σύσκεψη Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών

Μια σημαντική σύσκεψη έγινε στη Λίμνη στις 27/3/08 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας –αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λίμνης.

Τη σύσκεψη προκάλεσε το τοπικό τμήμα της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών και πήραν μέρος :

Η προϊσταμένη αρχαιολόγος της ΙΑ΄Ε.Π.Κ.Α Ευβοίας Κα Ροζίνα Κολώνια

Ο εκπρόσωπος της 23ης Ε.Β.Α Ευβοίας αρχαιολόγος Κος Άγγελος Ριτσώνης

Εκπρόσωπος της Νομαρχίας Κος Αγγέλου Παντελής

Εκπρόσωποι του Δήμου Ελυμνίων Κ.Κ Καλκούνης Γ-Νίκανδρος Ν.

Εκπρόσωπος του περ.συλλόγου ΄Μακιστος ΄Κος Γαρυφάλλου Νίκος

Ο πρόεδρος παραρτήματος Ε.Ε.Σ Κος Αλεξίου Δημήτρης –Ο έφορος Κος Αποστόλου Δημήτρης – Η γραμματέας Κα Περιφάνου Γιώτα-Δαϋιδούλα.

Το θέμα της σύσκεψης ήταν : Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Παναγίτσας της Λίμνης.

Από πλευράς Δ.Σ του τμήματος επισημάνθηκε η μεγάλη σημασία του εγχειρήματος της ανασκαφής και των ¨θησαυρών ¨που αναμένονται να αποκαλυφθούν.

Έγινε μια μικρή αναφορά στο Ιστορικό των άτυπων ,αλλά και συστηματικών ανασκαφών του παρελθόντος μέχρι και τη δεκαετία του ΄60 από το διαπρεπή αρχαιολόγο Κ Μανώλη Χατζηδάκη. Επισημάνθηκε η σοβαρότητα της σύσκεψης αυτής και των προσδοκιών που υπάρχουν στους κατοίκους της πόλης ,για την ανάδειξη των μνημείων και της αξιοποίησης αυτών σε όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η παρευρισκόμενη προϊστάμενος της ΙΑ΄ Ε.Π.Κ.Α έκανε γενική ενημέρωση και περιέγραψε την όλη ΄επιχείρηση ΄ και τη κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά το πέρας των ανασκαφών. Προσφέρθηκε να δώσει επεξηγηματικά και άλλα στοιχεία σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, μετά από σχετικό έγγραφη αναφορά του Τ.Τ της Ε.Ε.Σ.

Ο αρχαιολόγος συντοπίτης μας Κος Άγγελος Ριτσώνης ,που πρόσφατα διεξήγαγε ανασκαφική έρευνα και συντήρηση των μωσαϊκών δαπέδων (ιχθύων λκ.λ.π) εντός του οικίσκου –εκκλησιδίου –της παναγίτσας παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε :

Στη σχεδιαστική αναπαράσταση των ευρημάτων- στη κατασκευή κατατοπιστικής μακέτας του υπό ανασκαφή χώρου- στη κατασκευή στεγάστρων προστασίας των ευρημάτων - στην ανεύρεση χώρου αποθήκευσης - συντήρησης και τέλος στην ανάγκη εξεύρεσης κονδυλίων για τις εργασίες. Τέλος οριοθέτησε τον υπό ανασκαφή χώρο, επεξηγώντας ότι θα καταβληθούν οι προσπάθειες να μην εμποδιστεί η ομαλή κυκλοφορία του υπάρχοντος δρόμου ,σε εναντία δε περίπτωση θα αναζητηθεί παρακαμπτήριος διέξοδος.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου αναφέρθηκαν στις δυνατότητες υποστήριξης των εργασιών και των προτάσεων από το Δήμο.

Συζητήθηκε με τον εκπρόσωπο της Νομαρχίας η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης του έργου. Ο Κος Αγγέλου επιφορτίστηκε να μεταφέρει το αίτημα στο Κο Νομάρχη.

Στη σύσκεψη τέθηκε το θέμα της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών ,η εξεύρεση ομάδων εθελοντών ,η αναζήτηση ομάδας οικονομικής στήριξης (σπόνσορες-λαχνός κλ.π)

Τέλος συζητήθηκε η προοπτική επιστροφής των αρχαίων γλυπτών ή μελών γλυπτών παρελθόντων ετών, που βρέθηκαν στο τον τόπο μας .Τα μνημεία αυτά κοσμούν διάφορες συλλογές και εκθετήριους χώρους εκτός Λίμνης. Ωρίμασε ο χρόνος να ζητηθεί η επιστροφή τους.

Ως μια καλή λύση στέγασης των μνημείων αναφέρθηκε το "Κάτω Δημοτικό Σχολείο" του Μελά.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχόλια