

Τα νερά αυτά ως επιφανειακά είναι αρίστης ποιότητας απαλλαγμένα από
σκληρότητα και α μεν χρησιμοποιηθούν προς άρδευση θα διοχετευθούν ως
έχουν, αν δε προς πόση θα περάσουν από ένα μικρό διυλιστήριο και
χλωρίωση.

Θέλω να πιστεύω ότι η μελέτη του αρδευτικού δικτύου που είναι
ενταγμένο στο ΠΕΠ έχει λάβει υπ' όψιν της, τις λίμνες αυτές. Η
αξιοποίηση λιμνών ευνοείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νερά των
οποίων μπορούν να κυλήσουν με βαρύτητα και σίφωνες και μικρή δαπάνη
για ενέργεια Είναι γνωστό το μεγάλο κόστος των αντλήσεων. Σήμερα
υπάρχουν τέλεια πλωτά και υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα. Το νερό
αντλούμενο θα διοχετευθεί σε κάποια κορυφή ( οι λίμνες είναι σε
κορυφή, γεγονός που αποτελεί μέγα πλεονέκτημα) που θα προβλέπει η
μελέτη και από εκεί με ένα άλλο υπόγειο δίκτυο με σωλήνες θα κατέλθει
στα χωράφια με βαρύτητα. Σε κάθε χωράφι μπορεί να υπάρχει μια
διακλάδωση ακόμη και μετρητής κατανάλωσης. Γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος
υπάρχει δίπλα από τις παλιές εγκαταστάσεις των μεταλλείων. Ενδιάμεση
μεγάλη δεξαμενή μέλλον δεν θα χρειασθεί.

Το ιδιοκτησιακό θέμα νομίζω είναι λυμένο. Αυτές τώρα πρέπει να ανήκουν
στο Δημόσιο.

Είναι προφανές ότι κάθε μελέτη άρδευσης πρέπει να λάβει υπ' όψιν της
τις υφιστάμενες λίμνες ακόμη δε και για καλλιέργειες πρέπει να ληφθούν
υπ' όψιν οι εκτεταμένες εκτάσεις των άλλοτε μεταλλείων. Σήμερα
εκτάσεις επίπεδες και μάλλον γόνιμα εδάφη.

Αναμένω τις αποφάσεις σας»

Σχόλια