αξιοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου της «Παναγίτσας» της Λίμνης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τοπικό Τμήμα Λίμνης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΗΣ

Σήμερα, 27 Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα τον Κέντρου Νεότητας (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Ελυμνίων), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τον Τοπικού Τμήματος E.Ε.Σ., παραγόντων τον Δήμου και της Νομαρχίας Ευβοίας, της Προϊστάμενης και Αρχαιολόγου της ΙΑ' Ε.Π.Κ.Α. Ευβοίας, εκπροσώπου (Αρχαιολόγου) της 23ης Ε.Β.Α Εύβοιας, εκπροσώπων τον Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Συλλόγου «Μάκιστος» με θέμα την λήψη πρωτοβουλιών για την:

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τον αρχαιολογικού χώρου της Παναγίτσας της κωμοπόλεως Λίμνης.

H σύσκεψη ξεκίνησε με εισήγηση τον Προέδρου του Τοπικού Τμήματος της E.E.Σ. Λίμνης κ. Δημήτρη Αλεξίου και τον Εφόρου του Τμήματος κ. Δημήτρη Αποστόλου, οι οποίοι ανεφέρθησαν στην συγκυρία των ημερών και την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης τον Αρχαιολογικού χώρου της «Παναγίτσας» της Λίμνης. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Προϊστάμενη της ΙΑ' Ε.Π.Κ.Α, κ Ροζίνα Κολώνια, η οποία έκανε γενική ενημέρωση, ανασκόπηση και επισκόπηση της υπάρχουσας και της μελλοντικής, πον θα δημιουργηθεί, κατάστασης, μετά το πέρας των ανασκαφών. Παρόμοια και άλλα επεξηγηματικά στοιχεία ζήτησε να αναφέρει στους Δημοτικούς παράγοντες στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο που Θα ασχοληθεί με το εν λόγω Θέμα.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Αρχαιολόγος της ΙΑ' ΕΠΚΑ, κος Άγγελος Ριτσώνης, ο οποίος το περασμένο Φθινόπωρο διεξήγαγε ανασκαφική έρευνα και συντήρηση των μωσαϊκών δαπέδων (ιχθύων κ.λ.π.) εντός τον οικίσκου - «εκκλησίδιον» της «Παναγίτσας». Βασικά αναφέρθηκε στην σχεδιαστική αναπαράσταση των ευρημάτων, την κατασκευή κατατοπιστικής μακέτας του υπό ανασκαφή χώρου, τη συγκεκριμένη θέση ανασκαφής τον εν λόγω χώρου, στην κατασκευή στεγάστρου των ευρημάτων, την εύρεση χώρου αποθήκευσης και συντήρησης των ευρημάτων (ντεπό), τον τρόπο εύρεσης χρηματικών κονδυλίων για την διενέργεια των όλων εργασιών κ.α.

(Επεσήμανε σαν χώρο πρώτης έρευνας το δυτικό κλιμακοστάσιο της πλατείας, την απασφάλτωση τον δαπέδου της πλατείας και άλλα παρεμφερή, επεξηγώντας την μη παρεμπόδιση τον δημόσιου δρόμου, εφόσον δεν συντρέχουν προς τα εκεί ανασκαφικοί λόγοι, σε εναντία δε περίπτωση να. μετατραπεί η κατεύθυνση τον δρόμου πριν την πλατεία - στροφή οικίας Γιάνναρου προς κατάστημα Μπολιάκη - με την διαπλάτυνση ενός επιπλέον μέτρου του περίαυλου μαντρότοιχου της παλαιάς ακατοικήτου οικίας κληρονόμου Δ. Καλιντέρη, απέναντι της οικίας Γιάνναρου.

Διαβάστηκε έγγραφο αναφοράς της Ομάδος τον Τοπικού Τμήματος της Ε.Ε.Σ (ομάδα στήριξης ανασκαφικής έρευνας) προς τον Δήμο Ελυμνίων και τις δύο Εφορίες Αρχαιοτήτων Εύβοιας ( ΙΑ' ΕΠΚΑ και 23η Ε.Β.Α). Οι Δημοτικοί παράγοντες αναφέρθησαν στην έγκριση της εγγράφου αναφοράς από προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο και στις δυνατότητες υποστήριξης των εργασιών και προτάσεων από πλευράς Δήμου.

Επεσημάνθη η ανάγκη αποδέσμευσης τον Επιμελητού τον Λαογραφικού Μουσείου κ' Δημήτρη Αποστόλου από καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις τον Δήμου, προκειμένου ο εν λόγω Επιμελητής να συμβοηθήσει ως εξ' εμπειρίας τις ανασκαφικές και άλλες υποδομικές εργασίες.

Συζητήθηκε μετά τον Νομαρχιακού Συμβούλου η δυνατότητα μεταφοράς προτάσεων προς οικονομική στήριξη από τυχόν κονδύλια Νομαρχίας.

Στη διάσκεψη συζητήθηκαν επιπροσθέτως διάφορα σχετικά θέματα, όπως η σωστή ενημέρωση των πολιτών, η εξεύρεση εθελοντών βοηθών, η σχέση μετά της εκκλησίας κ.ά.

Παρεμπιπτόντως, συζητήθηκαν τα Θέματα (και αναγνώσθηκαν σχετικά έγγραφα) της επιστροφής αρχαίων μελών ή γλυπτών ή άλλων αρχαίων ευρημάτων παρελθόντων ετών, τα οποία Θα έπρεπε να επιστραφούν στον τόπο ευρέσεως τούς, αφού σήμερα η Λίμνη διαθέτει λειτουργούσα αίθουσα Αρχαιολογικής Συλλογής της ΙΑ' Ε.Π.Κ.Α. αλλά και ότι θα μπορούσε η όλη αρχαιολογική συλλογή να εκτεθεί ακόμη αρτιότερα στο υπό αποκατάσταση (αναπαλαίωση) νεοκλασικό κτίριο τον παλαιού «Κάτω Δημοτικού Σχολείον» του Μελά, το οποίο θα συστεγάσει ναυτικά κειμήλια και υδροβιολογικά βαλσαμώματα της λειτουργούσης, παλαιότερα, Συλλογής Αν. Χριστομάνου.

H συζήτηση έληξε με την αναμονή της συνελεύσεως προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίού που θα εξετάσει τις συζητηθείσες προτάσεις.

Συντάχθηκε το χειρόγραφο πρακτικό, το οποίο υπεγράφη απ' όλους τούς παρευρεθέντες και το οποίο φωτοτυπικά ( μετά των υπογραφών) σας επισυνάπτεται.

Υπογράφουν οι :

Παντελής Αγγέλλου, Γαρυφάλλου Νίκος, Καλκούνης Γιώργος, Παλάντζας Γιάννης, Αλεξίου Δημήτρης, Αναγνώστου Νίκανδρος , Ντενιζ Χάρβεϋ, Δημήτρης Αποστόλου, Παναγιώτα Περήφανου.

Σχόλια