Αναρτήσεις

συναισθήματα και άλλα της φωτιάς

Η Κατρίνα της Ελλάδας και η Συμμετρική Απειλή.

Εκλογές σε ένα μήνα...Ε!και;;;;